"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Christoffer Jonsson Bäcklund

Jag jobbar som Internationell koordinator dels med avgiftsbetalande studenter och stipendiater från tredje land (utanför EU/EES-området), dels med Ersasmus+ stipendium.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Internationell koordinator vid International Office (IO)
Plats
International Office, 90187 Umeå

Jag jobbar som Internationell koordinator med avgiftsbetalande studenter och stipendiater från tredje land (utanför EU/EES-området). Jag ansvarar huvudsakligen för återbetalningsärenden av studieavgifter.

Vi finns tillgängliga per e-post på tuitionfees@umu.se.

Jag jobbar även med Erasmus+ frågor och handläggningen av ansökningar gällande Erasmusstipendium för praktik samt lärar- och personalutbyten. 

Frågor gällande studenters utbytesstudier och praktik inom ramen för Erasmus+ skickas till erasmusstipendium@umu.se.

Frågor gällande lärar- och personalutbyten inom Erasmus+ skickas till erasmus.staff@umu.se.

Vår målsättning är att ge återkoppling inom 3 dagar på inkomna frågor, men under perioder av högtryck kan det vara något längre svarstider.