"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hernan Mondani

Jag är en sociolog med bakgrund i teknisk fysik och är intresserad av modellering av sociala fenomen med storskaliga dataset och icke-traditionella kvantitativa metoder.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Sociologiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag docent i sociologi och universitetslektor vid sociologiska institutionen, samt forskare vid Institutet för framtidsstudier och vid Stockholms universitet. Jag är en sociolog med en bakgrund i teknisk fysik och ett forskningsintresse för modellering av sociala fenomen med storskaliga dataset och icke-traditionella kvantitativa metoder. Min forskning handlar huvudsakligen om social sammanhållning, hur samhället upprätthåller den och hur den kan uppmanas. Dessa frågor adresserar jag genom sociala nätverksanalyser av organiseringsprocesser, särskilt tillämpade på kriminella organisationer och kriminellt samarbete. Jag använder mig också av metoder för livsförloppsanalys för att undersöka migranters integration och grannskapssegregation i Sverige.

Se Cv för mer information.

Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression
Dawson, Lorne L.; Rostami, Amir; Mondani, Hernan; et al.
Stockholm: Stockholms Handelskammare 2024
Rostami, Amir; Mondani, Hernan
International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, Routledge 2024, Vol. 48, (1) : 75-94
Rostami, Amir; Mondani, Hernan; Carlsson, Christoffer; et al.
Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression
Dawson, Lorne L.; Rostami, Amir; Mondani, Hernan
Transnational linkages between violent right-wing extremism, terrorism and organized crime, Berlin: Counter Extremism Project (CEP) 2023 : 80-90
Mondani, Hernan; Askanius, Tina; Rostami, Amir
The criminology of Carlo Morselli: part II, Abingdon: Routledge 2023 : 71-93
Mondani, Hernan; Rostami, Amir
Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, 2023:3
Mondani, Hernan; Rostami, Amir
Applied Geography, Elsevier 2023, Vol. 150
Vogiazides, Louisa; Mondani, Hernan
Global crime, Taylor & Francis 2022, Vol. 23, (2) : 193-215
Mondani, Hernan; Rostami, Amir

Forskargrupper

Medlemmar
Kriminologi

Jag undervisar i kriminologi på A-, B- och C-nivå, och ansvarar för utvecklingen av institutioners kriminologikurser. Jag har även undervisat i kvantitativa metoder för samhällsvetare. Jag handleder också C-uppsatser i sociologi och kriminologi.