"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Carola Eriksson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt namn är Carola Eriksson, jag är barnmorska och sedan 2019 arbetar jag heltid som lektor vid institutionen för omvårdnad. Främst undervisar och handleder jag på barnmorskeprogrammet inom ämnet sexuell och reproduktiv hälsa. År 2006 disputerade jag på en avhandling med titeln ”Förlossningsrelaterad rädsla – en studie om kvinnor och mäns erfarenheter”. Avhandlingsarbetet var ett samarbete mellan medicinska fakulteten och Nationella genusforskarskolan vid Umeå universitet. Mitt intresse för olika genusrelaterade teorier och frågeställningar har sedan dess ständigt stått i centrum både inom undervisning och forskning. Mina senare forskningsprojekt har bland annat handlat om unga högutbildade kvinnor och mäns inställning till familjebildning i kombination med en professionell karriär, och om ”Myten om mödomshinnan”. För närvarande deltar jag i ett projekt som handlar om hur unga kvinnor som lever i Sverige men är uppvuxna i en hederskontext hanterar oskuldskrav och hedersnormer.

 

 

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2021, Vol. 16
Christianson, Monica; Teiler, Åsa; Eriksson, Carola
European journal of contraception & reproductive health care, Vol. 20, (3) : 181-192
Christianson, Monica; Eriksson, Carola
British journal of midwifery, Mark Allen Group 2014, Vol. 22, (5) : 344-352
Christianson, Monica; Eriksson, Carola
Journal of Epidemiology and Community Health, BMJ Publishing Group Ltd 2014, Vol. 68, (2) : 185-190
Hammarström, Anne; Johansson, Klara; Annandale, Ellen; et al.
British journal of midwifery, EBSCO Industries; Mark Allen Publishing Ltd 2013, Vol. 21, (2) : 108-115
Christianson, Monica; Eriksson, Carola
Upsala Journal of Medical Sciences, Taylor & Francis 2013, Vol. 118, (2) : 122-129
Eriksson, Carola; Larsson, Margareta; Skoog Svanberg, Agneta; et al.
Upsala Journal of Medical Sciences, Vol. 117, (3) : 328-335
Eriksson, Carola; Larsson, Margareta; Tydén, Tanja
Journal of midwifery & women's health, Vol. 56, (2) : 167-172
Christianson, Monica; Eriksson, Carola
Birth, Wiley-Blackwell 2010, Vol. 37, (1) : 11-20
Karlström, Annika; Rådestad, Ingela; Eriksson, Carola; et al.
Journal of Men's health and gender, Vol. 4 : 409-418
Eriksson, Carola; Salander, Pär; Hamberg, Katarina
Midwifery, Vol. 22, (3) : 240-248
Eriksson, Carola; Jansson, Lilian; Hamberg, Katarina
Journal of midwifery & women's health, Vol. 51, (2) : 112-118
Eriksson, Carola; Westman, Göran; Hamberg, Katarina
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, Vol. 26, (1) : 63-72
Eriksson, Carola; Westman, Göran; Hamberg, Katarina