Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Hans Stenlund

Hans Stenlund

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå
PLOS ONE, Public Library of Science 2021, Vol. 16
Li, Xiaonan; Peng, Yongmei; Li, Zailing; et al.
The Anatomical Record: advances in integrative anatomy and evolutionary biology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 303, (3) : 506-515
Werner, Mimmi; Van De Water, Thomas R.; Stenlund, Hans; et al.
BMC Public Health, Vol. 19, (1)
Blomstedt, Yulia; Norberg, Margareta; Ng, Nawi; et al.
Frontiers in Pediatrics , Vol. 7
Li, Xiaonan; Peng, Yongmei; Li, Zailing; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2018, Vol. 18
Lindholm, Lars; Stenling, Anna; Norberg, Margareta; et al.
International Urogynecology Journal, Springer 2018, Vol. 29, (6) : 925-925
Nyström, Emma; Asklund, Ina; Sjöström, Malin; et al.
International Urogynecology Journal, Springer 2018, Vol. 29, (9) : 1325-1333
Nyström, Emma; Asklund, Ina; Sjöström, Malin; et al.
Neurourology and Urodynamics, John Wiley & Sons 2017, Vol. 36, (5) : 1369-1376
Asklund, Ina; Nyström, Emma; Sjöström, Malin; et al.
Acta Dermato-Venereologica, Vol. 97, (2) : 193-197
Carlsson, Annica; Svensson, Åke; Anderson, Chris D; et al.
Arthritis & Rheumatology, Wiley-Blackwell 2017, Vol. 69
Kokkonen, Heidi; Johansson, Linda; Stenlund, Hans; et al.
Arthritis Research & Therapy, BioMed Central 2017, Vol. 19
Kokkonen, Heidi; Stenlund, Hans; Rantapää-Dahlqvist, Solbritt
Patient Education and Counseling, Vol. 99, (11) : 1821-1829
Jutterström, Lena; Hörnsten, Åsa; Sandström, Herbert; et al.
International Urogynecology Journal, Springer London 2016, Vol. 27, (12) : 1857-1865
Lindh, Anna; Sjöström, Malin; Stenlund, Hans; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (3)
Lundqvist, Anette; Sandström, Herbert; Stenlund, Hans; et al.
Psychopharmacology, Vol. 233, (11) : 2109-2117
Timby, Erika; Bäckström, Torbjörn; Nyberg, Sigrid; et al.
Neurourology and Urodynamics, Hoboken, NJ USA: Wiley-Blackwell 2015, Vol. 34, (Supplement 3 Meeting Abstract 16) : S40-S42
Asklund, Ina; Nyström, E.; Sjöström, M.; et al.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, Southeast Asian Ministers of Education Organization 2015, Vol. 46, (4) : 775-785
Dewi, Fatwa Sari Tetra; Stenlund, Hans; Hakimi, Mohammad; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Berlin/Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg 2015, Vol. 88, (5) : 613-622
Glas, Bo; Stenberg, Berndt; Stenlund, Hans; et al.
International Journal of Food Sciences and Nutrition, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 66, (6) : 686-691
Karlsson Videhult, Frida; Andersson, Yvonne; Öhlund, Inger; et al.
European Journal of Nutrition, Vol. 54, (3) : 355-363
Karlsson Videhult, Frida; Öhlund, Inger; Stenlund, Hans; et al.
Neurourology and Urodynamics, John Wiley & Sons 2015, Vol. 34, (S3) : S443-S444
Lindh, A.; Sjöström, Malin; Stenlund, Hans; et al.
JAMA Internal Medicine, Vol. 175, (8) : 1278-1285
Marklund, Marie; Carlberg, Bo; Forsgren, Lars; et al.
Neurourology and Urodynamics, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 34, (suppl 3, meeting abstract 526) : S448-S449
Nyström, E.; Asklund, I; Sjöström, M.; et al.
Neurourology and Urodynamics, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 34, (8) : 747-751
Nyström, Emma; Sjöström, Malin; Stenlund, Hans; et al.
BJU International, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 116, (6) : 955-964
Sjöström, Malin; Umefjord, Göran; Stenlund, Hans; et al.
BMC Public Health, Vol. 14 : 1296-
Joffer, Junia; Burell, Gunilla; Bergström, Erik; et al.
Pediatrics, Vol. 133, (2) : 211-218
Rosén, Anna; Sandström, Olof; Carlsson, Annelie; et al.
Acta Ophthalmologica, John Wiley & Sons 2014, Vol. 92, (5) : 417-420
Åström, Siv; Stenlund, Hans; Lindén, Christina
Acta Ophthalmologica, Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2014, Vol. 92, (6) : 501-506
Åström, Siv; Stenlund, Hans; Lindén, Christina
Primary care diabetes, Elsevier 2013, Vol. 7, (3) : 207-212
Boström, Eva; Hörnsten, Asa; Lundman, Berit; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2013, Vol. 13
Dewi, Fatwa Sari Tetra; Stenlund, Hans; Marlinawati, V. Utari; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 41, (8) : 883-889
Eriksson, Anders; Stenlund, Hans; Ahlm, Kristin; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society Journals 2013, Vol. 41, (3) : 610-615
Franklin, Karl A.; Sahlin, Carin; Stenlund, Hans; et al.
Acta Radiologica, Vol. 54, (5) : 549-556
Jakobson Mo, Susanna; Larsson, Anne; Johansson, Lennart; et al.
Nuclear medicine communications, Lippincott Williams & Wilkins 2013, Vol. 34, (10) : 978-989
Jakobson Mo, Susanna; Larsson, Anne; Linder, Jan; et al.
Scandinavian Journal of Gastroenterology, London: Informa Healthcare 2013, Vol. 48, (4) : 480-486
Sandzén, Birger; Haapamäki, Markku M.; Nilsson, Erik; et al.
BJU International, Vol. 112, (3) : 362-372
Sjöström, Malin; Umefjord, Göran; Stenlund, Hans; et al.
Acta Dermato-Venereologica, Society for the Publication of Acta Dermato - Venereologica 2012, Vol. 92, (6) : 664-668
Fors, Ronny; Persson, Maurits; Bergström, Erik; et al.
Contact Dermatitis, John Wiley & Sons 2012, Vol. 67, (6) : 342-350
Fors, Ronny; Stenberg, Berndt; Stenlund, Hans; et al.
Accident Analysis and Prevention, Oxford: Elsevier 2012, Vol. 48, (S1) : 397-400
Johansson, Lars; Stenlund, Hans; Bylund, Per-Olof; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell 2012, Vol. 126, (4) : 248-255
Linder, Jan; Libelius, Rolf; Nordh, Erik; et al.
Journal of Neurology, Vol. 259, (6) : 1206-1214
Linder, Jan; Wenngren, Britt-Inger; Stenlund, Hans; et al.
Pediatrics, Vol. 130, (1) : E63-E70
Myleus, Anna; Stenlund, Hans; Hernell, Olle; et al.
BMC Pediatrics, Vol. 12, (1) : 194-
Myléus, Anna; Hernell, Olle; Gothefors, Leif; et al.
Global Health Action, Vol. 5 : 1-9
Norberg, Margareta; Blomstedt, Yulia; Lonnberg, Goran; et al.
International Journal of Cancer, Vol. 130, (8) : 1833-1843
Ohlsson, Lina; Israelsson, Anne; Öberg, Åke; et al.
8th International Conference on Diet and Activity Methods, Rome, Italy, 14-17 May
Sandberg, Susanne; Lindahl, Bernt; Mellberg, Caroline; et al.