Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild David Davage

David Davage

Docent i Gamla testamentets exegetik. Post-doc i teologi. Forskar på den jesajanska diskursens framväxt under andra templets tid.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Religionsvetenskap och teologi
Plats
A, Humanisthuset, HE118 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är som forskare intresserad av de bibliska böckernas framväxt och kanonisering. Mitt avhandlingsarbete riktade in sig på Psaltaren, där jag formulerade en kritik mot det idag populära kanoniska perspektivet samt läsningen av Psaltaren som 'bok' genom att först diskutera bokbegreppet i relation till begreppet antologi, och genomlysa de psalmmanuskript som återfunnits i den judeiska öknen och sedan med hjälp av Gérard Genettes paratextualitetsteori utvärdera de specifika funktioner forskare menat att ett antal utvalda psalmer fyller inom samlingen som helhet. Studien belönades år 2016 med Vetenskapssocieteten i Lunds pris från AB CWK Gleerups Fond, och år 2018 med pris för förtjänt vetenskapligt arbete av Kungliga Vitterhetsakademien.

Jag är, förutom post-doc vid Umeå universitet också Research Fellow vid University of the Free State, Bloemfontein, Sydafrika, samt førsteamanuensis vid Høyskolen for Ledelse og Teologi, Oslo, Norge, samt tjänstledig lektor i Gamla testamentets exegetik vid Akademi för Ledarskap och Teologi.

Jag är också redaktionssekreterare för Svensk Exegetisk Årsbok, som under över 80 år presenterat högklassig svensk bibelvetenskaplig forskning, samt medlem i nätverken The Oxford Psalms Network, Society of Biblical Literature, samt Svenska Exegetiska Sällskapet.

Den mest uppdaterade informationen om mina publikationer finns på min academia-sida:
https://orebromissionsskola.academia.edu/DavidWillgren

 

Forschung zum Alten Testament 2. Reihe, 114
Journal of Biblical Literature, Society of Biblical Literature 2020, Vol. 1, (139) : 67-86
Davage, David
Intertextualität und die Entstehung des Psalters, Tübingen: Mohr Siebeck 2020 : 33-50
Willgren, David
Scandinavian Journal of the Old Testament, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 33, (2) : 223-243
Willgren Davage, David
God and Humans in the Hebrew Bible and Beyond: A Festschrift for Lennart Boström on his 67th Birthday, Sheffield: Sheffield Phoenix Press 2019 : 176-207
Willgren, David
Journal for the Study of the Old Testament, Sage Publications 2019, Vol. 43, (3) : 417-435
Willgren, David
Svensk Exegetisk Årsbok, Svenska Exegetiska Sällskapet 2018, Vol. 83 : 43-65
Davage, David
Zeitschrift für die Alttertamentliche Wissenschaft, Walter de Gruyter 2018, Vol. 130, (3) : 384-397
Davage, David
Ordet är dig mycket nära: Tolkningar av Gamla testamentet, Stockholm: Artos & Norma 2018 : 95-108
Davage, David
Library of Hebrew Bible / Old Testament studies, 654
Functions of Psalms and Prayers in Late Second Temple Period, Berlin: Walter de Gruyter 2017 : 212-228
Davage, David
Det kyrkliga språket i teori och praxis, Umeå: Umeå Universitet 2017 : 83-99
Davage, David
Scandinavian Journal for Leadership & Theology, Vol. 4
Willgren, David
Journal of Biblical Literature, SBL Press 2016, Vol. 135, (1) : 49-60
Willgren, David

Som lärare vill jag sätta studenternas egna lärprocesser i centrum. Min roll som lärare i kurser på grundnivå blir framför allt att förse med grundkunskaper och relevanta verktyg för eget lärande, medan jag på avancerad nivå i huvudsak intar en understödjande funktion genom feedback, slipande av analytiska verktyg och engagemang. Jag lägger stor vikt vid att vara tillgänglig som lärare (oftast via kursplattformar, där studenter i regel är mer frimodiga i att ställa frågor än live i klassrummet), och ge matnyttig feedback. Då lärare sällan är bäst själva söker jag också tät kontakt med kollegor, och är glad för den pedagogiska nationella ämnesgemenskap vi har inom bibelvetenskap där jag senast i år fick hålla i en workshop om hur vi kreativt kan undervisa i frågor som rör textkritik och ny filologi.