"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Eva Innala

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Obstetrik och gynekologi
Plats
QB, plan 3, NUS Umeå universitet, Klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi, 901 85 Umeå
British Journal of Psychiatry, Vol. 208, (5) : 462-469
Esscher, Annika; Essen, Birgitta; Innala, Eva; et al.
Internal medicine journal (Print), Vol. 45, (7) : 725-731
Ahangari, Alebtekin; Bäckström, Torbjörn; Innala, Eva; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2012, Vol. 91, (12) : 1445-1452
Innala, Eva; Bäckström, Torbjörn; Sundström Poromaa, Inger; et al.
Obstetrical and Gynecological Survey, Vol. 66, (12) : 756-757
Bryman, Inger; Sylven, Lisskulla; Berntorp, Kerstin; et al.
Fertility and Sterility, Vol. 95, (8) : 2507-2510
Bryman, Inger; Sylvén, Lisskulla; Berntorp, Kerstin; et al.
Journal of Internal Medicine, Wiley 2011, Vol. 269, (5) : 538-545
Innala, Eva; Andersson, Christer
Journal of Internal Medicine, Oxford: Blackwell Scientific Publications 2011, Vol. 270, (4) : 397-397
Innala, Eva; Andersson, Christer
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Vol. 89, (1) : 95-100
Innala, Eva; Bäckström, Torbjörn; Bixo, Marie; et al.
Clinical Endocrinology, Wiley 2008, Vol. 68, (3) : 485-490
El-Mansoury, Mostafa; Berntorp, Kerstin; Bryman, Inger; et al.
Journal of Crohn's & colitis, Elsevier 2008, Vol. 2, (2) : 123-130
Flood, L; Innala, Eva; Löfberg, R; et al.
American Journal of Reproductive Immunology and Microbiology, Vol. 60, (1) : 33-42
Stenqvist, Ann-Christin; Chen, Ting; Hedlund, Malin; et al.
Journal of Internal Medicine, Vol. 254, (2) : 176-183
Andersson, Christer; Innala, Eva; Bäckström, Torbjörn
Läkartidningen, Vol. 95, (49) : 5636-8
Lalos, O; Innala, E; Lalos, A; et al.
Obstetrics and Gynecology, Vol. 84, (2) : 240-4
Högberg, U; Innala, E; Sandström, A