Hoppa direkt till innehållet
Personalbild Elisabet Peedu

Elisabet Peedu

090-786 54 75

KB. H5, Linnaeus väg 6, Umeå, A5-44-15 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag studerar morfologiska och genetiska skillnader mellan könen samt genetisk populationsstruktur hos den dioika växten Silene dioica, rödblära.

  • Presentation

    Min forskning handlar om orsakerna till och konsekvenserna av sexuell dimorfism hos den dioika växten Silene dioica, rödblära. Genom att använda mig av metapopulationer lokaliserade i Skeppsviks skärgård, Umeå, så studerar jag skillnader mellan könen i både morfologiska karaktärer och i livshistoria. Min forskning har även en populationsgenetisk aspekt där jag, genom att använda mikrosatellit-markörer, undersöker skillnader i genflöde mellan könen och mellan metapopulationer. Jag undersöker även om det finns skillnader i genuttryck mellan de två könen i Silene dioica. Jämte forskningen så har jag ett stort intresse av undervisning, där jag regelbundet undervisar i grundläggande genetik samt evolutionär biologi.

    Forskningsområde
    Evolutionsbiologi

    Fäll ihop