"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Caroline Owman

Caroline Owman

Aktuellt avhandlingsprojekt:

Det meränmänskliga museet. Konservatorns bevarandepraktik som flyktlinje i modernitetens museum

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Museologi
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Caroline Owman är filosofie doktor i museologi. Hon disputerade hösten 2021 på avhandlingen "Det meränmänskliga museet. Konservatorns bevarandepraktik som flyktlinje i modernitetens museum". 

Forskningsintressen: Klimat- och miljöfrågor samt djurrättsperspektiv och hur dessa framträder eller ej på museet. Icke-antropocentriska perspektiv på agens och temporalitet.

Mer-än-mänskliga perspektiv på museum och kulturvård, modernitet och museum samt miljöhumaniora, posthumanism och kulturvård.

Aktuellt avhandlingsprojekt:
I mitt avhandlingsarbete Det meränmänskliga museet. Konservatorns bevarandepraktik som flyktlinje i modernitetens museum undersöks olika aspekter av naturkultur inom museet. Med hjälp av miljöhumanistiska och posthumanistiska teorier utforskas museets dröm om att kunna bevara museiföremålen för framtiden och vilka motstånd denna ambition möter. Konservatorns bevarandearbete är utgångspunkten för att utforska museets relation till kropp, material, nedbrytningsfaktorer med mera.

Forskningsfrågan väcktes under mitt arbete som konservator och utställningsproducent. Som utbildad konservator hade jag ett naturvetenskapligt perspektiv som skavde både mot museets humanvetenskapliga förhållningssätt och mot mina egna intryck. Arbetet som konservator rymde erfarenheter och kunskaper som jag upplevde inte syntes, eller tilläts framträda, i den gängse beskrivningen av kulturvård eller museiarbete. Först i mötet med posthumanistisk teori öppnades möjligheter för att synliggöra och formulera detta. 

Tidigare meriter:
Jag är utbildad konservator, med inriktning allmän kulturhistorisk konservering, vid Göteborgs universitet, institutionen för kulturvård. Min masterutbildning vid samma institution omfattar, förutom kulturvård, miljöpsykologi och utställningsgestaltning.

Jag har arbetat som konservator med arkeologiskt och recent kulturhistoriskt material på Riksantikvarieämbetet i Stockholm, Lunds universitets historiska museum och Kulturen i Lund.

Som utställningsproducent, utställningsformgivare och curator på Kulturen har gjort utställningar tillsammans med bland annat Carl Johan De Geer och fotografen Andres Serrano. Under tre år arbetade jag som producent för ett nytt medicinhistoriskt museum i Lund, Livets Museum, där jag också under en tid var museichef. Jag har även erfarenhet av att arbeta som avdelningschef och har en bred ledarskapsutbildning.

Innan jag utbildade mig till konservator arbetade jag som journalist och har parallellt med museiarbetet fortsatt som frilansskribent med särskilt fokus på scenkonst och litteratur. Jag har även en fil kandexamen i språkvetenskap, litteraturvetenskap och statskunskap från Lunds universitet.