Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Catrine Jacobsson

Catrine Jacobsson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Plats
vårdvetarhuset, Hus A, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
2016
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2016, Vol. 38, (2) : 74-81
Lämås, Kristina; Sundin, Karin; Jacobsson, Catrine; et al.
2015
Clinical Nursing Studies, Sciedu Press 2015, Vol. 3, (2) : 1-7
Lämås, Kristina; Anundsson, Eva; Stare, Ann-Christine; et al.
2014
Clinical Nursing Research, Vol. 23, (2) : 153-70
Sundin, Karin; Fahlen, Ulla; Lundgren, Monica; et al.
2012
Journal of Clinical Nursing, Vol. 21, (5-6) : 757-765
Lämås, Kristina; Graneheim, Ulla H.; Jacobsson, Catrine
2012
Advances in Health Sciences Education, Dordrecht: 2012, Vol. 17, (4) : 471-487
Ohlen, J.; Berg, L.; Bramberg, E. Bjork; et al.
2010
Journal of Advanced Nursing, Vol. 66, (8) : 1719-1729
Lämås, Kristina; Lindholm, Lars; Engström, Birgitta; et al.
2010
Autonomic Neuroscience: Basic & Clinical, Vol. 158, (1-2) : 105-110
Lindgren, Lenita; Rundgren, S; Winsö, Ola; et al.
2009
International Nursing Review, Geneva: The Council 2009, Vol. 56, (1) : 13-20
Lämås, Kristina; Willman, Ania; Lindholm, Lars; et al.
2009
International Journal of Nursing Studies, Elsevier 2009, Vol. 46, (6) : 759-767
Lämås, Kristina; Lindholm, Lars; Stenlund, Hans; et al.
2009
Vård i Norden, København: Sjuksköterskornas samarbete i Norden 2009, Vol. 29, (4) : 41-43
Wijk, Helle; Öhlén, Joakim; Lidén, Eva; et al.
2007
PrioriteringsCentrum, 2007:1
Carlsson, Per; Kärvinge, Christina; Broqvist, Mari; et al.
2006
Äldrecentrum, Västerbotten, 2006:4
Lämås, Kristina; Jacobsson, Catrine; Engström, Birgitta; et al.
2006
Consumer-centered computer-suppported care for healthy people, Amsterdam: IOS Press 2006 : 831-831
Edström, Margareta; Jacobsson, Catrine; Oja, Britt-Mari
2005
PrioriteringsCentrum, 2005:9
Broqvist, Mari; Carlsson, Per; Jacobsson, Catrine; et al.
2004
Rapport - PrioriteringsCentrum, 2004:6
Lämås, Kristina; Jacobsson, Catrine; Lindholm, Lars; et al.
2004
Rapport - PrioriteringsCentrum, 2004:1
Lämås, Kristina; Jacobsson, Catrine

Forskningsprojekt