"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Linnea Hedman

Linnea Hedman

Arbetar som forskare och projektledare vid OLIN-studierna i Norrbotten. Jag är beteendevetare och docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
Robertsviksgatan 9, 971 89 Luleå, Region Norrbotten Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Jag heter Linnéa Hedman och arbetar som forskare och projektledare vid OLIN-studierna i Norrbotten. Jag är beteendevetare och docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Jag forskar huvudsakligen om rökning under tonåren – vilka som börjar röka, utvärdering av tobaksförebyggande insatser, och samband mellan passiv och egen rökning och luftvägssymtom. Jag har även forskat om upplevelsen av att inte kunna sluta röka bland personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Utöver rökning har jag även forskat om livskvalitet bland tonåringar med astma.

Under de kommande åren kommer jag att forska om e-cigaretter. Vi kommer att försöka ta reda på hur vanligt det är att använda e-cigaretter, vilka det är som börjar med e-cigaretter och om de har skadliga effekter på luftvägarna. Forskningen sker i samverkan mellan OLIN-studierna, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, Lungkliniken vid Norrlands universitetssjukhus, Krefting Research center vid Göteborgs universitet och Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet.

Jag började min akademiska karriär som forskningsassistent vid OLIN-studierna. Jag disputerade 2010 och har sedan dess byggt upp ett eget forskningsområde inom OLIN framförallt med studier om rökning. Jag arbetar även deltid som lektor vid Luleå tekniska universitet där jag undervisar i psykologi, epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap.

Respiratory Medicine, Elsevier 2023, Vol. 211
Bashir, Muwada Bashir Awad; Basna, Rani; Hedman, Linnea; et al.
Annals of the American Thoracic Society, American Thoracic Society 2022, Vol. 19, (10) : 1783-1787
Backman, Helena; Sawalha, Sami; Nilsson, Ulf; et al.
Journal of Asthma and Allergy, Dove press 2022, Vol. 15 : 1429-1439
Backman, Helena; Stridsman, Caroline; Hedman, Linnea; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society 2022, Vol. 8, (4)
Bermúdez Barón, Nicolás; Kankaanranta, Hannu; Hedman, Linnea; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, Elsevier 2022, Vol. 10, (2) : 577-585.e3
Bunne, Joakim; Hedman, Linnea; Perzanowski, Matthew; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society 2022, Vol. 8, (4)
Hedman, Linnea; Almqvist, Linnea; Bjerg, Anders; et al.
Clinical Physiology and Functional Imaging, John Wiley & Sons 2022, Vol. 42, (3) : 181-189
Myrberg, Tomi; Lindberg, Anne; Eriksson, Berne; et al.
Journal of Asthma
Schyllert, Christian; Lindberg, Anne; Hedman, Linnea; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2022, Vol. 95, (9) : 1871-1879
Stjernbrandt, Albin; Hedman, Linnea; Liljelind, Ingrid; et al.
ERJ Open Research, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2021, Vol. 7, (3)
Adermark, Louise; Galanti, Maria Rosaria; Ryk, Charlotta; et al.
Journal of Asthma, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 58, (9) : 1196-1207
Axelsson, Malin; Ilmarinen, Pinja; Backman, Helena; et al.
BMJ Open Respiratory Research, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 8, (1)
Bermúdez Barón, Nicolás; Lindberg, Anne; Stridsman, Caroline; et al.
Supporting tobacco cessation, European Respiratory Society 2021 : 1-17
Hedman, Linnea; Ashley, David; Filippidis, Filippos; et al.
Tobacco Prevention and Cessation, European Network for Smoking and Tobacco Prevention 2021, Vol. 7, (October)
Hedman, Linnea; Galanti, Maria R.; Ryk, Lotta; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society Journals 2021, Vol. 7, (3)
Räisänen, Petri; Backman, Helena; Hedman, Linnea; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2021, Vol. 186
Schyllert, Christian; Andersson, Martin; Backman, Helena; et al.
ERJ Open Research, ERS Publications 2021, Vol. 7, (4)
Wang, Gang; Hallberg, Jenny; Charalampopoulos, Dimitrios; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Almqvist, Linnéa; Backman, Helena; Stridsman, Caroline; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society 2020, Vol. 6, (4)
Almqvist, Linnéa; Rönmark, Eva; Stridsman, Caroline; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56, (Suppl. 64)
Backman, Helena; Bhatta, Laxmi; Hedman, Linnea; et al.
The World Allergy Organization journal, Elsevier 2020, Vol. 13, (3)
Backman, Helena; Lindberg, Anne; Hedman, Linnea; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Backman, Helena; Stridsman, Caroline; Jansson, Sven-Arne; et al.
Respiratory Research, BioMed Central 2020, Vol. 21, (1)
Backman, Helena; Vanfleteren, Lowie; Lindberg, Anne; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Hedman, Linnea; Backman, Helena; Andersson, Martin; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10, (12)
Hedman, Linnea; Backman, Helena; Stridsman, Caroline; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Jansson, Sven-Arne; Hedman, Linnea; Stridsman, Caroline; et al.
European Respiratory Journal, Vol. 56
Lagrange, Eva; Nilsson, Ulf; Stridsman, Caroline; et al.
Atherosclerosis, Elsevier 2020, Vol. 301 : 93-100
Mobarrez, Fariborz; Antoniewicz, Lukasz; Hedman, Linnea; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Nilsson, Ulf; Mills, Nicholas; Backman, Helena; et al.
Respiratory Research, BioMed Central 2020, Vol. 21, (1)
Nilsson, Ulf; Mills, Nicholas L.; McAllister, David A.; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Räisänen, Petri; Backman, Helena; Hedman, Linnea; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2020, Vol. 173
Räisänen, Petri; Hedman, Linnea; Andersson, Martin; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Rönmark, Eva; Bunne, Joakim; Bjerg, Anders; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society (ERS) 2020, Vol. 6, (3)
Schyllert, Christian; Lindberg, Anne; Hedman, Linnea; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Schyllert, Christian; Lindberg, Anne; Hedman, Linnea; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Winsa Lindmark, Sofia; Sandström, Ludwig; Selberg, Johanna; et al.
Cardiovascular Toxicology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 19, (5) : 441-450
Antoniewicz, Lukasz; Brynedal, Amelie; Hedman, Linnea; et al.
Clinical and Experimental Allergy, John Wiley & Sons 2019, Vol. 49, (6) : 819-828
Backman, Helena; Jansson, Sven-Arne; Stridsman, Caroline; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Backman, Helena; Stridsman, Caroline; Hedman, Linnea; et al.
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 74 : 291-291
Bjerg, A.; Winberg, Anna; Johansson, R.; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Hedman, Linnea; Backman, Helena; Stridsman, Caroline; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Jansson, Sven-Arne; Hedman, Linnea; Stridsman, Caroline; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Lagrange, Eva; Nilsson, Ulf; Hedman, Linnea; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Lassmann-Klee, Paul; Brumpton, Ben; Henriksen, Anne Hildur; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2019, Vol. 54, (6)
Pisinger, Charlotta; Dagli, Elif; Filippidis, Filippos T.; et al.
Journal of Applied Toxicology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 39, (8) : 1143-1154
Rankin, Gregory D.; Wingfors, Håkan; Uski, Oskari; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Sawalha, Sami; Backman, Helena; Nilsson, Ulf; et al.
Therapeutic Advances in Respiratory Disease, Sage Publications 2019, Vol. 13
Sawalha, Sami; Hedman, Linnea; Backman, Helena; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Schyllert, Christian; Hedman, Linnea; Stridsman, Caroline; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 75, (12) : 3525-3534
Selberg, Stina; Hedman, Linnea; Jansson, Sven-Arne; et al.

Forskargrupper