Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Inger Erixon Arreman

Inger Erixon Arreman

Forskning i områdena lärarutbildning och skola med policy- och genusperspektiv.

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som timlärare till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 4
Plats
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå

Jag disputerade år 2005 med doktorsavhandlingen Att rubba föreställningar och bryta traditioner- Forsknings­utveck­ling, makt och förändring i svensk lärarutbildning (To Destabilize Preconceptions and Break Traditions: research, power and change in Swedish teacher education). Docent 2011.

Pågående forskningsprojekt (2017-2020):

"Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism?" ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan mellan Umeå universitet och Piteå kommun. Syftet är att initiera, belysa och analysera praktiknära forskning i möten mellan policy, forskningsbaserade utvecklingsprojekt och läraryrkets praktik. Projektet bygger på ett redan utvecklat samarbete mellan Umeå universitet och Piteå kommun.

Forskningsfrågor: Hur ser aktörerna på läraryrkets och skolans akademisering i förhållande till nationella karriärreformer (förstelärare, lärarlyftet mm) och pågående fortbildningssatsningar i samverkan mellan Piteå kommun och högskolan?Vilka idéer, strategier eller diskurser kring yrkesidentitet blir synliga bland aktörerna i förhållande till statens och kommunens strävanden att akademisera skolans praktik? Hur kan kommunen/skolorna främja en professionsstyrd skola och hur kan forskarna främja samverkan med lärare i en skolpraktik där vetenskapliga strukturer initialt saknas?

Medverkande forskare:

Inger Erixon Arreman, projektledare. Universitetslektor, docent, Umeå universitet

Kristina Hansson, filosofie doktor, vetenskaplig ledare, Piteå kommun

Ulrika Bergmark, universitetslektor bitr. professor, Piteå kommun och Luleå universitet

Per-Olof Erixon, Professor, institutionen för Estetiska ämnen, Umeå universitet

Catarina Lundqvist, filosofie doktor, institutionen tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. FoUI-samordnare och vetenskaplig ledare vid Norrbottens Kommuner.

Stina Westerlund, universitetslektor, institutionen för Estetiska ämnen, Umeå universitet

 

Avslutade forskningsprojekt:

Kampen om texten - om lärarstudenters möten och förhandlingar med olika akademiska skrivtraditioner på vägen mot en godkänd uppsats (2012-2015). Projektledare: Per-Olof Erixon. Finansiering: Vetenskapsrådet.

Inkluderande och konkurrerande? Gymnasieskolan i skärnings-punkten mellan social inkludering och marknadisering (2012-2015). Projektledare: Ulf Lundström. Finansiering: Vetenskapsrådet.

Gymnasiet som marknad (2008-2010). Projektledare: Lisbeth Lundahl. Finansiering: Vetenskapsrådet.

Lärares anställningsbarhet (2008-2009). Projektledare: Inger Erixon Arreman och Magnus Strömgren. Finansiering Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 55-86
Erixon Arreman, Inger
International Journal of Home Economics, Bonn: International Federation for Home Economics 2020, Vol. 13, (1) : 15-29
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Olsson, Cecilia; et al.
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2019, Vol. 63, (6) : 968-983
Erixon, Per-Olof; Erixon Arreman, Inger
Scandinavian Journal of Educational Research, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 62, (4) : 570-585
Erixon Arreman, Inger; Dovemark, Marianne
Education, Citizenship and Social Justice, Sage Publications 2017, Vol. 12, (1) : 49-62
Dovemark, Marianne; Erixon Arreman, Inger
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildnignen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 155-170
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 19-29
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Linguistics and Education, Elsevier 2017, Vol. 37 : 52-62
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Education Inquiry, Taylor & Francis Group 2017, Vol. 8, (4) : 337-357
Erixon, Per-Olof; Erixon Arreman, Inger
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 79-96
Inger, Erixon Arreman; Erixon, Per-Olof
Utbildning och Demokrati, örebro: 2017, Vol. 26, (1) : 19-41
Lundström, Ulf; Holm, Ann-Sofie; Erixon Arreman, Inger
Research in Comparative and International Education, London: Sage Publications 2016, Vol. 11, (1) : 13-33
Alexiadou, Nafsika; Dovemark, Marianne; Erixon-Arreman, Inger; et al.
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2016, Vol. 15, (2) : 236-259
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof; Rehn, Karl-Gunnar
International Journal of Consumer Studies, John Wiley & Sons 2016, Vol. 40, (3) : 299-308
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Bohm, Ingela; et al.
International Journal of Home Economics, International Federation for Home Economics 2016, Vol. 9, (1) : 35-53
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Bohm, Ingela; et al.
Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?, Ljubljana: CEPS and SVIZ 2016 : 85-115
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Holm, Ann-Sofie; et al.
Education Inquiry, Vol. 6, (3) : 309-332
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2014, Vol. 13, (6) : 616-639
Erixon Arreman, Inger
Umeå: Boréa Bokförlag 2014
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Holm, Ann-Sofie; et al.
European Conference on Educational Research, Istanbul 10-13 September.
Alexiadou, Nafsika; Erixon Arreman, Inger; Lundström, Ulf
International Journal of Consumer Studies, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 37, (5) : 556-563
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Hörnell, Agneta
Education Inquiry, Umeå: CoAction Publishing 2013, Vol. 4, (3) : 497-517
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Holm, Ann-Sofie; et al.
European Conference of Educational Research (ECER) in Cadiz, 18-21 September 2012
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Lundström, Ulf; et al.
Deconstructing and Reconstructing Lives: Auto/biography in Educational Settings, London, Ontario, Canada: University of Western Ontario, London, Ontario, Canada 2011 : 159-167
Erixon Arreman, Inger
Journal of education policy, London: Routledge, Taylor & Francis Group 2011, Vol. 26, (2) : 225-243
Erixon Arreman, Inger; Holm, Ann-Sofie
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education 2011, Vol. 2, (4) : 637-657
Erixon Arreman, Inger; Holm, Ann-Sofie
European Journal of Education, John Wiley & Sons, Inc 2010, Vol. 45, (1) : 49-62
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Lundström, Ulf; et al.
European Conference of Educational Research (ECER)
Erixon Arreman, Inger; Lundahl, Lisbeth; Schedin, Gunnar
Umeå: School of Education, Umeå universitet 2009
Erixon Arreman, Inger; Strömgren, Magnus
European Educational Research Journal (online), Symposium Journals Ltd 2008, Vol. 7, (2) : 157-175
Erixon Arreman, Inger
European Educational Research Journal (online), Vol. 7, (4) : 554-562
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Teacher education policy in Europe: a voice of higher education institutions, Umeå: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet 2008 : 157-181
Erixon Arreman, Inger; Strömgren, Magnus
Paper presented at the symposium “The Changing Forms of Knowledge in Contemporary Curriculum Reconfigurations”: The European Conference in Educational Research (ECER), Gothenburg August 10-12, 2008
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Lundström, Ulf; et al.
Prispevki k posodobitvi pedagoskih studisjskih programov II, Ljubljana: Pedagoška fakulteta 2007 : 91-115
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Högskoleverkets kvalitetskonferens
Erixon Arreman, Inger; Strömgren, Magnus
Gender and Education, Vol. 19, (3) : 317-337
Erixon Arreman, Inger; Weiner, Gaby
Analysis of Educational Policies in a Comparative Perspective, Linz: Universitätsverlag Rudolf Trauner 2005 : 89-104
Erixon Arreman, Inger
Journal of Education for Teaching, Vol. 31, (3) : 215-235
Erixon Arreman, Inger
Journal of In-Service Education: an international journal of professional development, Vol. 29, (3) : 545-547
Erixon Arreman, Inger
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: Umeå universitet 2003, (3-4) : 87-107
Erixon Arreman, Inger; Weiner, Gaby
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: Umeå universitet 2002, (1-2) : 39-56
Erixon Arreman, Inger