"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Elisabeth Wallmark

Elisabeth Wallmark

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är handläggning/antagning av ansökningar inom ramen för VAL (vidareutbildning av lärare) samt arbete med Studieplansverktyget/Valwebben.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Förvaltningshuset, Plan 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är handläggning/antagning av ansökningar inom ramen för VAL (vidareutbildning av lärare). Jag ansvarar för ämneslärare 7-9 samt gymnasiet inom följande ämnen: praktiskt-estetiska ämnen/matematik/naturvetenskap/teknik. Jag arbetar också med diverse inom  Studieplansverktyget/Valwebben.