Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Personalbild Elin Lindén

Elin Lindén

Doktorand i terrester ekologi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB H5, Linnaeus väg 6, Umeå, A5.44.15 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning fokuserar på hur samspelet mellan växter och växtätare påverkar storskaliga vegetationsmönster och ekosystemsprocesser i arktiska och alpina ekosystem.

I mitt doktorandprojekt tittar jag på hur betning över en lång tid formar tundravegetation och hur betning kan påverka framtida vegetationsmönster i nordliga ekosystem där växtligheten i dagsläget förändras snabbt på grund av pågående klimatförändringar. Jag är också intresserad av hur växters förmåga att försvara sig mot eller återhämta sig från betning skulle kunna påverka vegetationsmönster i dessa ekosystem.

Jag undersöker effekten av långtidsbete på artsammansättning, biomassaproduktion och näringsomsättning genom att återinventera äldre renhägn, som utestänger ren från vegetationen, i fyra nordliga ekosystem i Svalbard, Alaska, Kanada och på Grönland. I en separat studie undersöker jag hur variationen i kemiskt antibetningsförsvar ser ut i dvärgbjörk i olika delar av Arktis. Detta gör jag för att se om detta påverkar effekten av betning på vegetationen på stor skala.

Min forskning är knuten till Climate Impacts Research Center (CIRC)

Functional Ecology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 34, (7) : 1497-1506
Sundqvist, Maja K.; Sanders, Nathan J.; Dorrepaal, Ellen; et al.
Journal of Vegetation Science, Vol. 29, (2) : 226-235
Blume-Werry, Gesche; Lindén, Elin; Andresen, Lisa; et al.
Polar Biology, Springer 2017, Vol. 40, (11) : 2265-2278
Barrio, Isabel C.; Lindén, Elin; Te Beest, Mariska; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem