Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Gun Lundberg

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för språkstudier Enhet: Engelska
Plats
, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Lund: Studentlitteratur 2016
Lundberg, Gun
Communicare, Norge: Fremmedspråksenteret, Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa 2015, Vol. 5, (1) : 26-31
Lundberg, Gun
Lund: Studentlitteratur AB 2014
Keaveney, Sharon; Lundberg, Gun
Grundskoletidningen, Stockholm: Fortbildningsförlaget 2013, (4) : 14-22
Lundberg, Gun
LMS : Lingua, Uppsala: Riksföreningen för lärarna i moderna språk 2012, (2) : 15-21
Leffler, Eva; Lundberg, Gun
English for Young Learners - Forum 2012: Proceedings from the Conference in Uppsala 19 June 2012, Uppsala: 2012 : 92-102
Lundberg, Gun
Lund: Studentlitteratur 2011
Lundberg, Gun
Grundskoletidningen, Stockholm: Fortbildning i Stockholm AB 2011, (2) : 12-17
Lundberg, Gun
ELLiE: Early Language Learning in Europe : [evidence from the ELLiE study], London, UK: British Council 2011 : 81-102
Lundberg, Gun; Tragant Mestres, Elsa
Engelska för yngre åldrar, Lund: Studentlitteratur 2010 : 15-34
Lundberg, Gun
Engelska för yngre åldrar, Lund: Studentlitteratur 2010 : 129-138
Lundberg, Gun
Engelska för yngre åldrar, Lund: Studentlitteratur 2010 : 65-78
Lundberg, Gun
Lund: Studentlitteratur 2010
Samtalsguider, nationella utvärderingen av grundskolan, 2008:12
Lundberg, Gun; Oscarsson, Mats
Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen: Umeå universitet, 4
Lundberg, Gun
languages for social cohesion
Nikolov, Marianne; Mihaljevic Djigunovic, Jelena; Lundberg, Gun; et al.
Tänk efter, tänk nytt, tänk om: universitetspedagogisk konferens i Umeå 2-3 mars 2005 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet 2006 : 272-283
Lundberg, Gun; Mårell-Olsson, Eva
Några erfarenheter från SÄL-projektet: en antologi, Göteborg: Göteborgs universitet, Malmö högskola, Högskolan i Jönköping, Lärarhögskolan i Stockholm, Karlstads universitet, Umeå universitet 2006 : 46-79
Lundberg, Gun; Mårell-Olsson, Eva; Rådeström, Annalisa
Vad har kvalitet med skolan att göra?, Lund: Studentlitteratur 2004 : 67-82
Lundberg, Gun