Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

David Olsson

Jag forskar framförallt på samband mellan fordonsavgaser och hälsoeffekter tidigt i livet, exempelvis om riken för förtida födsel påverkas av avgashalten under graviditeten.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsassistent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4tr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Jag har en grundutbildning i tillämpad matematik med inriktning mot statistik. I min forskning har jag främst studerat samband mellan fordonsavgaser under graviditeten och negativa graviditetsutfall, närmare bestämt förtida födsel, att födas lätt för tiden och havandeskapsförgiftning. Jag studerar också om luftföroreningshalter under graviditeten och första levnadsåret påverkar risken för astma upp till sex års ålder. Annan forskning jag jobbar med är om hur tobaksbruk under graviditeten påverkar risken för astma tidigt i livet. Jag har också studerat om det finns någon effekt av rökning under graviditeten på barnbarnets astmarisk.

2020
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (11)
Olsson, David; Johansson, Christer; Forsberg, Bertil
2020
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2020, Vol. 93, (5) : 571-575
Pettersson, Hans; Olsson, David; Järvholm, Bengt
2019
Journal of Allergy and Clinical Immunology, Vol. 144, (2)
Bråbäck, Lennart; Olsson, David; Forsberg, Bertil
2019
Occupational and Environmental Medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 76, (5) : 326-331
Jackson, Jennie A; Olsson, David; Burdorf, Alex; et al.
2019
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Nordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH) 2019, Vol. 45, (1) : 63-72
Jackson, Jennie A; Olsson, David; Punnett, Laura; et al.
2018
Neuro-Oncology, Oxford University Press 2018, Vol. 20, (3) : 420-432
Andersen, Zorana J.; Pedersen, Marie; Weinmayr, Gudrun; et al.
2018
Pediatric Allergy and Immunology, Vol. 29, (4) : 361-368
Bråbäck, Lennart; Lowe, Adrian J; Lodge, Caroline J; et al.
2018
20th Congress International Ergonomics Association, Florence, August 26-30 , 2018
Jackson, Jennie A; Olsson, David; Punnett, Laura; et al.
2018
Clinical and Experimental Allergy, John Wiley & Sons 2018, Vol. 48, (2) : 167-174
Lodge, Caroline J.; Bråbäck, Lennart; Lowe, Adrian J.; et al.
2018
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2018, Vol. 143, (7) : 1632-1643
Nagel, Gabriele; Stafoggia, Massimo; Pedersen, Marie; et al.
2018
European Urology Focus, Elsevier 2018, Vol. 4, (1) : 113-120
Pedersen, Marie; Stafoggia, Massimo; Weinmayr, Gudrun; et al.
2017
Journal of Environmental Health Perspectives, Research triangle park: US department of health 2017, Vol. 125, (10)
Andersen, Zorana J.; Stafoggia, Massimo; Weinmayr, Gudrun; et al.
2017
Atmospheric Environment, Vol. 167 : 416-425
Carlsen, Hanne Krage; Bäck, E.; Eneroth, K.; et al.
2017
International Journal of Cancer, Vol. 140, (7) : 1528-1537
Raaschou-Nielsen, Ole; Pedersen, Marie; Stafoggia, Massimo; et al.
2015
BMJ Open, Vol. 5, (8)
Olsson, David; Mogren, Ingrid; Eneroth, Kristina; et al.
2015
International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 12, (4) : 3962-3978
Vicedo-Cabrera, Ana M.; Olsson, David; Forsberg, Bertil
2014
Epidemiology, Lippincott Williams & Wilkins 2014, Vol. 25, (3) : 368-378
Beelen, Rob; Stafoggia, Massimo; Raaschou-Nielsen, Ole; et al.
2014
Atmospheric Environment, Elsevier 2014, Vol. 94 : 241-248
Malmqvist, E.; Olsson, David; Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; et al.
2014
Epidemiology, Lippincott Williams & Wilkins 2014, Vol. 25, (1) : 79-87
Modig, Lars; Dahgam, Santosh; Olsson, David; et al.
2014
International Journal of Evironmental Research and Public Health, MDPI 2014, Vol. 11, (9) : 8794-8805
Nordin, Steven; Neely, Gregory; Olsson, David; et al.
2014
Journal of Environmental Health Perspectives, Public Health Services, US Dept of Health and Human Services 2014, Vol. 122, (8) : 843-849
Wang, Meng; Beelen, Rob; Bellander, Tom; et al.
2013
Atmospheric Environment, Elsevier 2013, Vol. 72 : 10-23
Beelen, Rob; Hoek, Gerard; Vienneau, Danielle; et al.
2013
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2013, Vol. 3, (2) : e001955-
Olsson, David; Mogren, Ingrid; Forsberg, Bertil
2013
BMJ open, Vol. 3, (2) : e001955-
Olsson, David; Mogren, Ingrid; Forsberg, Bertil
2012
Allergy, Asthma & Clinical Immunology, BioMed Central 2012, Vol. 8, (1)
Lowe, Adrian J; Olsson, David; Bråbäck, Lennart; et al.
2012
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2012:1
Modig, Lars; Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; Jonsson, Lennart; et al.
2012
International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel: MDPI Publishing 2012, Vol. 9, (1) : 272-285
Olsson, David; Ekström, Magnus; Forsberg, Bertil
Olsson, David; Mogren, Ingrid; Eneroth, Kristina; et al.