"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Erika Johansson

Erika Johansson

PhD MSc Arbetsterapeut UME-ACT; Social aktivitet på recept (SaR)

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Arbetsterapi
Plats
-, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag vill få vara med och bidra till kunskapsutvecklingen inom äldreområdet!

I forskningsprojektet  Social aktivitet på recept (SaR) förenas mycket av det jag brinner för som arbetsterapeut.

Social aktivitet på recept handlar om att genom att erbjuda äldre personer med ofrivillig ensamhet sociala aktiviteter på recept. Vi följer med hjälp av olika kvantitativa och kvalitativa metoder hur detta påverkar personernas upplevelse av sin egen hälsa och sitt välbefinnande. Att främja social delaktighet med hjälp av engagemang i meningsfulla aktiviteter utanför sjukvårdens regi motverkar psykisk ohälsa, kan avlasta sjukvården och bidrar till en ökad samverkan samt ett mer hållbart resursutnyttjande.

Under hela min yrkesverksamma tid har utvecklingsarbete, strategiskt arbete samt forskning varit ett stort intresse. Att stödja och inspirera andra till att utvecklas genom kunskap samt verka för engagemang och delaktighet skapar arbetsglädje för mig. Jag har alltid brunnit för frågor som rör individens rättigheter att kunna vara sin fulla potential oavsett funktionsförmåga.

Jag disputerade på Karolinska Institutet i Stockholm i medicinsk vetenskap, inom området fallprevention för äldre 2015. Därefter var jag kvar en period på KI som Universitetsadjunkt/ forskare och även som samordnare för det Verksamhetsintegrerade lärandet (VIL) på arbetsterapeutprogrammet. Innan jag påbörjade min post doc anställning på Umeå Universitet hann jag med några år på Myndigheten för delaktighet och Folkhälsomyndigheten.

Jag brinner för forskning som fokuserar på människans aktivitet. Kopplingar till social delaktighet utifrån ett rättighetsperspektiv är den ingång i forskning som är väldigt viktig för mig. Alla oavsett funktionsförmåga skall ges rätten att kunna vara delaktig i de aktiviteter som var och en finner meningsfulla. Individen är rättighetsbärare och det offentliga är skyldighetsbärare vilket inte alltid är självklart inom hälso och sjukvård. Innovativ forskning som bygger på tvärsektoriella och samverkande processer inspirerar mig liksom forskning som förenar nyskapande av digital teknik, användbarhet olika aspekter av delaktighet är något jag brinner för. Sociala dimensioner när man studerar människan i aktivitet ffa inom äldreområdet är jag väldigt intresserad av framför allt med utgångspunkt i tillgänglighet och sociala mötesplatser. Detta knyter an till så mycket i samhället idag inte minst den växande psykiska ohälsan inom målgruppen. Delaktighet och meningsfullhet har alltid funnits med mig i min forskning och även i det kliniska arbetet.

Länk till min avhandling

https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/44796/Thesis_Erika_Johansson.pdf;sequence=3

 

International Journal of Integrated Care, Ubiquity Press 2021, Vol. 21, (2)
Johansson, Erika; Jonsson, Frida; Rapo, Emil; et al.
Irish Journal of Occupational Therapy, Emerald Group Publishing Limited 2021, Vol. 49, (2) : 115-118
Johansson, Erika; Rapo, Emil; Nilsson, Ingeborg

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 juli 2019 till 31 december 2025