"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Evelina Stenbeck

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor (tjänstledig) vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Levande lärmiljöer: proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2018, Lund: Humanistiska och teologiska fakulteterna 2020 : 55-66
Bernhardsson, Katarina; Stenbeck, Evelina
Poesiåret 2019, Stockholm: Örnen och Kråkan 2020 : 145-150
Stenbeck, Evelina
Poesiåret 2019, Stockholm: Örnen och kråkan 2020 : 213-218
Stenbeck, Evelina
Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning, Oslo: Universitetsforlaget 2019, Vol. 4, (01) : 67-70
Stenbeck, Evelina
Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund: Föreningen för utgivande av Tidskrift för Litteraturvetenskap 2019, Vol. 49, (2-3) : 100-108
Stenbeck, Evelina
Poesiåret 2018: litteraturkritisk kalender, Stockholm: Örnen och kråkan 2019 : 189-194
Stenbeck, Evelina
Efter Tegnér: experiment med traditionen, Lund: Lunds universitet 2018 : 179-200
Stenbeck, Evelina
Trådbyggen från utsidan i parallell vändning, Stockholm: C.off 2017 : 45-49
Stenbeck, Evelina
Eureka - Ellerströms akademiska, 58
Stenbeck, Evelina
Lyrikvännen, Lund: Ellerströms förlag 2017, (4-5) : 43-47
Stenbeck, Evelina