Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Eva Skåreus

Eva Skåreus

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen Roll: Biträdande prefekt
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
2018
Estetiska ämnen och genus, Gleerups Utbildning AB 2018 : 173--181
Skåreus, Eva; Sigurdson, Erik; Wikberg, Stina
2018
Estetiska ämnen och genus, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018 : 9-21
Skåreus, Eva; Wikberg, Stina
2018
Estetiska ämnen och genus, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018 : 23-27
Skåreus, Eva; Wikberg, Stina
2016
Action, Criticism, and Theory for Music Education, MDG Publications 2016, Vol. 15, (1) : 188-215
Kuuse, Anna-Karin; Lindgren, Monica; Skåreus, Eva
2015
Tilde / skriftserie från Institutionen för estetiska ämnen, 2014: 2
Skåreus, Eva
2012
Education Inquiry, Umeå: Umeå universitet 2012, Vol. 3, (3) : 437-450
Skåreus, Eva
2011
Tidskrift för Genusvetenskap, Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola 2011, (2-3) : 117-143
Skåreus, Eva
2009
Provins, Norrländsk litterär tidskrift, Umeå: Norrländska författarsällskapet 2009, Vol. 28, (3) : 31-42
Gregersdotter, Katarina; Bränström Öhman, Annelie; Skåreus, Eva; et al.
2009
Tilde: Tema: bildanalys, Umeå: Umeå universitet 2009 : 83-108
Skåreus, Eva
2009
International Journal of Research and Method in Education, Abingdon, UK: Routledge, Taylor & Francis Group 2009, Vol. 32, (2) : 167-183
Skåreus, Eva
2007
Umeå universitet, Umeå 2007
Skåreus, Eva
2007
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 17
Skåreus, Eva
2007
Present challenges in gender research, Umeå: Umeå universitet, Genusforskarskolan 2007 : 88-107
Skåreus, Eva
2006
Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum, 2006:1
Erhardsson, Margareta (red.); Falk-Lundqvist, Åsa; Skåreus, Eva
2006
Gestaltande metoder i universitetspedagogik: bildskapande och forumspel, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet 2006 : 17-29
Skåreus, Eva
2005
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Ume universitet 2005, Vol. 12, (1/2) : 177-194
Skåreus, Eva
2005
Umeå universitet 2005
Skåreus, Eva
2004
Slöjdforskning: artiklar från forskarutbildningskursen Slöjd och bild i en vetenskapsfilosofisk och metodologisk kontext : ett UniZon Kvarken-projekt 2003-2004: LUIS=Lärarutbildningar i samverkan, Vasa, Finland: Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi 2004 : 223-240
Skåreus, Eva
2004
Umeå universitet, Umeå 2004
Skåreus, Eva
2002
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet 2002, (3) : 13-38
Skåreus, Eva
1998
Astra nova, Vasa: Utgivarföreningen för tidskriften Astra nova 1998, Vol. 80, (4) : 6-11
Skåreus, Eva; Egberg Thyme, Karin