Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Devin Rexvid

Devin Rexvid

 

Min forskning handlar om professionsfrågor och hedersrelaterat förtryck och våld.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är utbildad socionom och disputerade 2016 i ämnet socialt arbete. Sedan februari 2019 jobbar jag som universitetslektor vid institutionen för socialt arbete. Här handleder jag studenter på grundnivå och undervisar både på grundnivå och avancerade nivå. Min undervisning är inriktad mot hedersfrågor, frivilligt socialt arbete, välfärdsstat, etik och kvalitativ metod.

Professionsfrågor

I min avhandling studerade jag socialarbetare och allmänläkares professionsutövning med utgångspunkt i statens ambitioner att kunskapsstyra det sociala arbetets praktik med hjälp av metoder och arbetssätt med rötterna i en medicinsk praktik.

Hedersrelaterat förtryck och våld

I min forskning om hedersrelaterat förtryck och våld har jag haft särskilt fokus på pojkar och unga mäns villkor, situation och dubbla roller som både offer och potentiella förövare i hederskontexten.

Inom ramen för min forskning om hedersfrågor har jag haft en bred och långvarig samverkan med myndigheter, politiker och den frivilliga sektorn. I denna samverkan ingår föreläsningar, medverkan i seminarier och konferenser samt sakkunniguppdrag från polis och åklagare rörande hedersärenden.

För närvarande har jag ett följeforskningsuppdrag från Länsstyrelsen Östergötland. Detta projekt startade i januari 2019 och pågår till sista mars 2020. Bakgrunden till projektet är ett regeringsuppdrag till länsstyrelserna. Regeringen beslutade i slutet av 2017 att länsstyrelserna på några platser i landet ska stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsövergripande resurscentra för barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas för, våld av närstående, i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelserna har beslutat att uppdraget ska genomföras genom pilotverksamheter i Gävleborg, Kronoberg, Norrbotten och Västra Götaland. I mitt följeforskningsuppdrag ingår att jag ska följa, studera och utvärdera arbetet med resurscentra i dessa pilotlän från start till slut.

 

2017
Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices, Bristol: Policy Press 2017 : 209-221
Evertsson, Lars; Blom, Björn; Perlinski, Marek; et al.
2017
Leva sitt liv: En bok om hedersrelaterat våld och fötryck, Malmö: Exakta 2017 : 91-100
Rexvid, Devin
2017
Respons, Vol. 5
Rexvid, Devin
2017
Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices, Bristol: Policy Press 2017 : 223-236
Rexvid, Devin
2016
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 84
Rexvid, Devin
2016
Professions & Professionalism, Vol. 6, (3)
Rexvid, Devin; Evertsson, Lars
2016
Lund: Studentlitteratur AB 2016
Schlytter, Astrid; Rexvid, Devin
2015
Journal of Social Work, Vol. 15, (3) : 317-336
Rexvid, Devin; Evertsson, Lars; Forssén, Annika; et al.
2014
Barnrätt: en antologi, Stockholm: Norstedts Juridik AB 2014 : 286-300
Schlytter, Astrid; Rexvid, Devin
2013
Barn, utsatthet och heder, Stockholm: Ersta Sköndal högskola förlag 2013 : 51-75
Schlytter, Astrid; Rexvid, Devin
2012
“Partnership in social work – active collaboration withdifferent actors”,9th Forsa Nordic conference, 4th-6th oct-2012 in Trondheim
Rexvid, Devin; Blom, Björn; Evertsson, Lars; et al.
2012
Professions & Professionalism, Vol. 2, (2)
Rexvid, Devin; Blom, Björn; Evertsson, Lars; et al.
2012
Review of European Studies, Vol. 4, (2) : 22-32
Rexvid, Devin; Schlytter, Astrid
2012
Genusperspektiv i socialt arbete, Stockholm: Natur och kultur 2012 : 129-149
Rexvid, Devin; Schlytter, Astrid
2011
Kunskap, profession och expertis, Svenska nätverket för professionsforskning, 28-29 september 2011, Växjö
Rexvid, Devin; Blom, Björn; Evertsson, Lars; et al.
2011
Allmänna Arvsfonden 2011
Schlytter, Astrid; Rexvid, Devin; Celepli, Özlem; et al.