Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson

Jag är ämnesföreträdare för ämnet Logopedi och är ansvarig för den vetenskapliga strimman inom Logopedprogrammet. Inom forskningen studerar jag talpåverkan vid neurologiska sjukdomar. 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Logopedi Roll: Ställföreträdande prefekt
Plats
1A, Norrlands universitets sjukhus
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Humlab
Plats
Samhällsvetarhuset, Humlab är beläget under UB Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är universitetslektor och docent i Logopedi (sedan 2015) och ämnesföreträdare för det ämnet. Jag har en akademisk bakgrund inom språkvetenskap och är även docent i Fonetik (antogs 2013) vid humanistisk fakultet. Inom undervisningen ger jag Logopedprogrammets kurs inom Forskningsmetodik på avancerad nivå, och är ansvarig för kursen inom vilken examensarbeten i Logopedi skrivs. Jag handleder och examinerar ett flertal uppsatser varje år. Jag är medlem i det nationella nätverket för forskning inom logopedi (NFL), inom vilket vi försöker arbeta med gemensamma strategiska forskningsfrågor inom Logopedi. Detta ståndpunktsdokument sammanfattar forskning inom logopedi på ett övergripande sätt. Jag är också aktiv i det lite mindre nätverket kring forskning inom kommunikationsnedsättningar på grund av neurologiska sjukdomar.

Jag är forskarutbildningsansvarig vid Institutionen för klinisk vetenskap sedan 2013 och är sedan 2018 ledamot i fakultetens Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF). Jag är sedan 2016 biträdande och ställföreträdande prefekt för Institutionen för klinisk vetenskap och inom detta uppdrag även ansvarig för forskningsfrågor.

Inom min egen forskning studerar jag tal- och röstpåverkan vid neurologiska sjukdomar. Jag har i huvudsak inriktat mig på akustisk beskrivning av effekten av Parkinsons sjukdom, och effekten av DBS-behandling (se denna video för allmän information) av denna sjukdom samt sjukdomen essentiell tremor (se denna video för mer information om den sjukdomen, i relation till DBS-behandlingen). Jag använder etablerade akustiska korrelat för talmotorisk förmåga för att skapa en bild av vad det är i talet som påverkas av sjukdomen. Rösttremor är också en aspekt av patienternas sjukdom som jag arbetat med de senaste åren. Ett parallellt spår i forskningen är att utifrån upprepade blindade och randomiserade perceptuella expertbedömningar av talfunktion och rösttremor försöka skapa objektiva screening-verktyg med akustisk bas.Denna poster sammanfattar den övergripande metoden bra.

Jag granskar artiklar på regelbunden basis för Plos One, Expert Systems with Applications, Brain and Language, Clinical Linguistics & Phonetics, Journal of Voice och Logopedics Phoniatrics Vocology, samt i mindre omfattning för Journal of Neural Transmission, Journal of Parkinson's Disease, Brain Sciences och Acta Neurologica Scandinavica.

Jag är för närvarande handledare för en doktorand, Linda Sandström.

Erhållna större anslag

Vetenskapsrådet (Dnr 2011-2294). Projektbidrag. 3.995.000 Kr
Vetenskapsrådet (D.nr. 2009-946). Medel för nationell postdoc, 1.402.000 Kr

Postdoc-erfarenheter

2009-2011 Postdoc vid enheten för Logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet.
2008-2009 The ESRC Centre for Research on Bilingualism in Theory & Practice and School of Linguistics and English language vid Bangor university, Wales.

Aktiva samarbeteten

Lokala och nationella samarbetspartner
Professor Lena Hartelius, Enheten för logopedi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.
Docent Ellika Schalling, Enheten för logopedi vid Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik, KI.
Professor Patrik Blomstedt, DBS-enheten vid Region Västerbotten, samt Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå universitet.

Internationella samarbetspartner

Professor Max Little, Aston university, UK.
Dr Markus Brückl, Institut für Sprache und Kommunikation. Kommunikationswissenschaft, Technische Universität Berlin, Tyskland
Dr Felix Schaeffler, Speech and Hearing Sciences Division, Queen Margaret University, Edinburgh, UK.

2020
Journal of the Acoustical Society of America, Acoustical Society of America (ASA) 2020, Vol. 147, (2) : 839-851
Karlsson, Fredrik; Schalling, Ellika; Laakso, Katja; et al.
2020
Journal of Speech, Language and Hearing Research, American Speech-Language-Hearing Association 2020, Vol. 63, (2) : 456-471
Sandström, Linda; Blomstedt, Patric; Karlsson, Fredrik; et al.
2020
Twentieth Biennial Conference on Motor Speech: Motor Speech Disorders & Speech Motor Control, Feb 19 – 23, 2020, Santa Barbara, CA
Sandström, Linda; Schalling, Ellika; Karlsson, Fredrik; et al.
2019
Folia Phoniatrica et Logopaedica, S. Karger 2019, Vol. 71, (5-6) : 251-260
Karlsson, Fredrik; Hartelius, Lena
2019
Journal of Voice, Elsevier 2019, Vol. 33, (4) : 545-549
Karlsson, Fredrik; Malinova, Elin; Olofsson, Katarina; et al.
2019
Parkinsonism & Related Disorders, Elsevier 2019, Vol. 60 : 70-75
Sandström, Linda; Blomstedt, Patric; Karlsson, Fredrik
2019
World Neurosurgery: X, Vol. 3 : 1-9
Sandström, Linda; Blomstedt, Patric; Karlsson, Fredrik
2018
Nineteenth Biennial Conference on Motor Speech: Motor Speech Disorders & Speech Motor Control, Feb 22 – 25, 2018, Savannah, Georgia
Karlsson, Fredrik; Karlsson, Marcus; Hartelius, Lena
2018
Stereotactic and Functional Neurosurgery, Vol. 96, (3) : 157-161
Sandström, Linda; Karlsson, Fredrik; Blomstedt, Patric
2017
Umeå: Umeå universitet 2017
Lohmander, Anette; McAllister, Anita; Hansson, Kristina; et al.
2016
Journal of Voice, Vol. 30, (2) : 228-233
Hägglund, Patricia; Sandström, Linda; Blomstedt, Patric; et al.
2015
Clinical Linguistics & Phonetics, Vol. 29, (2) : 150-166
Eklund, Elisabeth; Qvist, Johanna; Sandström, Lena; et al.
2015
Brain and Behavior, John Wiley & Sons 2015, Vol. 5, (10)
Sandström, Linda; Hägglund, Patricia; Johansson, Louise; et al.
2014
Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 57 : 1178-1190
Karlsson, Fredrik; Olofsson, Katarina; Blomstedt, Patric; et al.
2014
Acta Neurologica Scandinavica, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 130, (1) : 27-33
Louise, Johansson; Sofia, Möller; Olofsson, Katarina; et al.
2013
17th International Congress of Parkinson's disease and movement disorders
Doorn, Jan van; Karlsson, Fredrik
2013
Journal of Speech, Language and Hearing Research, American Speech-Language-Hearing Association 2013, Vol. 56, (1) : 150-158
Karlsson, Fredrik; Olofsson, Katarina; Blomstedt, Patric; et al.
2013
Movement Disorders, John Wiley & Sons 2013, Vol. 28, (Supplement 1) : S448-
van Doorn, Janis; Karlsson, Fredrik
2012
Parkinsonism & Related Disorders, Elsevier 2012, Vol. 18, (7) : 824-827
Karlsson, Fredrik; Blomstedt, Patric; Olofsson, Katarina; et al.
2012
Journal of the Acoustical Society of America, Acoustical Society of America (ASA) 2012, Vol. 132, (4) : 2633-2641
Karlsson, Fredrik; Doorn, Jan van
2012
14th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Cork, Ireland, 27-Jun-2012 - 30-Jun-2012
Karlsson, Fredrik; Doorn, Jan van
2012
Journal of Voice, Elsevier 2012, Vol. 26, (5)
Karlsson, Fredrik; Doorn, Jan van
2012
Journal of medical speech-language pathology, Delmar Cengage Learning 2012, Vol. 20, (4) : 65-69
Karlsson, Fredrik; Unger, Elin; Wahlgren, Sofia; et al.
2011
Parkinson’s Disease, Hindawi Publishing Corporation 2011, Vol. 2011 : 605607-
Karlsson, Fredrik; Unger, Elin; Wahlgren, Sofia; et al.
2011
Parkinson’s Disease, Hindawi Publishing Corporation 2011, Vol. 2011 : 658956-
Lundgren, Sofie; Saeys, Thomas; Karlsson, Fredrik; et al.
2010
Proceedings of The 6th International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech (Newsounds 2010)
Mennen, Ineke; Chen, Aujo; Karlsson, Fredrik
2008
Tidskrift för lärarutbildning och forskning / Journal of Research in Teacher Education., Vol. 15, (2) : 23-37
Czigler, Peter E.; Karlsson, Fredrik; Poussa, Patricia; et al.
2008
Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 123, (5 (part 2)) : 3885-
Karlsson, Fredrik; Sullivan, Kirk P H; Svonni, Michael; et al.
2008
Acoustics'08 Paris : June 29 - July 4, 2008, Paris: Société Française d'Acoustique (SFA) 2008 : 681-686
van Doorn, Jan; Karlsson, Fredrik; Sullivan, Kirk P. H.
2006
Tionde Nordiska Barnspråkssymposiet, Gävle: Högskolan i Gävle 2006 : 69-75
Karlsson, Fredrik; Landgren, Tomas; Sullivan, Kirk P H
2006
Tionde Nordiska Barnspråkssymposiet, Gävle: Högskolan i Gävle 2006 : 60-68
Karlsson, Fredrik; Sullivan, Kirk P H
2005
Proceedings FONETIK 2005: XVIIIth Swedish Phonetics Conference : 71-74
Karlsson, Fredrik
2005
Proceedings from the X International Congress For the Study of Child Language : -
Karlsson, Fredrik; Czigler, Peter; Sullivan, Kirk P H
2005
Developmental Paths in Phonological Acquisition: Special issue of Leiden Papers in Linguistics 2.1 : -
Karlsson, Fredrik; Sullivan, Kirk P H
2004
Proceedings from the XVIIth Swedish Phonetics Conference : 100-103
Karlsson, Fredrik
2004
Proceedings of the 10th Australian International Conference on Speech Science & Technology : -
Karlsson, Fredrik; Zetterholm, Elisabeth; Sullivan, Kirk P H
2003
Proceeding of the 15th International Congress of Phonetic Sciences : -
Karlsson, Fredrik; Sullivan, Kirk P H; van Doorn, Jan; et al.
2002
Relativisation in the North Sea Littoral, Lincom Europa 2002 : 97-107
Karlsson, Fredrik; Sullivan, Kirk P H
2002
Proceedings of the 9th Australian International Conference on Speech Science & Technology : -
Karlsson, Fredrik; Sullivan, Kirk P H; Czigler, Peter E.; et al.
2002
Preceedings to the XI:th International Conference on Methods in Dialectology : -
Landgren, Tomas; Karlsson, Fredrik; Sullivan, Kirk P H; et al.

Jag har ett kort inslag i logopedis kurs Förvärvade tal-, språk-, och säljstörningar II, som länkar samman kurserna på grundläggande nivå inom Talkommunikation på T1-T3 med undervisningen om dysartriernas beskaffenhet. Jag är ger också den sista kursen i vetenskaplig metod på T7, och är kursansvarig för examensarbeteskursen. jag handleder också 3-5 examensarbeten per år i Logopedi.