Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 23 november 2020)

printicon
Personalbild Claire Englund

Claire Englund

Jag arbetar som pedagogiskutvecklare vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet.

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå

Jag heter Claire Englund och arbetar som pedagogisk utvecklare på Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet. Min roll innefattar att undervisa inom högskolepedagogiska kurser samt tillhandahålla stöd och råd för universitetets lärare och ledning, särskilt när det gäller utveckling och genomförande av e-lärande och distansutbildning. Jag är också ansvarig för PUNKTUM (Pedagogisk utveckling för nyfikenhet och kreativitet vid Umeå universitet), där Umeå universitet utlyser årligen medel för utveckling av pedagogik. Jag samordnar ansöknings- och utvärderingsprocessen tillsammans med representanter från universitetets fyra fakulteter.

Mars 2018 försvarade jag min avhandling, "Teaching in a world of complexity: exploring academic change and development in higher education". Det övergripande målet med min forskning är att utforska de faktorer som påverkar akademisk förändring och utveckling i en undervisningsmiljö stödd av digitala teknologier. Särskilt fokus ligger på bidragande faktorer som kan vara relevanta vid utformningen av akademisk utveckling för att stödja lärare och organisationen i utvecklingen av undervisning och lärande i högre utbildning.

Genomförandet och användningen av pedagogisk digital teknologi undersöks i ett Cultural-Historical Activity Theory (CHAT) perspektiv och relationer mellan teknikanvändning och pedagogiska tillvägagångssätt undersöks. För att utforska de faktorer som påverkar akademisk förändring och utveckling genomfördes en 12-årig longitudinell studie av lärare på ett online farmaciprogram vid Umeå universitet. Förändringar i lärarnas uppfattning om och tillvägagångssätt för undervisning och lärande med stöd av digitala teknologier spåras över tiden. Konsekvenserna av kontextuella faktorer på konceptuell förändring undersöktes genom att utforska inverkan av lokala undervisningsmiljöer och institutionella strategier om undervisning. Slutligen testades användningen av en interventionistisk metod, Change Laboratory, för att inleda samarbetsutvecklingsprocesser på meso-nivå för undervisningsteamet på farmaciprogrammet.

2018
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 125
Englund, Claire
2018
Forskning om högre utbildning, 15–16 maj 2018, Lunds universitet
Englund, Claire
2018
Higher Education Research and Development, Routledge 2018, Vol. 37, (4) : 698-714
Englund, Claire
2018
Higher Education, Springer 2018, Vol. 76, (6) : 1051-1069
Englund, Claire; Olofsson, Anders D.; Price, Linda
2018
International journal for academic development, Taylor & Francis 2018, Vol. 23, (3) : 192-205
Englund, Claire; Price, Linda
2017
European Conference for the Scholarship of Teaching and Learning, EuroSoTL 2017 – Transforming patterns through the scholarship of teaching and learning.
Englund, Claire
2017
The international journal of information and learning technology, Vol. 34, (2) : 140-151
Englund, Claire
2017
Pharmacy, MDPI 2017, Vol. 5, (1)
Englund, Claire; Gustafsson, Maria; Gallego, Gisselle
2017
Higher Education Research and Development, Routledge 2017, Vol. 36, (1) : 73-87
Englund, Claire; Olofsson, Anders D.; Price, Linda
2017
Currents in Pharmacy Teaching and Learning, Elsevier 2017, Vol. 9, (5) : 887-892
Gustafsson, Maria; Englund, Claire; Gallego, Gisselle
2016
The proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education 2016 : 428-438
Englund, Claire
2016
American Journal of Pharmaceutical Education, Vol. 80, (5)
Mattsson, Sofia; Sjöström, Hans-Erik; Englund, Claire
2015
Academic Bildung in Net-Based Higher Education, Abingdon, UK: Routledge 2015 : 90-106
Englund, Claire; Wester, Maria
2013
Electronic Portfolio: ISSOTL13
Englund, Claire
2013
Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv, Umeå: Umeå universitet 2013 : 155-158
Englund, Claire
2013
Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv, Umeå: Umeå universitet 2013 : 11-26
Englund, Claire; Sjöström, Hans-Erik; Fick, Hanna
2013
Journal of Nursing Education and Practice, Toronto: Sciedu Press 2013, Vol. 3, (2) : 54-66
Lindh, Viveca; Persson, Chatrin; Saveman, Britt Inger; et al.
2012
NU2012 : Gränslöst lärande: Konferenskatalog : 148-149
Idberger, Karl; Englund, Claire
2012
NGL 2012 Next Generation Learning Conference Falun: Book of Abstracts
Mattsson, Sofia; Sjöström, Hans-Erik; Lampe Persson, Jonas; et al.
2010
ICED Conference 2010: enhancing strategies for global quality learning in higher education
Englund, Claire; Andersson, Per
2010
ICED 2010 Proposals : 138-138
Winka, Katarina; Englund, Claire
2009
"In dreams begins responsibility": choice, evidence, and change
Englund, Claire
2009
Kvalitetskonferensen 2009: presentationer på Kvalitetskonferensen 2009
Englund, Claire
2008
NU2008 Proceedings: Lärande i en ny tid - samtal om undervisning i högre utbildning
Englund, Claire
2006
ICDE Conference on Open Learning & Distance Education, New Delhi, India
Englund, Claire