Hoppa direkt till innehållet

Göran Ågren

Anknuten som övrig/annan befattning till Lokalförsörjningsenheten

goran.agren@umu.se

Förvaltningshuset, Tornet, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå