"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Emma Jernberg

Emma Jernberg

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för medicinsk biovetenskap Enhet: Patologi
Plats
By 6M, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 85 Umeå
Clinical Epigenetics, BioMed Central 2021, Vol. 13, (1)
Bovinder Ylitalo, Erik; Thysell, Elin; Landfors, Mattias; et al.
Molecular Oncology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 13, (8) : 1763-1777
Thysell, Elin; Vidman, Linda; Bovinder Ylitalo, Erik; et al.
Cancer Research, American Association for Cancer Research 2018, Vol. 78, (16) : 50-50
Bovinder Ylitalo, Erik; Nordstrand, Annika; Thysell, Elin; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2018, Vol. 19, (4)
Nordstrand, Annika; Bovinder Ylitalo, Erik; Thysell, Elin; et al.
Cancer Research, American Association for Cancer Research 2018, Vol. 78, (16) : 123-123
Thysell, Elin; Bovinder Ylitalo, Erik; Jernberg, Emma; et al.
European Urology, Vol. 71, (5) : 776-787
Bovinder Ylitalo, Erik; Thysell, Elin; Jernberg, Emma; et al.
The Prostate, Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2017, Vol. 77, (6) : 625-638
Djusberg, Erik; Jernberg, Emma; Thysell, Elin; et al.
Endocrine Connections, Vol. 6, (8) : R146-R161
Jernberg, Emma; Bergh, Anders; Wikström, Pernilla
Cancer Research, American Association for Cancer Research 2017, Vol. 77, (24) : 7131-7132
Thysell, Elin; Bovinder Ylitalo, Erik; Jernberg, Emma; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (6)
Halin Bergström, Sofia; Nilsson, Maria; Adamo, Hanibal; et al.
PLOS ONE, Public library science 2015, Vol. 10, (10)
Nilsson, Maria; Hägglöf, Christina; Hammarsten, Peter; et al.
Umeå University medical dissertations, 1620
Jernberg, Emma
PLOS ONE, Public Library of Science 2013, Vol. 8, (11) : e77407-
Jernberg, Emma; Thysell, Elin; Bovinder Ylitalo, Erik; et al.
PLOS ONE, Vol. 6, (4) : e19059-
Hörnberg, Emma; Bovinder Ylitalo, Erik; Crnalic, Sead; et al.
Endocrine-Related Cancer, Vol. 17, (4) : 885-895
Crnalic, Sead; Hörnberg, Emma; Wikström, Pernilla; et al.
PLoS One, Public Library of Science 2010, Vol. 5, (12)
Thysell, Elin; Surowiec, Izabella; Hörnberg, Emma; et al.
Nordstrand, Annika; Bovinder-Ylitalo, Erik; Thysell, Elin; et al.