Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Constanze Ackermann-Boström

Constanze Ackermann-Boström

Postdoktor i flerspråkighet

Verksam vid

Anknytning
Plats
A, Humanisthuset, korridorerna HE2, HF2, HA2, HA1, HB1 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt forskningsintresse ligger i samspelet mellan flerspråkighet, minoritetsspråk och identitet. I min forskning undersöker jag framför allt dynamiken mellan språkideologier på individ- och samhällsnivå, (fler)språkliga praktiker och identitetsskapande hos minoritetsspråksgrupper, i synnerhet hos barn och unga.

Jag disputerade 2018 med avhandlingen "Gelebte Mehrsprachigkeit im Plattenbau: Untersuchungen von Narrativen und Praktiken russlanddeutscher junger Erwachsener" vid Uppsala universitet. I avhandlingen undersöker jag flerspråkliga praktiker och identitetsskapandet av en grupp rysslandstyska ungdomar med hjälp av lingvistisk etnografi. Avhandlingen har belönats med Westinska priset av Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala.

I mitt aktuella forskningsprojekt ligger fokuset på unga tornedalingar, kväner och lantalaiset, deras språkbruk och attityder till olika språk. Projektet vill svara på frågor som hur unga meänkielitalare och deras familjer ser på sitt arvspråk samt hur deras språkanvändning och attityder till meänkieli och andra språk påverkar språklig revitalisering och den egna identiteten.

Tillsammans med mina kollegor Haley De Korne (Universitet i Oslo), Eeva Sippola (Helsingin yliopisto) och Carsten Levisen (Roskilde universitet) anordnar jag den nordiska workshopserien som finansieras av NOS-HS.

 

 

 

 

 

 

 Multiethnica: Journal of the Hugo Valentin Centre, Uppsala: Uppsala University 2021, Vol. 41 : 7-10
Ackermann-Boström, Constanze
Tidskrift för Genusvetenskap, Uppsala: Tidskrift för genusvetenskap, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet 2021, Vol. 42, (4) : 32-50
Ackermann-Boström, Constanze