Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gun-Marie Frånberg

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emerita till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Plats
Naturvetarhuset plan 3, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå
Education 3-13, Routledge 2020, Vol. 48, (1) : 1-11
Gyllencreutz, Lina; Rolfsman, Ewa; Frånberg, Gun-Marie; et al.
Efter barnets århundrade: Utmaningar för 2000-talets förskola, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 13-30
Frånberg, Gun-Marie
Umeå: Umeå universitet 2015
Invisible Boy: the making of contemporary masculinities, Umeå: Umeå University 2015 : 7-13
Hällgren, Camillla; Dunkels, Elza; Frånberg, Gun-Marie
Journal of education and training, Macrothink Institute 2014, Vol. 1, (2) : 1-14
Mendonça, Marta; Frånberg, Gun-Marie
Kränkningar i skolan: analyser av problem och lösningar, Stockholm: Fritzes 2013 : 51-66
Frånberg, Gun-Marie
Invisible Girl: "Ceci n'est pas une fille", Umeå: Umeå universitet 2012 : 9-15
Frånberg, Gun-Marie; Hällgren, Camilla; Dunkels, Elza
Umeå: Umeå universitet 2012
The Journal for Critical Education Policy Studies, Vol. 10, (2) : 345-362
Frånberg, Gun-Marie; Wrethander, Marie
Invisible Girl: "Ceci n'est pas une fille", Umeå: Umeå University, Sweden 2012 : 145-151
Frånberg, Gun-Marie; Wrethander, Marie
Education Inquiry, Umeå: Umeå Universitet 2012, Vol. 3, (1) : 37-48
Mendonça, Marta; Popov, Oleg; Frånberg, Gun-Marie; et al.
Hershey, Pennsylvania (USA): IGI Global 2011
Hershey, Pennsylvania (USA): IGI Global 2011
Youth culture and net culture: online social practices
Dunkels, Elza; Frånberg, Gun-Marie; Hällgren, Camilla
Skolverkets rapport, 353
Flygare, Erik; Frånberg, Gun-Marie; Gill, Peter; et al.
Interactive media use and youth: Learning, knowledge exchange and behavior
Frånberg, Gun-Marie; Dunkels, Elza; Hällgren, Camilla
Lund: Studentlitteratur 2011
Frånberg, Gun-Marie; Wrethander, Marie
Association of Internet Researchers
Dunkels, Elza; Hällgren, Camilla; Frånberg, Gun-Marie
Frånberg, Gun-Marie; Gill, Peter
SITE Society for Information Technology and Teacher Education: Charleston March 2009
Hällgren, Camilla; Dunkels, Elza; Frånberg, Gun-Marie
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008, (3-4) : 35-50
Dunkels, Elza; Frånberg, Gun-Marie; Hällgren, Camilla
Proceedings of the International Conference on Higher Education Quality: theories and applications
Frånberg, Gun-Marie
Monographs on Journal of Research in Teacher Education
Göteborg: Göteborgs universitet 2007
Frånberg, Gun-Marie
Umeå: Institutionen för interaktiva medier och lärande, Umeå universitet 2006
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: The Faculty Board for Teacher Education 2006, (1)
Frånberg, Gun-Marie
Värdegrund i teori och praktik: skrifter utgivna av Värdegrundscentrum, Umeå universitet, 4
Frånberg, Gun-Marie
Special Monograph Editors
Frånberg, Gun-Marie; Ladson-Billings, Gloria
Proceedings from the Nordic Seminar on Education for a Sustainable Society
Frånberg, Gun-Marie
Voluntary Action, London: Institute for Volunteering Research 2002, Vol. 5, (1)
Frånberg, Gun-Marie
Umeå: Värdegrundscentrum, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet 2002
The social construction of gender in different cultural contexts: articles written by researchers in Australia, Finland, Norway, Russia and Sweden and the USA, Östersund: Institutet för regionalforskning (SIR) 1998 : 157-175
Frånberg, Gun-Marie
Proceedings of the First Femina Borealis Research Conference: : august 17-21, 1995
Frånberg, Gun-Marie
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 42
Frånberg, Gun-Marie
Glesbygdsmyndigheten
Frånberg, Gun-Marie
Glesbygdsmyndighetens Skriftserie, 1994:2
Frånberg, Gun-Marie
Gyllencreutz, Lina; Rolfsman, Ewa; Frånberg, Gun-Marie; et al.