Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Fredrik Norén

Fredrik Norén

Jag arbetar som förste forskarassistent på Humlab – centret för digitala humaniora vid Umeå universitet – med inriktning mot digital textanalys, mediehistoria och strategisk kommunikation.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsassistent vid Humlab
Plats
Samhällsvetarhuset, Humlab är beläget under UB Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som förste forskarassistent på Humlab – centret för digitala humaniora vid Umeå universitet – med inriktning mot digital textanalys, mediehistoria och strategisk kommunikation.

2019 disputerade jag i media och kommunikation vid Umeå universitet på en avhandling om samhällsinformationens formering i Sverige 1965–1975. Jag har en bakgrund inom filmvetenskap och statsvetenskap från Lunds universitet.

För närvarande är jag involverad i tre större forskningsprojekt med inriktning mot digital humaniora: Welfare State Analytics (Vetenskapsrådet, 2019–2025, westac.se/en), International Ideas at UNESCO (Vetenskapsrådet, 2020–2023, inidun.github.io) och Modern Times 1936 (Riksbankens jubileumsfond, 2022–2025, modernatider1936.se/en/). Vid två tillfällen har jag fått interna forskningsanslag från Umeå humanistiska fakultet (30 % för perioden 2021–2022 samt 2023–2024).

Som medansvarig för Humlabs programverksamhet  har jag arrangerat flera digital humaniora-orienterade seminarier, workshoppar och konferenser. Jag har undervisningserfarenhet från alla utbildningsnivåer och har varit involverad i ett brett utbud av kurser, speciellt relaterade till media och kommunikation samt digital textanalys. Dessutom är jag editor på Journal of Digital Social Research.

Scandinavian Journal of History, Taylor & Francis 2022 : 1-21
Jarlbrink, Johan; Norén, Fredrik
DiPaDA 2022: Proceedings of the Digital Parliamentary Data in Action (DiPaDA 2022) Workshop : 118-128
Jarlbrink, Johan; Norén, Fredrik; Saberi, Robin
DiPaDA 2022: Proceedings of the Digital Parliamentary Data in Action (DiPaDA 2022) Workshop : 1-8
La Mela, Matti; Norén, Fredrik; Hyvönen, Eero
Scandia, Vol. 88, (1) : 181-183
Norén, Fredrik
Nordic media histories of propaganda and persuasion, London: Palgrave Macmillan 2022 : 73-95
Norén, Fredrik
London: Palgrave Macmillan 2022
Nordic media histories of propaganda and persuasion, London: Palgrave Macmillan 2022 : 3-27
Norén, Fredrik; Stjernholm, Emil; Thomson, Claire
Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 211-234
Baltz, André; Norén, Fredrik
The International Journal of Cultural Policy, Routledge 2021, Vol. 27, (5) : 667-682
Diurlin, Lars; Norén, Fredrik
Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 11-26
Jarlbrink, Johan; Norén, Fredrik
Lund: Studentlitteratur AB 2021
Scandia, Vol. 87, (2) : 307-309
Norén, Fredrik
Media History, Vol. 26, (2) : 167-184
Bennesved, Peter; Norén, Fredrik
Information & Culture, Vol. 55, (2) : 149-168
Norén, Fredrik
Axess, Axess Publishing 2020, (9)
Norén, Fredrik; Diurlin, Lars
Public Relations Review, Elsevier 2019, Vol. 45, (2) : 236-245
Norén, Fredrik
Efterkrigstidens samhällskontakter, Lund: Mediehistoria, Lunds universitet 2019 : 125-154
Norén, Fredrik
Mediehistoriskt arkiv, 43
Efterkrigstidens samhällskontakter, Lund: Mediehistoria, Lunds universitet 2019 : 9-38
Norén, Fredrik; Stjernholm, Emil
Scandinavian Journal of History, Routledge 2018, Vol. 43, (2) : 233-259
Norén, Fredrik
Axess, Umeå: 2018, (2) : 18-18
Norén, Fredrik
Svenska dagbladet
Norén, Fredrik
Journal of Scandinavian Cinema, Vol. 7, (2) : 155-175
Norén, Fredrik; Snickars, Pelle
Axess, (5) : 18-18
Norén, Fredrik
Scandia, Lund: 2014, Vol. 80, (2) : 66-92
Norén, Fredrik