Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon
Personalbild Dalia Abdelfattah

Dalia Abdelfattah

Är verksam inom Sustainable Resources and Innovation Platform vid Institutionen för kemi. Min forskning fokuserar miljömässig hållbarhet och cirkulär bioekonomi med livscykelbedömning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsingenjör vid Kemiska institutionen
Plats
KB.E6, Linnaeus väg 6 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Dalia Abdelfattah tog sin doktorsexamen och doktorsexamen i miljövetenskap vid Alexandria University, Egypten. Hon har mer än åtta års erfarenhet av forskning relaterat till det området och har deltagit i flera tvärvetenskapliga forskningsarbeten inom området, med olika industriella och akademiska partners i USA, Sverige, Thailand och Egypten. Dr Abdelfattah har även medverkat i att organisera flera event för att medvetandegöra vikten av miljömässig hållbarhet och relaterad forskning.

Abdelfattah är en blivande forskningsledare inom livscykelbedömning av arktisk hållbarhet, med totalt 21 publicerade artiklar, 176 citat och ett 6 h-index. Hon har fått flera forskningsbidrag för projekt relaterade till systemanalystänkande för arktisk hållbarhet och kommunikation av vetenskaplig forskning. Hon är en aktiv medlem i fem pågående forskningsprojekt relaterade till massa- och pappersindustrins hållbarhet i Nordsverige.

Dr. Abdelfatta är också en key organizer av seminarieserier och konferenser, något som gör henne väl lämpad för spridning av nyckelfynd till en rad grupper. För närvarande leder hon ett forskningsprojekt finansierat av FORMAS, relaterat till biobränslen används för arktisk hållbarhet. Hennes team undersöker potentialen att producera och använda biobränslen från avfall från svensk massa och pappersbruk för att minska klimatpåverkan på den arktiska regionen.

Hon är också affilierad till Arctic Research Center (Arcum) vid Umeå University sedan 2019, medlem i IEMed Youth Forum (2018). TWAS-ARO: s utbildningsprogram för unga forskare: etik inom forskning och publikationer (2017) och utbildning av unga ledare av US National Academy of sciences (2016). Erasmus Mundus stipendiat under sex månaders forskning vid La Sapienza de Rome University - Italien (2013 -2014).

Research gate profile: https://www.researchgate.net/profile/Dalia_Yacout

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dalia-abdelfattah-yacout-b3215967/

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Lh8NPqwAAAAJ&hl=en

Sustainability, MDPI 2019, Vol. 11, (15)
Shanmugam, Kavitha; Baroth, Anju; Nande, Sachin; et al.

Forskningsprojekt