"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Hannah Devinney

Hannah Devinney

Genus och språkteknologi. Jag forskar om metoder för minkning av algoritmiska skadar som är orsakade av fördomar på språkdata. Mina pronomen är hen/hen på svenska.

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.D.415 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Vi interagerar med språkteknologi varje dag, ibland medvetet (auto-korrigering, automatisk översättning, sökresultat) eller omedvetet (algoritmer på sociala medier, rekommenderad läsning av nyhetsartiklar). Språkteknologi driver också andra AI verktyg, t.ex. att sortera CV:n eller att godänna ett lån, som kan ha stora effekter på våra liv.

Metoder för maskininlärning kopierar mönster som finns i data producerad av oss människor. Ofta dessa mönster är ovälkommna (stereotyper och reflektioner av våra fördomar finns både implicit och uttryckligen i den språkdata vi "visar" datorerna när vi tränar dem). Min forskning handlar om hur vi kan förstår dessa fördomar (med avseende på maktstrukturer) i den språkdata som används för att träna språkteknologiska modeller och hur vi kan minska risken att modellerna orsakar människor skada. Att kurera träningsdata så att den bättre representerar även marginaliserade grupper är ett viktig första steg mot en framtid då vi utvecklar och distribuerar algoritmer som har ett fokus på rättvisa.

Jag är affilierad med både Institudionen för datavetenskap och Umeå centrum för genusstudier.

Mina pronomen är hen/hen på svenska (they/them in English).

FAccT '23: Proceedings of the 2023 ACM conference on fairness, accountability, and transparency, ACM Digital Library 2023 : 1014-1025
Aler Tubella, Andrea; Coelho Mollo, Dimitri; Dahlgren, Adam; et al.
Swedish Language Technology Conference 2022, Stockholm, Sweden, November 23-25, 2022
Björklund, Henrik; Devinney, Hannah
Proceedings of the fifth annual ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (ACM FAccT'22)
Devinney, Hannah; Björklund, Jenny; Björklund, Henrik
Proceedings of the Second Workshop on Gender Bias in Natural Language Processing, Association for Computational Linguistics 2020 : 79-92
Devinney, Hannah; Björklund, Jenny; Björklund, Henrik
SLTC 2020 – The Eighth Swedish Language Technology Conference, 25–27 November 2020, Online
Devinney, Hannah; Björklund, Jenny; Björklund, Henrik

Forskargrupper

Publicerad: 24 sep, 2020