"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Caroline Mellberg

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som läkare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för medicin
Plats
1A, 4tr, Norrlands Universitetssjukhus, 467 Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå
International Journal of Obesity, Springer Nature 2022, Vol. 46, (10) : 1833-1839
Franklin, Karl A.; Lindberg, Eva; Svensson, Johan; et al.
European Journal of Endocrinology, Bioscientifica 2019, Vol. 180, (6) : 417-427
Otten, Julia; Ryberg, Mats; Mellberg, Caroline; et al.
European Journal of Nutrition, Springer 2018, Vol. 57, (8) : 2877-2886
Blomquist, Caroline; Chorell, Elin; Ryberg, Mats; et al.
European Journal of Clinical Nutrition, Nature Publishing Group 2018, Vol. 72, (1) : 124-129
Manousou, S.; Stål, M.; Larsson, Christel; et al.
Obesity, Vol. 25, (5) : 892-900
Blomquist, Caroline; Alvehus, Malin; Burén, Jonas; et al.
Diabetologia, Springer 2017, Vol. 60 : S233-S233
Otten, Julia; Ryberg, Mats; Mellberg, Caroline; et al.
International Journal of Cardiology, Vol. 216 : 92-96
Andersson, Jonas; Mellberg, Caroline; Otten, Julia; et al.
Metabolomics, Springer 2016, Vol. 12, (5)
Chorell, Elin; Ryberg, Mats; Larsson, Christel; et al.
International Journal of Obesity, Vol. 40, (5) : 747-753
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Ryberg, Mats; et al.
International Journal of Obesity, Vol. 39, (5) : 814-819
Stomby, Andreas; Simonyte, Kotryna; Mellberg, Caroline; et al.
European Journal of Clinical Nutrition, Nature Publishing Group 2014, Vol. 68, (3) : 350-7
Mellberg, Caroline; Sandberg, Susanne; Ryberg, Mats; et al.
Journal of Internal Medicine, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 274, (1) : 67-76
Ryberg, Mats; Sandberg, Susanne; Mellberg, Caroline; et al.
Journal of Internal Medicine, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 274, (1) : 67-76
Ryberg, Mats; Sandberg, Susanne; Mellberg, Caroline; et al.
Keystone symposium "Genetic and Molecular Basis of Obesity and Body Weight Regulation", Santa Fe, New Mexico, 29 Jan-3 Feb
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Hauksson, J; et al.
Endokrindagarna i Örebro organiserat av Svenska Endokrinologföreningen, 1-3 februari
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Hauksson, J; et al.
8th International Conference on Diet and Activity Methods, Rome, Italy, 14-17 May
Sandberg, Susanne; Lindahl, Bernt; Mellberg, Caroline; et al.
12th International Congress of Behavioural Medicine, Budapest, Hungary, 29 August - 1 September 2012
Sandberg, Susanne; Mellberg, Caroline; Ryberg, Mats; et al.
Journal of Internal Medicine, Vol. 268, (1) : 59-65
Mörner, Stellan; Lindqvist, Per; Mellberg, Caroline; et al.
Svenska läkaresällskapets riksstämma : -
Mellberg, Caroline; Johansson, Lars; Eriksson, Anders; et al.