Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Personalbild Folmer Bokma

Folmer Bokma

Som forskningssamordnare ger jag strategiskt och operativt stöd genom analys av bl.a. publiceringsstatistik, söktryck och utfall för forskningsfinansiärer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskningssamordnare vid Enheten för forskningsstöd och samverkan Enhet: Forskningsstöd
Plats
Samverkanshuset plan 5, Universitetstorget 4/Petrus Laestadius väg Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är forskningssamordnare med inriktning analys på Enheten för Forskningsstöd. Som samordnare ger jag hands-on stöd till forskare för att förbättra ansökningar om externa forskningsmedel. I min roll som analytiker stödjer jag universitetsledningen och forskare genom att ge strategiskt och operativt stöd i frågor kring vetenskaplig produktion och dess genomslag, söktryck och utfall för forskningsfinansiärer, och relevant omvärldsbevakning.

Jag tog masterexamen 2000 på Uleåborgs universitet i Finland, och med en extern anslag från Finska Akademin fortsatte jag med forskarstudier, och disputerade på samma universitet 2004 i djurekologi. Året därpå kom jag till Umeå Universitet som fosskarassistent, och fortsatte som forskare på externa medel från vetenskapsrådet och Formas (framtidens forskningsledare), samt karriärbidrag från Umeå Universitet. Jag blev docent i evolutionsbiologi hos den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2011. Som forskare har jag varit ad-hoc reviewer för bl.a. ERC, NSF, NERC, och panel member för Tyska DFG.

Sedan mina externa medel, och därmed även min anställning som forskare, upphörde 2017 jobbar jag på Enheten för Forskningsstöd. Jag fortsätter vara forskare på Universitetet i Oslo.

Biology Letters, Royal Society Publishing 2019, Vol. 15, (12)
Monroe, Melanie J.; Butchart, Stuart H. M.; Mooers, Arne O.; et al.
Methods in Ecology and Evolution, British Ecological Society 2018, Vol. 9, (3) : 535-543
Olajos, Fredrik; Bokma, Folmer; Bartels, Pia; et al.
Oecologia, Vol. 183, (2) : 587-595
Hedström, Per; Bystedt, David; Karlsson, Jan; et al.
PLoS ONE, Public Library Science 2017, Vol. 12, (10)
Monroe, Melanie J.; Bokma, Folmer
Systematic Biology, Vol. 65, (1) : 98-108
Bokma, Folmer; Godinot, Marc; Maridet, Olivier; et al.
Macroevolution: Explanation, Interpretation and Evidence, Cham: Springer 2015 : 87-112
Bokma, Folmer
Thule: Kungl. Skytteanska samfundets årsbok 2014, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2014 : 61-74
Bokma, Folmer
Systematic Biology, Oxford University Press 2014, Vol. 63, (2) : 251-256
Bokma, Folmer; Baek, Seung Ki; Minnhagen, Petter
Journal of limnology, Pagepress 2014, Vol. 73, (Suppl. 1) : 46-60
Hortal, Joaquin; Nabout, Joao C.; Calatayud, Joaquin; et al.
American Naturalist, University of Chicago Press 2014, Vol. 184, (4) : 447-455
Stadler, Tanja; Rabosky, Daniel L.; Ricklefs, Robert E.; et al.
Genetics, Vol. 194, (3) : 697-708
Leppälä, Johanna; Bokma, Folmer; Savolainen, Outi
Evolutionary Ecology Research, Vol. 15, (2) : 189-198
Mobley, Kenyon B.; Ruiz, Rocio Colas; Johansson, Frank; et al.
Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, Vol. 51, (1) : 13-18
Monroe, Melanie J.; Mattila, Tiina; Bokma, Folmer
Systematic Biology, Oxford University Press 2013, Vol. 62, (2) : 220-230
Stadler, Tanja; Bokma, Folmer
Evolution, Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell 2012, Vol. 66, (9) : 2969-2974
Bokma, Folmer; van den Brink, Valentijn; Stadler, Tanja
Evolutionary Ecology, Vol. 26, (4) : 863-878
Johansson, Frank; Lind, Martin I.; Ingvarsson, Pär K.; et al.
Evolutionary biology, Vol. 39, (1) : 116-125
Outomuro, David; Bokma, Folmer; Johansson, Frank
BMC Evolutionary Biology, London: BioMed Central 2011, Vol. 11 : 287-
Mobley, Kenyon B.; Lussetti, Daniel; Johansson, Frank; et al.
Lutra, Zoogdiervereniging 2011, Vol. 54, (2) : 111-121
van den Brink, Valentijn; Bekker, Dick; Bokma, Folmer
Annales Zoologici Fennici, Vol. 48, (6) : 359-364
van den Brink, Valentijn; Bokma, Folmer
Systematic Biology, Oxford Journals 2010, Vol. 59, (5) : 602-607
Bokma, Folmer
Systematic Biology, Oxford University Press 2010, Vol. 59, (3) : 365-367
Bokma, Folmer
Journal of Evolutionary Biology, Vol. 23, (9) : 2017-2021
Monroe, Melanie J.; Bokma, Folmer
Theory in biosciences, Springer 2010, Vol. 129, (2-3) : 103-111
Monroe, Melanie J.; Bokma, Folmer
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Vol. 276, (1659) : 993-994
Bokma, Folmer
Biological Journal of the Linnean Society, Vol. 97 : 362-372
Johansson , Frank; Söderquist , Mårten; Bokma, Folmer
American Naturalist, Vol. 174, (6) : 912-918
Monroe, Melanie J.; Bokma, Folmer
COMMUNITY ECOL, Vol. 10, (2) : 141-145
Roberge, J. -M; Bokma, F.; Monkkonen, M.; et al.
Proc Biol Sci, Vol. 275, (1648) : 2195-9
Mattila, Tiina M; Bokma, Folmer
BMC Biol, Vol. 5, (1) : 49-
Nyman, Tommi; Bokma, Folmer; Kopelke, Jens-Peter
Climate change and forest genetic diversity: implications for sustainable forest management in europe., Paris (France), 15-16 Mar 2006, Rome: Bioversity International 2007 : 19-30
Savolainen, Outi; Bokma, Folmer; Knürr, Timo; et al.
Global Ecology and Biogeography, Vol. 15 : 290-302
Mönkkönen, M; Forsman, J T; Bokma, F