Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Fateme Teimouri

Fateme Teimouri

Jag är doktorand och studerar adaptivt automatiserat navigationsassistanssystem.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.B.421 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag jobbar som doktorand och min handledare är universitetslektor Kai-Florian Richter. Huvudfokus i min nuvarande forskning är på adaptiv automatiserat navigationshjälp för att förbättra säkerhet, tillförlitlighet, användarvänlighet och wayfinders förvärv av rumslig kunskap. Mitt forskningsintresse fokuserar på interaktion mellan människa och dator, rumslig kognition, geografisk informationsvetenskap.

Min tidigare erfarenhet är både inom akademi och industri. Min akademiska bakgrund inkluderar design av användargränssnitt (B.Sc. forskningsprojekt) samt design och utveckling av ett mänskligt centrerat kollisionsvarningssystem (M.Sc. forskningsprojekt). Min industriella erfarenhet är inom iOS-applikationsdesign och utveckling.

11th International Conference on Geographic Information Science  - Part I, Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum für Informatik 2020 : 14:1-14:16
Teimouri, Fateme; Richter, Kai-Florian

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt