"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Christina Stecksen-Blicks

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emerita till Institutionen för odontologi Enhet: Tandläkarutbildningen, Pedodonti
Plats
1D, våning 5, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå
Probiotics and Antimicrobial Proteins, Springer 2022, Vol. 14 : 384-390
Hasslöf, Pamela; Granqvist, L.; Stecksén-Blicks, Christina; et al.
The Impact of Nutrition and Diet on Oral Health, Basel: S. Karger 2020 : 99-107
Hasslöf, Pamela; Stecksén-Blicks, Christina
Nutrients, MDPI 2018, Vol. 10, (9)
Gustafsson, Anna; Granström, Elisabeth; Stecksén-Blicks, Christina; et al.
Oral Health & Preventive Dentistry, Quintessence Publishing Co., Ltd 2018, Vol. 16, (4) : 351-354
Twetman, Svante; Stecksén-Blicks, Christina
Food and Nutrition Sciences, Scientific Research Publishing 2017, (8) : 99-109
Hasslöf, Pamela; Karlsson Videhult, Frida; Silfverdal, Sven Arne; et al.
International Journal of Paediatric Dentistry, Vol. 27, (6) : 463-468
Lockner, Frida; Twetman, Svante; Stecksén-Blicks, Christina
Community Dental Health, Suffolk: FDI World Dental Press Ltd. 2017, Vol. 34, (1) : 27-31
Norman, M.; Twetman, S.; Hultgren Talvilahti, A.; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2017, Vol. 7
Stattin, Eva-Lena; Henning, Petra; Klar, Joakim; et al.
Journal of human nutrition and dietetics (Print), Vol. 29, (1) : 67-74
Hansson, Lena; Öhlund, Inger; Lind, Torbjörn; et al.
Pediatric dentistry: a clinical approach, Wiley-Blackwell 2016 : 114-129
Koch, Göran; Poulsen, Sven; Twetman, Svante; et al.
PLOS ONE, Vol. 10, (2)
Mejàre, Ingegerd A.; Klingberg, Gunilla; Mowafi, Frida K.; et al.
BMC Medical Genetics, BioMed Central 2015, Vol. 16
Stecksén-Blicks, Christina; Falk Kieri, Catharina; Schmitt-Egenolf, Marcus; et al.
Mycoses, Vol. 58, (9) : 550-556
Stecksén-Blicks, Christina; Granström, Elisabeth; Silfverdal, Sven Arne; et al.
BMC Medical Genetics, BioMed Central 2014, Vol. 15 : 57-
Falk Kieri, Catarina; Bergendal, Birgitta; Lind, Lisbet K; et al.
Acta Odontologica Scandinavica, Informa Healthcare 2014, Vol. 72, (8) : 852-858
Stecksen-Blicks, Christina; Hasslöf, Pamela; Kieri, Catarina; et al.
Tandlægebladet, Vol. 118, (10) : 794-798
Stecksén Blicks, Christina
Tandlægebladet, (118) : 800-3
Twetman, Svante
Caries Research, Karger 2013, Vol. 47, (6) : 559-565
Hasslöf, Pamela; West, Christina; Karlsson Videhult, Frida; et al.
European Journal of Orthodontics, Oxford University Press 2013, Vol. 35, (6) : 841-847
Rizell, Sara; Barrenas, Marie-Louise; Andlin-Sobocki, Anna; et al.
European Journal of Orthodontics, Vol. 35, (4) : 467-474
Rizell, Sara; Barrenäs, Marie-Louise; Andlin-Sobocki, Anna; et al.
European Archives of Paediatric Dentistry, Leeds: European Academy of Paediatric Dentistry 2013, Vol. 14, (2) : 57-
Stecksén-Blicks, Christina
Caries Research, S. Karger 2013, Vol. 47, (4) : 338-345
Vestman, Nelly Romani; Hasslöf, Pamela; Keller, Mette K; et al.
European Archives of Paediatric Dentistry, Vol. 13, (5) : 238-243
Hansson, Lena; Rydberg, Annika; Stecksen-Blicks, Christina
European Journal of Orthodontics, Oxford University Press 2012, Vol. 34, (2) : 213-218
Rizell, Sara; Barrenäs, M-L; Andlin-Sobocki, Anna; et al.
Barnläkaren, Blackwell Publishing 2012, (6) : 12-13
Stecksén Blicks, Christina
Die Quintessenz, (63) : 1297-304
Twetman, Svante
American Journal of Medical Genetics. Part A, Wiley 2011, Vol. 155, (7) : 1616-1622
Bergendal, Birgitta; Klar, Joakim; Stecksén-Blicks, Christina; et al.
Acta Odontologica Scandinavica, Oslo: Taylor & Francis 2011, Vol. 69, (5) : 263-268
Keller, Mette Kirstine; Hasslöf, Pamela; Stecksén-Blicks, Christina; et al.
International Journal of Paediatric Dentistry, Vol. 21, (1) : 43-49
Sandström, Anna; Cressey, Janet; Stecksén-Blicks, Christina
BMC Oral Health, Vol. 10 : 18-
Hasslöf, Pamela; Hedberg, Maria; Twetman, Svante; et al.
European Archives of Paediatric Dentistry, Vol. 11, (4) : 187-191
Rosén, Linda; Rydberg, Annika; Sjöström, Inger; et al.
Acta Odontologica Scandinavica, London, UK: Informa Health Care 2009, Vol. 67 : 377-381
Bergendal, Birgitta; McAllister, Anita; Stecksen-Blicks, Christina
Swedish Dental Journal, Vol. 33, (3) : 141-8
Falk Kieri, Catarina; Twetman, Svante; Stecksén-Blicks, Christina
Hedberg, Maria; Hasslöf, Pamela; Sjöström, Inger; et al.
Acta Odontologica Scandinavica, Vol. 67, (2) : 106-112
Holgerson, Pernilla Lif; Twetman, Svante; Stecksen-Blicks, Christina
Acta Odontologica Scandinavica, Vol. 67, (5) : 284-288
Twetman, Lisa; Larsen, Ulla; Fiehn, Nils-Erik; et al.
Acta Odontologica Scandinavica, Informa Healthcare 2009, Vol. 67, (1) : 19-24
Twetman, Svante; Derawi, Bilal; Keller, Mette; et al.
Oral Microbiology and Immunology, Vol. 23, (6) : 482-485
Hedberg, Maria; Hasslöf, Pamela; Sjöström, I; et al.
International journal of paediatric dentistry, Vol. 18, (5) : 317-24
Stecksen-Blicks, Christina; Kieri, Catarina; Nyman, JE; et al.
International Journal of Paediatric Dentistry, Oxford: Blackwell Scientific Publications 2008, Vol. 18, (3) : 170-177
Stecksen-Blicks, Christina; Lif Holgerson, Pernilla; Twetman, Svante
International journal of paediatric dentistry, Vol. 18, (1) : 3-10
Twetman, Svante; Stecksen-Blicks, Christina
International Journal of Paediatric Dentistry, Vol. 17, (2) : 79-85
Holgerson, Pernilla L; Sjöström, Inger; Stecksen-Blicks, Christina; et al.
Swedish Dental Journal, Vol. 31, (2) : 85-90
Rosén, Linda; Stecksen-Blicks, Christina
Oral health & preventive dentistry, New Malden, Surry: Quintessence 2007, Vol. 5, (3) : 215-221
Stecksen-Blicks, Christina; Lif-Holgerson, Pernilla; Twetman, Svante
Caries research, Vol. 7, (41) : 455-459
Stecksen-Blicks, Christina; Renfors, G; Nils, Oscarson; et al.
International Journal of Paediatric Dentistry, Vol. 16, (4) : 231-238
Grahn, K; Wikström, S; Nyman, Linda; et al.
Caries Research, Vol. 40, (5) : 393-397
Lif Holgerson, Pernilla; Stecksén-Blicks, Christina; Sjöström, Inger; et al.
BMC Medical Genetics, BioMed Central 2006, Vol. 7 : 80-
Lind, Lisbet K; Stecksén-Blicks, Christina; Lejon, Kristina; et al.