Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild David Edvardsson

David Edvardsson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Utbildningsområde:
Vårdvetenskap och hälsopromotion av äldre människor och personer i behov av vård, stöd och hälsoinsatser. Folkhälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, upplevelser av ohälsa, funktionshinder och vårdberoende. Hälsoläget i befolkningar, ohälsofaktorer och global sjukdomsbörda. Vetenskaplig implementering och kunskapsspridning. Forskningsmetoder för grund- och avancerad nivå, fenomenologi, grounded theory, instrumentutveckling och psykometrisk testning, tvärsnitts-, longitudinella och experimentella designer.

Forskningsområde:

Hälsopromotion, stöd och omvårdnad av äldre personer  - beskrivande och intervenerande studier i syfte att befrämja hälsa bland äldre och personer i behov av vård och stöd i egna boenden, trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden för äldre. 

Global och lokal folkhälsa, ohälsofaktorer och sjukdomsbörda - beskrivande och predicerande studier inom ramen för the global burden of disease collaboration, U-AGE och WE-THRIVE. 

Utveckling av positiva hälsomått och hälsobefrämjande interventioner baserade på positiv psykologi - beskrivande och intervenerande studier lokalt och internationellt för att utveckla, testa och sprida psykometriskt robusta positiva hälsomått samt utveckla och testa effekter av hälsobefrämjande interventioner utifrån positiv psykologi (tacksamhet, trivsel, generositet).

Personcentrerad vård, hälsa och livskvalitet inom boenden för äldre – en inventering av vårdens struktur och innehåll i relation till hälsa och livskvalitet i ett randomiserat Svenskt sample av äldre (n≈5000) och vårdpersonal (n≈5000). Återkommande mätningar med upprättande av databas kring vård och hälsa i Svenska vård- och omsorgsboenden (SWENIS) samt upprättande av databas för folkhälsomått bland äldre i egna boenden och trygghetsboenden (TRYBO).

Hälsofrämjande miljöer för vård och stöd – studier av vårdmiljöers symbolik, innebörder och betydelser för hälsa och trivsel bland patienter, närstående och personal inom olika vård- och samhällsmiljöer i Sverige och Australien.

Risk Management and Healthcare Policy, Dove Medical Press 2021, Vol. 14 : 4269-4279
Al-Surimi, Khaled; Alhayek, Zahra; Edvardsson, David; et al.
BMC Nursing, BioMed Central 2021, Vol. 20, (1)
Backman, Annica C.; Sjögren, Karin; Lövheim, Hugo; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2021, Vol. 77, (6) : 2680-2688
Baxter, Rebecca; Corneliusson, Laura; Björk, Sabine; et al.
BMC Nursing, Vol. 20, (1)
Baxter, Rebecca; Sandman, Per-Olof; Björk, Sabine; et al.
Journal of Clinical Nursing
Hedman, Ragnhild; Sandman, Per-Olof; Edvardsson, David
Collegian, Elsevier 2021, Vol. 28, (3) : 296-302
Jokwiro, Yangama; Rickard, Nonie; Edvardsson, David
BMC Health Services Research, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Keuning-Plantinga, Annette; Finnema, Evelyn J.; Krijnen, Wim; et al.
International Journal of Older People Nursing
Kindblom, Kristina; Edvardsson, David; Boström, Anne-Marie; et al.
International Journal of Older People Nursing, John Wiley & Sons 2021, Vol. 16, (1)
Li, Chih-Ping; Lee, Shu-Fen; Bergland, Adel; et al.
International Journal of Older People Nursing
Lood, Qarin; Kirkevold, Marit; Edvardsson, David
BMC Geriatrics, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Lämås, Kristina; Bölenius, Karin; Sandman, Per-Olof; et al.
Alzheimer's & Dementia, Alzheimer's Association 2021, Vol. 17, (S7) : e052134-
Mohr, Wiebke; Raedke, Anika; Afi, Adel; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2021, Vol. 84, (1) : 343-366
Mohr, Wiebke; Rädke, Anika; Afi, Adel; et al.
International Journal of Older People Nursing, Wiley-Blackwell 2021, Vol. 16, (2)
Stolt, Minna; Koskenvuori, Janika; Edvardsson, David; et al.
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 29, (1-2) : 172-183
Backman, Annica C.; Ahnlund, Petra; Sjögren, Karin; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 73, (3) : 856-866
Corneliusson, Laura; Sköldunger, Anders; Sjögren, Karin; et al.
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2020, Vol. 40, (2) : 61-63
Edvardsson, David; Baxter, Rebecca; Birkett, Peter; et al.
BMC Psychology, Springer Nature 2020, Vol. 8, (1)
Jokwiro, Yangama; Pascoe, Elizabeth; Edvardsson, Kristina; et al.
Heliyon, Elsevier 2020, Vol. 6, (10)
Kobrai-Abkenar, Faeze; Pourghane, Parand; Jafarzadeh-Kenarsari, Fatemeh; et al.
Health Environments Research & Design Journal
Lindahl, Jeanette; Thulesius, Hans; Rask, Mikael; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 76, (4) : 999-1008
Lämås, Kristina; Bölenius, Karin; Sandman, Per-Olof; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Elsevier 2020, Vol. 21, (7) : 962-965
McGilton, Katherine S.; Escrig-Pinol, Astrid; Gordon, Adam; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2020, Vol. 7 : 1787-1797
Vassbo, Tove Karin; Bergland, Ådel; Kirkevold, Marit; et al.
Issues in Mental Health Nursing, TAYLOR & FRANCIS INC 2019, Vol. 40, (7) : 639-640
Baxter, Rebecca; Björk, Sabine; Edvardsson, David
Journal of Advanced Nursing, Vol. 75, (12) : 3831-3843
Baxter, Rebecca; Lövheim, Hugo; Björk, Sabine; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2019, Vol. 19
Bölenius, Karin; Lämås, Kristina; Sandman, Per-Olof; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Elsevier 2019, Vol. 20, (5) : 598-603
Corazzini, Kirsten N.; Anderson, Ruth A.; Bowers, Barbara J.; et al.
Health & Social Care in the Community, John Wiley & Sons 2019, Vol. 27, (4) : E313-E322
Corneliusson, Laura; Sköldunger, Anders; Sjögren, Karin; et al.
Gerontology and geriatric medicine, Sage Publications 2019, Vol. 5
Edvardsson, David; Baxter, Rebecca; Corneliusson, Laura; et al.
Lancet Neurology, Elsevier 2019, Vol. 18, (5) : 459-480
Feigin, Valery L.; Nichols, Emma; Alam, Tahiya; et al.
Collegian, ELSEVIER SCIENCE BV 2019, Vol. 26, (1) : 75-79
Grealish, Laurie; Simpson, Toni; Soltau, Dawn; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 75, (11) : 2526-2534
Lood, Qarin; Kirkevold, Marit; Sjögren, Karin; et al.
Lancet Neurology, Elsevier 2019, Vol. 18, (1) : 88-106
Nichols, Emma; Szoeke, Cassandra E. I.; Vollset, Stein Emil; et al.
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (7–8) : 1251-1259
Nilsson, Anita; Edvardsson, David; Rushton, Carole
International Journal of Geriatric Psychiatry, John Wiley & Sons 2019, Vol. 34, (1) : 130-136
Sköldunger, Anders; Wimo, Anders; Sjögren, Karin; et al.
BMC Nursing, Vol. 18, (1)
Vassbo, Tove K.; Kirkevold, Marit; Edvardsson, David; et al.
Journal of Advanced Nursing, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 75, (5) : 979-988
Vassbø, Tove K.; Kirkevold, Marit; Edvardsson, David; et al.
BMC Health Services Research, BMC 2019, Vol. 19, (1) : 1-9
Wilberforce, Mark; Sköldunger, Anders; Edvardsson, David
Journal of Nursing Management, WILEY 2018, Vol. 26, (4) : 449-456
Aljuaid, Mohammed; Elmontsri, Mustafa; Edvardsson, David; et al.
Journal of Clinical Nursing, Vol. 27, (7-8) : 1552-1560
Backman, Annica; Sjögren, Karin; Lövheim, Hugo; et al.
Nurse Education Today, Elsevier 2018, Vol. 65 : 156-161
Baxter, Rebecca; Edvardsson, David
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2018, Vol. 74, (12) : 2820-2830
Björk, Sabine; Lindkvist, Marie; Lövheim, Hugo; et al.
International Journal of Geriatric Psychiatry, John Wiley & Sons 2018, Vol. 33, (1) : E49-E57
Björk, Sabine; Lövheim, Hugo; Lindkvist, Marie; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
U-Age

Forskningsprojekt

5 oktober 2010 till 31 december 2013