"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hannele Junkala

Doktorand vid NMD och UCGS, Umeå centrum för genusvetenskap. Undersöker sexualundervisning på högstadiet ur kritiska perspektiv. Tjänstledig från Högskolan Dalarna. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är doktorand vid NMD, Naturvetenskapens och Matematikens Didaktik, samt UCGS, Umeå Centrum för Genusstudier, sedan hösten 2018 och tillhör forskningsmiljön UmSER, Umeå Science Education Research. Min forskning handlar om kritiska perspektiv på sex- och samlevnadsundervisning i biologi på högstadiet. I den första studien analyserar jag kapitel om sex - och samlevnad i fem biologiböcker för högstadiet. Jag använder kritiska teorier kring crip (normer kring funktionalitet), queer, trans, genus och heteronormativitet. 

Jag är tjänstledig från Högskolan Dalarna där jag undervisar blivande och verksamma lärare och förskollärare i framför allt teknik och genus, men även fysik, kemi och biologi. Dessförinnan har jag tjänstgjort som lärare i NO, teknik och matematik främst på högstadiet, och som verksamhetsförlagd handledare för lärarstudenter.

 

Education and involvement in precarious times: Abstract book, Reykjavik, Iceland: School of Education, University of Iceland 2022 : 290-291
Fingalsson, Rebecka; Junkala, Hannele
Sex Education: Sexuality, Society and Learning, Routledge 2022, Vol. 22, (5) : 521-537
Junkala, Hannele; Berge, Maria; Silfver, Eva
NFSUN 2021, The Nordic Research Symposium on Science Education: Science Education in the light of Global Sustainable Development – Trends and possibilities, Online, June 1-2, 2021
Junkala, Hannele
ESERA 2019, 13th Biennial Conference of the European Science Education Research Association, 26-30 August, Bologna, Italy
Junkala, Hannele

Forskargrupper

Gruppmedlem