"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Helen Hed

Helen Hed

Undervisande bibliotekarie. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Bibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek (UB) Enhet: Vetenskaplig kommunikation
Plats

Är bibliotekarie med en gedigen bakgrund inom naturvetenskap (främst genetik), även om det är ett antal år sedan. Undervisning i informations- och litteratursökning är mina huvuduppgifter. Föreläser, håller sökverkstäder och handleder enskilt eller i grupp. Tar i mån av tid även sökuppdrag. 

Umeå: Restauranghögskolan, Umeå universitet 2020
Walter, Ute; Marshall, Matilda; Hörnell, Agneta; et al.
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 97
Diehl, Monika; Näslund, Monica; Hed, Helen
Bortom förlägenheten: bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling, Stockholm: Kungl. biblioteket 2015 : 153-162
Hed, Helen
Tänk efter, tänk nytt, tänk om: universitetspedagogisk konferens i Umeå 2-3 mars 2005 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet 2006 : 166-170
Hed, Helen
Distanslärare och distanslärande. En antologi.: Distansutbildningsmyndigheten Rapport 6:2002, Härnösand: Distum 2002 : 43-58
Hed, Helen
Lärares liv - vision och verklighet: universitetspedagogisk konferens i Umeå 15-16 februari 2001, Umeå: Umeå universitet 2001 : 57-69
Hed, Helen
Lärares liv - vision och verklighet: universitetspedagogisk konferens i Umeå 15-16 februari 2001, Umeå: Umeå universitet 2001 : 228-238
Hed, Helen; Öberg, Gunni
Human Heredity, Basel: Karger 1987, Vol. 37, (1) : 30-35
Hed, Helen
Human biology, Detroit: Wayne State University Press 1987, Vol. 59, (5) : 785-797
Hed, Helen
Human Biology, Detroit: Wayne State University Press 1986, Vol. 58, (6) : 919-931
Hed, Helen
Umeå: Department of Genetics, Umeå University 1986
Hed, Helen M. E.
Human Heredity, Basel: Karger 1981, Vol. 31, (2) : 78-83
Hed, Helen; Rasmuson, Marianne

Forskningsprojekt

Undervisar i informations- och litteratursökning, källkritik, referenshantering och liknande.

Har som mål att studenterna ska kunna söka fram och använda den litteratur och information de behöver under utbildningen. Utöver det hoppas jag att jag ger dem kompetensen att även efter utbildningen kunna söka och använda information på ett kritiskt sätt för sin egen bildning och för nöjes skull.

Jobbar gärna nära lärarna för att mitt bidrag till en kurs ska bli så relevant som möjligt.