"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Diego Varela Rey

Jag är postdoktor i Felipe Cavas grupp. Min forskning fokuserar på förståelse av mikrobiell resistens och cellväggsbiologi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som stipendiat till Institutionen för molekylärbiologi
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har en doktorsexamen i Advanced Program in Microbial and Parasitic Biology från University of Santiago de Compostela (USC). Jag har lång erfarenhet inom olika forskningsområden. Dessa inkluderar diagnostisering och identifiering av patogena bakterier i vattenbruk, karakterisering av Quorum-släckande enzymer, utveckling av chips för att påvisa kontaminanter på plats eller utforska fagterapi mot patogena bakterier. Under min akademiska karriär har jag utökat jag mina kunskaper inom bakteriologi, molekylärbiologiska tekniker och hantering av olika djurmodeller. Min doktorsexamen fokuserade på studiet av sideroforer och membranreceptorer; fokuserade på deras implikationer för patogenes och deras användning som mål för antimikrobiella medel (trojanska häststrategier) och deras direkta användning som vaccin.

Min nuvarande forskning i Felipe Cava lab vid Umeå universitet omfattar två nyckelområden: arsenatresistens i Vibrio cholerae och identifiering av nya cellväggsdeterminanter i Photobacterium damselae. I studien av Vibrio cholerae undersöker jag de mekanismer som gör att bakterierna kan stå emot arsenat, vilket har betydande implikationer för att förstå bakteriell överlevnad i kontaminerade miljöer. Parallellt utforskar jag de strukturella och funktionella aspekterna av cellväggskomponenter i Photobacterium damselae, i syfte att avslöja nya determinanter som bidrar till dess patogenicitet och övergripande cellulära integritet. Dessa forskningsprojekt bidrar till en bredare förståelse av mikrobiell resistens och cellväggsbiologi.

PLOS Genetics, Public Library of Science (PLoS) 2024, Vol. 20, (4)
Obando, Manuela Alvarado; Rey-Varela, Diego; Cava, Felipe; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem