"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Daniel Andersson

Daniel Andersson

Jag är fil. dr i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och universitetslektor i pedagogik.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning
Doktorand (tjänstledig) vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 3.021 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör historiedidaktik och problemområden kopplade till historieförmedling i olika kontexter och praktiker med ett särskilt fokus på kontroversiella teman av politisk, kulturell och religiös betydelse. Jag intresserar mig också för historieämnets förändring över tid i den svenska skolan och historieundervisningens temporalitet.

Jag disputerade i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet i maj 2023. Min avhandling handlar om Sveriges nationella historiekultur och berättelser om frihetstiden och Gustav III:s regeringstid under 1800-, och 1900-talet. Projektet kan relateras till både det historiedidaktiska, historiografiska och utbildningshistoriska forskningsfältet. I avhandlingen undersöks hur frihetstiden och Gustav III:s regeringstid har framställts i svensk historiekultur och historieförmedling under perioden från 1870-talet fram till 1990-talet. I avhandlingen undersöks tre historiekulturella arenor där historia har förmedlats i samhället: historieforskning, historieläroböcker samt offentliga politiska pressdebatter. I studien undersöks relationen mellan dessa förmedlingsarenor för att se hur de sinsemellan har påverkat minnet av de två 1700-talsepokerna, i syfte att öka förståelsen för förändringen av nationella historienarrativ. I studien uppdagas hur förståelsen av epokerna har inverkat på föreställningar om demokratiseringsprocessen i Sverige och hur berättelser om epokerna har samspelat med demokratins och parlamentarismens existensberättigande. 

Svenska Historikermötet 2023, Umeå, Sverige, 14-16 juni, 2023.
Andersson, Daniel
Swedish and Finnish historiographies of the Swedish realm, c.1520-1809: shared past, different interpretations?, London: Routledge 2023 : 213-229
Andersson, Daniel
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2022, Vol. 9, (2) : 85-106
Andersson, Daniel
ISCHE 42 - Looking from Above and Below: Rethinking the Social in the History of Education: Book of Abstracts, International Standing Conference for the Hisstory of Education (ISCHE); Örebro University 2021 : 206-209
Andersson, Daniel
ISCHE 42 - Looking from Above and Below: Rethinking the Social in the History of Education: Book of Abstracts, International Standing Conference for the Hisstory of Education (ISCHE); Örebro University 2021 : 317-318
Andersson, Daniel; Gotling, Nicole Elizabeth
Svenska historikermötet 2019, Linnéuniversitetet, Sverige, 8-10 maj, 2019
Andersson, Daniel

Jag har undervisat på grundutbildningen i historia samt på olika lärarutbildningskurser. Källkritikundervisning, VFU-examinationer och handledningar av uppsatser och examensarbeten är vanliga inslag i min undervisning. Vidare undervisar jag även inom det Kompletterande pedagogiska utbildningsprogrammet (KPU), yrkeslärarutbildningen och polisutbildningen. Inom ramen för mitt lektorat i pedagogik, undervisar jag även på bedömningskurserna på de olika lärarutbildningarna.

Historia
- Historia B (campus och internet): "Uppsatsskrivande"
- Historia C (campus och internet): "Uppsatsskrivande"

Lärarutbildningskurser
- Att undervisa i historia (VFU II)
- Läraryrkets dimensioner (VFU III)
- Källkritiksmoment (Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik)
- Examensarbete

- Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK)

- AIL – Bedömning för och av lärande i grundskolan

Yrkeslärarutbildningen 
- Kunskap, undervisning lärande (KUL): "Skolväsendets historia"
- Kunskap, undervisning lärande (KUL): "Källkritik"

Kompletterande pedagogiska utbildningsprogrammet (KPU)
- Skolans uppdrag: "Skolans historia, organisation och villkor"
- Skolans uppdrag: "Källkritik"

Polisutbildningen 
- "Fördjupningsarbete" (akademiskt skrivande)