Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild David Edvardsson

David Edvardsson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Utbildningsområde:
Vård av äldre och personer med demens/kognitiv svikt, forskningsmetoder för grund- och avancerad nivå, fenomenologi, grounded theory, instrumentutveckling och psykometrisk testning, tvärsnitts-, longitudinella och experimentella designer.

Forskningsområde:
Personcentrerad vård, hälsa och livskvalitet inom särskilda boenden för äldre
– en inventering av vårdens struktur och innehåll i relation till hälsa och livskvalitet i ett randomiserat Svenskt sample av äldre (n≈5000) och vårdpersonal (n≈5000).

Personcentrerade processer och utfall i sjukhusvård av äldre med kognitiv svikt – studier av vad som kännetecknar en personcentrerad sjukhusvård av äldre med kognitiv svikt, hur detta kan mätas, samt vilka betydelser och effekter detta har för patienter och personal i Svenska och Australska populationer.

Implementering av nationella riktlinjer inom svensk demensvård – experimentella och processorienterade studier av effekter, betyderlser och erfarenheter fran implementeringen av svenska demensriktlinjer vid Stureby sjukhem, Stockholm.

Vårdmiljöer som befrämjar hälsa – studier av vårdmiljöers symbolik, innebörder och betydelser för hälsa och trivsel bland patienter, närstående och personal på akutsjukhus i Sverige och Australien.

Nurse practitioners – explorativa studier av rollutveckling, funktion, tillgänglighet och upplevd kvalitet av en avancerad NP sjuksköterskeroll i ett Australiensiskt patientperspektiv och analyser av överförbarhet till Svenska förhållanden.

2020
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 29, (1-2) : 172-183
Backman, Annica C.; Ahnlund, Petra; Sjögren, Karin; et al.
2020
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 73, (3) : 856-866
Corneliusson, Laura; Sköldunger, Anders; Sjögren, Karin; et al.
2020
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2020, Vol. 40, (2) : 61-63
Edvardsson, David; Baxter, Rebecca; Birkett, Peter; et al.
2020
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 76, (4) : 999-1008
Lämås, Kristina; Bölenius, Karin; Sandman, Per-Olof; et al.
2019
Issues in Mental Health Nursing, TAYLOR & FRANCIS INC 2019, Vol. 40, (7) : 639-640
Baxter, Rebecca; Björk, Sabine; Edvardsson, David
2019
Journal of Advanced Nursing, Vol. 75, (12) : 3831-3843
Baxter, Rebecca; Lövheim, Hugo; Björk, Sabine; et al.
2019
BMC Geriatrics, BioMed Central 2019, Vol. 19
Bölenius, Karin; Lämås, Kristina; Sandman, Per-Olof; et al.
2019
Journal of the American Medical Directors Association, Elsevier 2019, Vol. 20, (5) : 598-603
Corazzini, Kirsten N.; Anderson, Ruth A.; Bowers, Barbara J.; et al.
2019
Health & Social Care in the Community, John Wiley & Sons 2019, Vol. 27, (4) : E313-E322
Corneliusson, Laura; Sköldunger, Anders; Sjögren, Karin; et al.
2019
Gerontology and geriatric medicine, Sage Publications 2019, Vol. 5
Edvardsson, David; Baxter, Rebecca; Corneliusson, Laura; et al.
2019
Lancet Neurology, Elsevier 2019, Vol. 18, (5) : 459-480
Feigin, Valery L.; Nichols, Emma; Alam, Tahiya; et al.
2019
Collegian, ELSEVIER SCIENCE BV 2019, Vol. 26, (1) : 75-79
Grealish, Laurie; Simpson, Toni; Soltau, Dawn; et al.
2019
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 75, (11) : 2526-2534
Lood, Qarin; Kirkevold, Marit; Sjögren, Karin; et al.
2019
Lancet Neurology, Elsevier 2019, Vol. 18, (1) : 88-106
Nichols, Emma; Szoeke, Cassandra E. I.; Vollset, Stein Emil; et al.
2019
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (7–8) : 1251-1259
Nilsson, Anita; Edvardsson, David; Rushton, Carole
2019
International Journal of Geriatric Psychiatry, John Wiley & Sons 2019, Vol. 34, (1) : 130-136
Sköldunger, Anders; Wimo, Anders; Sjögren, Karin; et al.
2019
BMC Nursing, Vol. 18, (1)
Vassbo, Tove K.; Kirkevold, Marit; Edvardsson, David; et al.
2019
Journal of Advanced Nursing, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 75, (5) : 979-988
Vassbø, Tove K.; Kirkevold, Marit; Edvardsson, David; et al.
2019
BMC Health Services Research, BMC 2019, Vol. 19, (1) : 1-9
Wilberforce, Mark; Sköldunger, Anders; Edvardsson, David
2018
Journal of Nursing Management, WILEY 2018, Vol. 26, (4) : 449-456
Aljuaid, Mohammed; Elmontsri, Mustafa; Edvardsson, David; et al.
2018
Journal of Clinical Nursing, Vol. 27, (7-8) : 1552-1560
Backman, Annica; Sjögren, Karin; Lövheim, Hugo; et al.
2018
Nurse Education Today, Elsevier 2018, Vol. 65 : 156-161
Baxter, Rebecca; Edvardsson, David
2018
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2018, Vol. 74, (12) : 2820-2830
Björk, Sabine; Lindkvist, Marie; Lövheim, Hugo; et al.
2018
International Journal of Geriatric Psychiatry, John Wiley & Sons 2018, Vol. 33, (1) : E49-E57
Björk, Sabine; Lövheim, Hugo; Lindkvist, Marie; et al.
2018
The Lancet, Vol. 392, (10159) : 1995-2051
Murray, Christopher J. L.; Edvardsson, David; Lim, Stephen S.
2018
European Journal of Oncology Nursing, Elsevier 2018, Vol. 35 : 73-78
Pascoe, Liz; Rahman, Muhammad Aziz; Edvardsson, Kristina; et al.
2018
Tobacco Induced Diseases, EUEP European Publishing 2018, Vol. 16, (1) : 92-93
Rahman, Muhammad Aziz; Edvardsson, David; McDonald, Christine; et al.
2018
Tobacco Induced Diseases, EUEP European Publishing 2018, Vol. 16, (1) : 92-92
Rahman, Muhammad Aziz; Edvardsson, David; McDonald, Christine; et al.
2018
Nursing Philosophy, John Wiley & Sons 2018, Vol. 19, (2)
Rushton, Carole; Edvardsson, David
2018
Nursing Philosophy, John Wiley & Sons 2018, Vol. 19, (2)
Rushton, Carole; Edvardsson, David
2018
Journal of Multidisciplinary Healthcare, Dove Mecial Press 2018, Vol. 11 : 255-266
Sandberg, Linda; Borell, Lena; Edvardsson, David; et al.
2017
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2017, Vol. 73, (12) : 2903-2913
Backman, Annica; Sjögren, Karin; Lindkvist, Marie; et al.
2017
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2017, Vol. 73, (8) : 1884-1895
Björk, Sabine; Lindkvist, Marie; Wimo, Anders; et al.
2017
BMC Geriatrics, BioMed Central 2017, Vol. 17
Bölenius, Karin; Lämås, Kristina; Sandman, Per-Olof; et al.
2017
Journal of Advanced Nursing, Wiley-Blackwell 2017, Vol. 73, (1) : 217-227
Edvardsson, David; Watt, Elizabeth; Pearce, Frances
2017
Journal of Nursing Management, Vol. 25, (2) : 139-147
Greaish, Laurie; Chaboyer, Wendy; Harbeck, Emma; et al.
2017
Journal of Occupational Science, Taylor & Francis 2017, Vol. 24, (3) : 327-337
Lood, Qarin; Björk, Sabine; Sköldunger, Anders; et al.
2017
Technical Innovations & Patient Support in Radiation Oncology, Vol. 3-4 : 7-12
Olausson, Kristina; Holst Hansson, Annette; Zackrisson, Björn; et al.
2017
Nursing Philosophy, John Wiley & Sons 2017, Vol. 18, (3)
Rushton, Carole; Edvardsson, David
2017
Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, Vol. 31, (1) : 75-85
van den Berg, Johannes; Bäck, Frida; Hed, Zara; et al.
2017
Journal of Nursing Management, John Wiley & Sons 2017, Vol. 25, (6) : 421-429
Vrbnjak, Dominika; Pahor, Dusica; Brzan, Petra Povalej; et al.
2016
The Gerontologist, Oxford University Press 2016, Vol. 56 : 283-283
Backman, Annica; Lövheim, Hugo; Sjögren, Karin; et al.
2016
Journal of Nursing Management, Vol. 24, (6) : 766-774
Backman, Annica; Sjögren, Karin; Lindkvist, Marie; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
U-Age

Forskningsprojekt

5 oktober 2010 till 31 december 2013