Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson

Jag är universitetslektor ämnet Logopedi och är ansvarig för den vetenskapliga strimman inom Logopedprogrammet. Inom forskningen studerar jag talpåverkan vid neurologiska sjukdomar. 

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Logopedi Roll: Ställföreträdande prefekt
Plats
1A, Norrlands universitets sjukhus

Jag är universitetslektor och docent i Logopedi (sedan 2015) och programrådsordförande för logopedprogrammet. Jag är också ställföreträande prefekt för insitutionen för klinisk vetenskap. Jag har en akademisk bakgrund inom språkvetenskap och är även docent i Fonetik (antogs 2013) vid humanistisk fakultet. Inom undervisningen ger jag Logopedprogrammets kurs inom Forskningsmetodik på avancerad nivå, och är ansvarig för kursen inom vilken examensarbeten i Logopedi skrivs. Jag handleder och examinerar ett flertal uppsatser varje år. Jag har varit aktiv i det nationella nätverket för forskning inom logopedi (NFL), inom vilket vi arbetat med gemensamma strategiska forskningsfrågor inom Logopedi. Detta ståndpunktsdokument sammanfattar forskning inom logopedi på ett övergripande sätt. 

Inom min egen forskning studerar jag tal- och röstpåverkan vid neurologiska sjukdomar. Jag har i huvudsak inriktat mig på akustisk beskrivning av effekten av Parkinsons sjukdom, och effekten av DBS-behandling (se denna video för allmän information) av denna sjukdom samt sjukdomen essentiell tremor (se denna video för mer information om den sjukdomen, i relation till DBS-behandlingen). Jag använder etablerade akustiska korrelat för talmotorisk förmåga för att skapa en bild av vad det är i talet som påverkas av sjukdomen. Rösttremor är också en aspekt av patienternas sjukdom som jag arbetat med de senaste åren. Ett parallellt spår i forskningen är att utifrån upprepade blindade och randomiserade perceptuella expertbedömningar av talfunktion och rösttremor försöka skapa objektiva screening-verktyg med akustisk bas.Denna poster sammanfattar den övergripande metoden bra.

Jag granskar artiklar på regelbunden basis för Plos One, Expert Systems with Applications, Brain and Language, Clinical Linguistics & Phonetics, Journal of Voice och Logopedics Phoniatrics Vocology, samt i mindre omfattning för Journal of Speech, Language, and Hearing Reseaerch, Movement disordersJournal of Neural Transmission, Folia Phoniatrica et Logopaedica, Journal of Parkinson's Disease, Brain Sciences, Languages,  och Acta Neurologica Scandinavica.

Jag är för närvarande handledare för en doktorand, Jenny Holmberg.

Erhållna större anslag

Vetenskapsrådet (Dnr 2011-2294). Projektbidrag. 3.995.000 Kr
Vetenskapsrådet (D.nr. 2009-946). Medel för nationell postdoc, 1.402.000 Kr

Postdoc-erfarenheter

2009-2011 Postdoc vid enheten för Logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet.
2008-2009 The ESRC Centre for Research on Bilingualism in Theory & Practice and School of Linguistics and English language vid Bangor university, Wales.

Aktiva samarbeten

Lokala och nationella samarbetspartner
Professor Lena Hartelius, Enheten för logopedi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.
Professor Ellika Schalling, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.
Professor Patrik Blomstedt, DBS-enheten vid Region Västerbotten, samt Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå universitet.
Med. Dr. Linda Sandström, Humlab, Umeå Universitet.

Internationella samarbetspartner

Professor Max Little, Aston university, UK.
Dr Markus Brückl, Institut für Sprache und Kommunikation. Kommunikationswissenschaft, Technische Universität Berlin, Tyskland

International Journal of Speech-Language Pathology
Hägglund, Patricia; Karlsson, Pernilla; Karlsson, Fredrik
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology 2022
Karlsson, Fredrik
Aphasiology, Routledge 2022, Vol. 36, (8) : 903-920
Persson, Klara Josefina; Bråndal, Rut; Karlsson, Fredrik; et al.
International Journal of Speech-Language Pathology, Taylor & Francis 2021, Vol. 23, (3) : 329-337
Hägglund, Patricia; Blom, Sandra; Thodén, Patrik; et al.
Proceedings of Fonetik 2021, Lund: Centre for Languages and Literature 2021 : 23-26
Karlsson, Fredrik
Languages, MDPI 2021, Vol. 6, (4)
Karlsson, Fredrik; Hartelius, Lena
Journal of Speech, Language and Hearing Research, American Speech-Language-Hearing Association 2021, Vol. 64, (6) : 2121-2133
Sandström, Linda; Schalling, Ellika; Karlsson, Fredrik; et al.
Journal of the Acoustical Society of America, Acoustical Society of America (ASA) 2020, Vol. 147, (2) : 839-851
Karlsson, Fredrik; Schalling, Ellika; Laakso, Katja; et al.
Journal of Speech, Language and Hearing Research, American Speech-Language-Hearing Association 2020, Vol. 63, (2) : 456-471
Sandström, Linda; Blomstedt, Patric; Karlsson, Fredrik; et al.
Twentieth Biennial Conference on Motor Speech: Motor Speech Disorders & Speech Motor Control, Feb 19 – 23, 2020, Santa Barbara, CA
Sandström, Linda; Schalling, Ellika; Karlsson, Fredrik; et al.
Folia Phoniatrica et Logopaedica, S. Karger 2019, Vol. 71, (5-6) : 251-260
Karlsson, Fredrik; Hartelius, Lena
Journal of Voice, Elsevier 2019, Vol. 33, (4) : 545-549
Karlsson, Fredrik; Malinova, Elin; Olofsson, Katarina; et al.
Parkinsonism & Related Disorders, Elsevier 2019, Vol. 60 : 70-75
Sandström, Linda; Blomstedt, Patric; Karlsson, Fredrik
World Neurosurgery: X, Vol. 3 : 1-9
Sandström, Linda; Blomstedt, Patric; Karlsson, Fredrik
Nineteenth Biennial Conference on Motor Speech: Motor Speech Disorders & Speech Motor Control, Feb 22 – 25, 2018, Savannah, Georgia
Karlsson, Fredrik; Karlsson, Marcus; Hartelius, Lena
Stereotactic and Functional Neurosurgery, Vol. 96, (3) : 157-161
Sandström, Linda; Karlsson, Fredrik; Blomstedt, Patric
Umeå: Umeå universitet 2017
Lohmander, Anette; McAllister, Anita; Hansson, Kristina; et al.
Journal of Voice, Vol. 30, (2) : 228-233
Hägglund, Patricia; Sandström, Linda; Blomstedt, Patric; et al.
Clinical Linguistics & Phonetics, Vol. 29, (2) : 150-166
Eklund, Elisabeth; Qvist, Johanna; Sandström, Lena; et al.
Brain and Behavior, John Wiley & Sons 2015, Vol. 5, (10)
Sandström, Linda; Hägglund, Patricia; Johansson, Louise; et al.
Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 57 : 1178-1190
Karlsson, Fredrik; Olofsson, Katarina; Blomstedt, Patric; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 130, (1) : 27-33
Louise, Johansson; Sofia, Möller; Olofsson, Katarina; et al.
17th International Congress of Parkinson's disease and movement disorders
Doorn, Jan van; Karlsson, Fredrik
Journal of Speech, Language and Hearing Research, American Speech-Language-Hearing Association 2013, Vol. 56, (1) : 150-158
Karlsson, Fredrik; Olofsson, Katarina; Blomstedt, Patric; et al.
Movement Disorders, John Wiley & Sons 2013, Vol. 28, (Supplement 1) : S448-
van Doorn, Janis; Karlsson, Fredrik
Parkinsonism & Related Disorders, Elsevier 2012, Vol. 18, (7) : 824-827
Karlsson, Fredrik; Blomstedt, Patric; Olofsson, Katarina; et al.
Journal of the Acoustical Society of America, Acoustical Society of America (ASA) 2012, Vol. 132, (4) : 2633-2641
Karlsson, Fredrik; Doorn, Jan van
14th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Cork, Ireland, 27-Jun-2012 - 30-Jun-2012
Karlsson, Fredrik; Doorn, Jan van
Journal of Voice, Elsevier 2012, Vol. 26, (5)
Karlsson, Fredrik; Doorn, Jan van
Journal of medical speech-language pathology, Delmar Cengage Learning 2012, Vol. 20, (4) : 65-69
Karlsson, Fredrik; Unger, Elin; Wahlgren, Sofia; et al.
Parkinson’s Disease, Hindawi Publishing Corporation 2011, Vol. 2011 : 605607-
Karlsson, Fredrik; Unger, Elin; Wahlgren, Sofia; et al.
Parkinson’s Disease, Hindawi Publishing Corporation 2011, Vol. 2011 : 658956-
Lundgren, Sofie; Saeys, Thomas; Karlsson, Fredrik; et al.
Proceedings of The 6th International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech (Newsounds 2010)
Mennen, Ineke; Chen, Aujo; Karlsson, Fredrik
Tidskrift för lärarutbildning och forskning / Journal of Research in Teacher Education., Vol. 15, (2) : 23-37
Czigler, Peter E.; Karlsson, Fredrik; Poussa, Patricia; et al.
Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 123, (5 (part 2)) : 3885-
Karlsson, Fredrik; Sullivan, Kirk P H; Svonni, Michael; et al.
Acoustics'08 Paris : June 29 - July 4, 2008, Paris: Société Française d'Acoustique (SFA) 2008 : 681-686
van Doorn, Jan; Karlsson, Fredrik; Sullivan, Kirk P. H.
Tionde Nordiska Barnspråkssymposiet, Gävle: Högskolan i Gävle 2006 : 69-75
Karlsson, Fredrik; Landgren, Tomas; Sullivan, Kirk P H
Tionde Nordiska Barnspråkssymposiet, Gävle: Högskolan i Gävle 2006 : 60-68
Karlsson, Fredrik; Sullivan, Kirk P H
Proceedings FONETIK 2005: XVIIIth Swedish Phonetics Conference : 71-74
Karlsson, Fredrik
Proceedings from the X International Congress For the Study of Child Language : -
Karlsson, Fredrik; Czigler, Peter; Sullivan, Kirk P H
Developmental Paths in Phonological Acquisition: Special issue of Leiden Papers in Linguistics 2.1 : -
Karlsson, Fredrik; Sullivan, Kirk P H
Proceedings from the XVIIth Swedish Phonetics Conference : 100-103
Karlsson, Fredrik
Proceedings of the 10th Australian International Conference on Speech Science & Technology : -
Karlsson, Fredrik; Zetterholm, Elisabeth; Sullivan, Kirk P H
Proceeding of the 15th International Congress of Phonetic Sciences : -
Karlsson, Fredrik; Sullivan, Kirk P H; van Doorn, Jan; et al.
Relativisation in the North Sea Littoral, Lincom Europa 2002 : 97-107
Karlsson, Fredrik; Sullivan, Kirk P H
Proceedings of the 9th Australian International Conference on Speech Science & Technology : -
Karlsson, Fredrik; Sullivan, Kirk P H; Czigler, Peter E.; et al.

Jag har ett kort inslag i logopedis kurs Förvärvade tal-, språk-, och säljstörningar II, som länkar samman kurserna på grundläggande nivå inom Talkommunikation på T1-T3 med undervisningen om dysartriernas beskaffenhet. Jag är ger också den sista kursen i vetenskaplig metod på T7, och är kursansvarig för examensarbeteskursen. jag handleder också 3-5 examensarbeten per år i Logopedi.