Hoppa direkt till innehållet

Ingela Engman Sköld

090-786 72 53

Samverkanshuset, Universitetsområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå


Anknuten som administratör till Universitetsledningens kansli Enhet: Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

ingela.engman.skold@umu.se

090-786 72 53

Samverkanshuset, plan 2, Universitetsområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå