Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

David Olsson

Jag forskar framförallt på samband mellan fordonsavgaser och hälsoeffekter tidigt i livet, exempelvis om riken för förtida födsel påverkas av avgashalten under graviditeten.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsassistent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4tr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Jag har en grundutbildning i tillämpad matematik med inriktning mot statistik. I min forskning har jag främst studerat samband mellan fordonsavgaser under graviditeten och negativa graviditetsutfall, närmare bestämt förtida födsel, att födas lätt för tiden och havandeskapsförgiftning. Jag studerar också om luftföroreningshalter under graviditeten och första levnadsåret påverkar risken för astma upp till sex års ålder. Annan forskning jag jobbar med är om hur tobaksbruk under graviditeten påverkar risken för astma tidigt i livet. Jag har också studerat om det finns någon effekt av rökning under graviditeten på barnbarnets astmarisk.

Environmental health, BioMed Central 2022, Vol. 21, (1)
Carlsen, Hanne Krage; Haga, Susanna Lohman; Olsson, David; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (7)
Wahlström, Viktoria; Nygren, Mikael; Olsson, David; et al.
Environmental Research Letters, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2021, Vol. 16, (5)
Ekland, Johan; Olsson, David; Forsberg, Bertil; et al.
Environment International, Elsevier 2021, Vol. 155
Olsson, David; Forsberg, Bertil; Bråbäck, Lennart; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (14)
Öhrn, Maria; Wahlström, Viktoria; Harder, Mette S.; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (11)
Olsson, David; Johansson, Christer; Forsberg, Bertil
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2020, Vol. 93, (5) : 571-575
Pettersson, Hans; Olsson, David; Järvholm, Bengt
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (24)
Wahlström, Viktoria; Olsson, David; Öhberg, Fredrik; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology, Vol. 144, (2)
Bråbäck, Lennart; Olsson, David; Forsberg, Bertil
Occupational and Environmental Medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 76, (5) : 326-331
Jackson, Jennie A; Olsson, David; Burdorf, Alex; et al.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Nordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH) 2019, Vol. 45, (1) : 63-72
Jackson, Jennie A; Olsson, David; Punnett, Laura; et al.
Neuro-Oncology, Oxford University Press 2018, Vol. 20, (3) : 420-432
Andersen, Zorana J.; Pedersen, Marie; Weinmayr, Gudrun; et al.
Pediatric Allergy and Immunology, Vol. 29, (4) : 361-368
Bråbäck, Lennart; Lowe, Adrian J; Lodge, Caroline J; et al.
20th Congress International Ergonomics Association, Florence, August 26-30 , 2018
Jackson, Jennie; Olsson, David; Punnett, Laura; et al.
Clinical and Experimental Allergy, John Wiley & Sons 2018, Vol. 48, (2) : 167-174
Lodge, Caroline J.; Bråbäck, Lennart; Lowe, Adrian J.; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2018, Vol. 143, (7) : 1632-1643
Nagel, Gabriele; Stafoggia, Massimo; Pedersen, Marie; et al.
European Urology Focus, Elsevier 2018, Vol. 4, (1) : 113-120
Pedersen, Marie; Stafoggia, Massimo; Weinmayr, Gudrun; et al.
Journal of Environmental Health Perspectives, Research triangle park: US department of health 2017, Vol. 125, (10)
Andersen, Zorana J.; Stafoggia, Massimo; Weinmayr, Gudrun; et al.
Atmospheric Environment, Vol. 167 : 416-425
Carlsen, Hanne Krage; Bäck, E.; Eneroth, K.; et al.
International Journal of Cancer, Vol. 140, (7) : 1528-1537
Raaschou-Nielsen, Ole; Pedersen, Marie; Stafoggia, Massimo; et al.
BMJ Open, Vol. 5, (8)
Olsson, David; Mogren, Ingrid; Eneroth, Kristina; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 12, (4) : 3962-3978
Vicedo-Cabrera, Ana M.; Olsson, David; Forsberg, Bertil
Epidemiology, Lippincott Williams & Wilkins 2014, Vol. 25, (3) : 368-378
Beelen, Rob; Stafoggia, Massimo; Raaschou-Nielsen, Ole; et al.
Atmospheric Environment, Elsevier 2014, Vol. 94 : 241-248
Malmqvist, E.; Olsson, David; Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; et al.
Epidemiology, Lippincott Williams & Wilkins 2014, Vol. 25, (1) : 79-87
Modig, Lars; Dahgam, Santosh; Olsson, David; et al.
International Journal of Evironmental Research and Public Health, MDPI 2014, Vol. 11, (9) : 8794-8805
Nordin, Steven; Neely, Gregory; Olsson, David; et al.
Journal of Environmental Health Perspectives, Public Health Services, US Dept of Health and Human Services 2014, Vol. 122, (8) : 843-849
Wang, Meng; Beelen, Rob; Bellander, Tom; et al.
Atmospheric Environment, Elsevier 2013, Vol. 72 : 10-23
Beelen, Rob; Hoek, Gerard; Vienneau, Danielle; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2013, Vol. 3, (2) : e001955-
Olsson, David; Mogren, Ingrid; Forsberg, Bertil
BMJ open, Vol. 3, (2) : e001955-
Olsson, David; Mogren, Ingrid; Forsberg, Bertil
Allergy, Asthma & Clinical Immunology, BioMed Central 2012, Vol. 8, (1)
Lowe, Adrian J; Olsson, David; Bråbäck, Lennart; et al.
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2012:1
Modig, Lars; Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; Jonsson, Lennart; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel: MDPI Publishing 2012, Vol. 9, (1) : 272-285
Olsson, David; Ekström, Magnus; Forsberg, Bertil
Olsson, David; Mogren, Ingrid; Eneroth, Kristina; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2019 till 31 december 2022