Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Linnéa Hedman

Linnéa Hedman

Arbetar som forskare och projektledare vid OLIN-studierna i Norrbotten. Jag är beteendevetare och docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
Robertsviksgatan 9, 971 89 Luleå, Region Norrbotten Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Jag heter Linnéa Hedman och arbetar som forskare och projektledare vid OLIN-studierna i Norrbotten. Jag är beteendevetare och docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Jag forskar huvudsakligen om rökning under tonåren – vilka som börjar röka, utvärdering av tobaksförebyggande insatser, och samband mellan passiv och egen rökning och luftvägssymtom. Jag har även forskat om upplevelsen av att inte kunna sluta röka bland personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Utöver rökning har jag även forskat om livskvalitet bland tonåringar med astma.

Under de kommande åren kommer jag att forska om e-cigaretter. Vi kommer att försöka ta reda på hur vanligt det är att använda e-cigaretter, vilka det är som börjar med e-cigaretter och om de har skadliga effekter på luftvägarna. Forskningen sker i samverkan mellan OLIN-studierna, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, Lungkliniken vid Norrlands universitetssjukhus, Krefting Research center vid Göteborgs universitet och Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet.

Jag började min akademiska karriär som forskningsassistent vid OLIN-studierna. Jag disputerade 2010 och har sedan dess byggt upp ett eget forskningsområde inom OLIN framförallt med studier om rökning. Jag arbetar även deltid som lektor vid Luleå tekniska universitet där jag undervisar i psykologi, epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap.

2020
The World Allergy Organization journal, Elsevier 2020, Vol. 13, (3)
Backman, Helena; Lindberg, Anne; Hedman, Linnea; et al.
2020
Respiratory Research, BioMed Central 2020, Vol. 21, (1)
Backman, Helena; Vanfleteren, Lowie; Lindberg, Anne; et al.
2020
Atherosclerosis, Elsevier 2020, Vol. 301 : 93-100
Mobarrez, Fariborz; Antoniewicz, Lukasz; Hedman, Linnea; et al.
2020
Respiratory Research, BioMed Central 2020, Vol. 21, (1)
Nilsson, Ulf; Mills, Nicholas L.; McAllister, David A.; et al.
2020
Respiratory Medicine, Elsevier 2020, Vol. 173
Räisänen, Petri; Hedman, Linnea; Andersson, Martin; et al.
2020
ERJ open research, European Respiratory Society (ERS) 2020, Vol. 6, (3)
Schyllert, Christian; Lindberg, Anne; Hedman, Linnea; et al.
2019
Cardiovascular Toxicology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 19, (5) : 441-450
Antoniewicz, Lukasz; Brynedal, Amelie; Hedman, Linnea; et al.
2019
Clinical and Experimental Allergy, John Wiley & Sons 2019, Vol. 49, (6) : 819-828
Backman, Helena; Jansson, Sven-Arne; Stridsman, Caroline; et al.
2019
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Backman, Helena; Stridsman, Caroline; Hedman, Linnea; et al.
2019
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 74 : 291-291
Bjerg, A.; Winberg, Anna; Johansson, R.; et al.
2019
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Hedman, Linnea; Backman, Helena; Stridsman, Caroline; et al.
2019
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Jansson, Sven-Arne; Hedman, Linnea; Stridsman, Caroline; et al.
2019
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Lagrange, Eva; Nilsson, Ulf; Hedman, Linnea; et al.
2019
European Respiratory Journal, European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Lassmann-Klee, Paul; Brumpton, Ben; Henriksen, Anne Hildur; et al.
2019
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2019, Vol. 54, (6)
Pisinger, Charlotta; Dagli, Elif; Filippidis, Filippos T.; et al.
2019
Journal of Applied Toxicology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 39, (8) : 1143-1154
Rankin, Gregory D.; Wingfors, Håkan; Uski, Oskari; et al.
2019
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Sawalha, Sami; Backman, Helena; Nilsson, Ulf; et al.
2019
Therapeutic Advances in Respiratory Disease, Sage Publications 2019, Vol. 13
Sawalha, Sami; Hedman, Linnea; Backman, Helena; et al.
2019
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Schyllert, Christian; Hedman, Linnea; Stridsman, Caroline; et al.
2019
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 75, (12) : 3525-3534
Selberg, Stina; Hedman, Linnea; Jansson, Sven-Arne; et al.
2018
Environmental health, BioMed Central 2018, Vol. 17
Andersson, Martin; Backman, Helena; Nordberg, Gunnar; et al.
2018
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Backman, Helena; Ekerljung, Linda; Eriksson, Berne; et al.
2018
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Backman, Helena; Hedman, Linnea; Stridsman, Caroline; et al.
2018
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Backman, Helena; Jansson, Sven-Arne; Stridsman, Caroline; et al.
2018
Respiratory Medicine, W.B. Saunders Ltd 2018, Vol. 138 : 115-122
Backman, Helena; Jansson, Sven-Arne; Stridsman, Caroline; et al.
2018
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Hedman, Linnea; Backman, Helena; Stridsman, Caroline; et al.
2018
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Hedman, Linnea; Backman, Helena; Stridsman, Caroline; et al.
2018
JAMA NETWORK OPEN, American Medical Association 2018, Vol. 1, (3)
Hedman, Linnea; Backman, Helena; Stridsman, Caroline; et al.
2018
Tobacco Induced Diseases, Heraklion: European Publishing 2018, Vol. 16
Hedman, Linnea; Katsaounou, Paraskevi A.; Filippidis, Filippos T.; et al.
2018
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Räisänen, Petri; Backman, Helena; Jansson, Sven-Arne; et al.
2018
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Sawalha, Sami; Hedman, Linnea; Backman, Helena; et al.
2018
European Clinical Respiratory Journal, Taylor & Francis 2018, Vol. 5, (1)
Schyllert, Christian; Andersson, Martin; Hedman, Linnea; et al.
2018
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Stridsman, Caroline; Backman, Helena; Eklund, Britt-Marie; et al.
2018
Therapeutic advances in respiratory disease, Sage Publications 2018, Vol. 12
Stridsman, Caroline; Svensson, My; Johansson Strandkvist, Viktor; et al.
2017
European Clinical Respiratory Journal, Taylor & Francis 2017, Vol. 4
Backman, Helena; Hedman, Linnea; Stridsman, Caroline; et al.
2017
Clinical and Experimental Allergy, Vol. 47, (11) : 1426-1435
Backman, Helena; Räisänen, Petri; Hedman, Linnea; et al.
2017
Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, Elsevier 2017, Vol. 5, (2) : 457-463
Bunne, Joakim; Moberg, Helena; Hedman, Linnea; et al.
2017
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2017, Vol. 106, (7) : 1128-1135
Hedman, Linnea; Stridsman, Caroline; Andersson, Martin; et al.
2017
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, Wiley-Blackwell 2017, Vol. 72, (5) : 723-730
Rönmark, Eva; Warm, Katja; Bjerg, A; et al.
2017
The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Vol. 12 : 1269-1277
Sawalha, Sami; Hedman, Linnea; Rönmark, Eva; et al.
2017
Pediatric Pulmonology, John Wiley & Sons 2017, Vol. 52, (7) : 866-872
Stridsman, Caroline; Backman, Helena; Eklund, Britt-Marie; et al.
2017
Nursing Open, Vol. 4, (3) : 143-148
Stridsman, Caroline; Dahlberg, Elisabeth; Zandrén, Karin; et al.
2017
Clinical and Translational Allergy, BioMed Central 2017, Vol. 7
Strinnholm, Åsa; Hedman, Linnéa; Winberg, Anna; et al.
2017
Acta Paediatrica, Vol. 106, (2) : 282-287
Strinnholm, Åsa; Winberg, Anna; Hedman, Linnéa; et al.
2016
Respiratory Medicine, Elsevier 2016, Vol. 120 : 116-123
Backman, Helena; Eriksson, Berne; Hedman, Linnea; et al.
2016
Respiratory Medicine, Elsevier 2016, Vol. 114 : 103-110
Backman, Helena; Eriksson, Berne; Rönmark, Eva; et al.
2016
ERJ open research, Sheffield: European Respiratory Society 2016, Vol. 2, (3)
Eriksson, Berne; Backman, Helena; Bossios, Apostolos; et al.
2016
Respiratory Medicine, Vol. 120 : 64-69
Jansson, Sven-Arne; Axelsson, Malin; Hedman, Linnea; et al.
2016
Journal of Allergy and Clinical Immunology, Vol. 138, (6) : 1582-1590
Perzanowski, Matthew S; Rönmark, Eva; James, Hayley R; et al.