Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Inger Erixon Arreman

Inger Erixon Arreman

Forskning och undervisning i områdena lärarutbildning och skola med policy- och genusperspektiv. Fil. dr.  2005, anställning som universitetslektor 2005-2021, docent 2011 och meriterad lärare 2017.

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som timlärare till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 4
Plats
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå

Jag disputerade år 2005 med doktorsavhandlingen Att rubba föreställningar och bryta traditioner- Forsknings­utveck­ling, makt och förändring i svensk lärarutbildning (To Destabilize Preconceptions and Break Traditions: research, power and change in Swedish teacher education). Docent 2011.

Avslutat forskningsprojekt (2017-2020):

"Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism?" ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan mellan Umeå universitet och Piteå kommun. Syftet var att initiera, belysa och analysera praktiknära forskning i möten mellan policy, forskningsbaserade utvecklingsprojekt och läraryrkets praktik. Projektet "Kampen för läraryrkets kunskap" emanerade ur ett redan utvecklat samarbete mellan Umeå universitet och Piteå kommun.

Forskningsfrågor: Hur ser aktörerna på läraryrkets och skolans akademisering i förhållande till nationella karriärreformer (förstelärare, lärarlyftet mm) och pågående fortbildningssatsningar i samverkan mellan Piteå kommun och högskolan? Vilka idéer, strategier eller diskurser kring yrkesidentitet blir synliga bland aktörerna i förhållande till statens och kommunens strävanden att akademisera skolans praktik? Hur kan kommunen/skolorna främja en professionsstyrd skola och hur kan forskarna främja samverkan med lärare i en skolpraktik där vetenskapliga strukturer initialt saknas?

Forskning och utvecklingsarbete bedrevs därtill i bred samverkan mellan forskare och lärare i två parallella projekt ”Kampen för läraryrkets kunskap” och ”PiteSkolforsk”. Båda projekten leddes övergripande av Kristina Hansson, fil. dr. i pedagogiskt arbete och vetenskaplig ledare, Piteå kommun.

Projektledare för "Kampen för läraryrkets kunskap”: Inger Erixon Arreman, Umeå universitet. Finansiering: Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Projektledare för PiteSkolforsk: Ulrika Bergmark, Luleå tekniska universitet. Finansiering: Riksbankens Jubileumsfond, Framtidsbanken Sparbanken Nord och Piteå kommun.

Samtliga medverkande forskare i "Kampen för läraryrkets kunskap" och "PiteSkolforsk":

Inger Erixon Arreman, projektledare. Universitetslektor, docent, Umeå universitet

Kristina Hansson, filosofie doktor, vetenskaplig ledare, Piteå kommun och affilierad forskare institutionen för Estetiska ämnen, Umeå universitet

Ulrika Bergmark, universitetslektor bitr. professor, Piteå kommun och Luleå universitet

Per-Olof Erixon, Professor, institutionen för Estetiska ämnen, Umeå universitet

Catarina Lundqvist, filosofie doktor, institutionen tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. FoUI-samordnare och vetenskaplig ledare vid Norrbottens Kommuner.

Stina Westerlund, universitetslektor, institutionen för Estetiska ämnen, Umeå universitet

 

Andra avslutade forskningsprojekt:

Kampen om texten - om lärarstudenters möten och förhandlingar med olika akademiska skrivtraditioner på vägen mot en godkänd uppsats (2012-2015). Projektledare: Per-Olof Erixon. Finansiering: Vetenskapsrådet.

Inkluderande och konkurrerande? Gymnasieskolan i skärnings-punkten mellan social inkludering och marknadisering (2012-2015). Projektledare: Ulf Lundström. Finansiering: Vetenskapsrådet.

Gymnasiet som marknad (2008-2010). Projektledare: Lisbeth Lundahl. Finansiering: Vetenskapsrådet.

Lärares anställningsbarhet (2008-2009). Projektledare: Inger Erixon Arreman och Magnus Strömgren. Finansiering Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 55-86
Erixon Arreman, Inger
International Journal of Home Economics, Bonn: International Federation for Home Economics 2020, Vol. 13, (1) : 15-29
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Olsson, Cecilia; et al.
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2019, Vol. 63, (6) : 968-983
Erixon, Per-Olof; Erixon Arreman, Inger
Scandinavian Journal of Educational Research, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 62, (4) : 570-585
Erixon Arreman, Inger; Dovemark, Marianne
Education, Citizenship and Social Justice, Sage Publications 2017, Vol. 12, (1) : 49-62
Dovemark, Marianne; Erixon Arreman, Inger
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildnignen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 155-170
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 19-29
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Linguistics and Education, Elsevier 2017, Vol. 37 : 52-62
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Education Inquiry, Taylor & Francis Group 2017, Vol. 8, (4) : 337-357
Erixon, Per-Olof; Erixon Arreman, Inger
Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 79-96
Inger, Erixon Arreman; Erixon, Per-Olof
Utbildning och Demokrati, örebro: 2017, Vol. 26, (1) : 19-41
Lundström, Ulf; Holm, Ann-Sofie; Erixon Arreman, Inger
Research in Comparative and International Education, London: Sage Publications 2016, Vol. 11, (1) : 13-33
Alexiadou, Nafsika; Dovemark, Marianne; Erixon-Arreman, Inger; et al.
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2016, Vol. 15, (2) : 236-259
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof; Rehn, Karl-Gunnar
International Journal of Consumer Studies, John Wiley & Sons 2016, Vol. 40, (3) : 299-308
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Bohm, Ingela; et al.
International Journal of Home Economics, International Federation for Home Economics 2016, Vol. 9, (1) : 35-53
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Bohm, Ingela; et al.
Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?, Ljubljana: CEPS and SVIZ 2016 : 85-115
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Holm, Ann-Sofie; et al.
Education Inquiry, Vol. 6, (3) : 309-332
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2014, Vol. 13, (6) : 616-639
Erixon Arreman, Inger
Umeå: Boréa Bokförlag 2014
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Holm, Ann-Sofie; et al.
European Conference on Educational Research, Istanbul 10-13 September.
Alexiadou, Nafsika; Erixon Arreman, Inger; Lundström, Ulf
International Journal of Consumer Studies, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 37, (5) : 556-563
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Hörnell, Agneta
Education Inquiry, Umeå: CoAction Publishing 2013, Vol. 4, (3) : 497-517
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Holm, Ann-Sofie; et al.
European Conference of Educational Research (ECER) in Cadiz, 18-21 September 2012
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Lundström, Ulf; et al.
Deconstructing and Reconstructing Lives: Auto/biography in Educational Settings, London, Ontario, Canada: University of Western Ontario, London, Ontario, Canada 2011 : 159-167
Erixon Arreman, Inger
Journal of education policy, London: Routledge, Taylor & Francis Group 2011, Vol. 26, (2) : 225-243
Erixon Arreman, Inger; Holm, Ann-Sofie
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education 2011, Vol. 2, (4) : 637-657
Erixon Arreman, Inger; Holm, Ann-Sofie
European Journal of Education, John Wiley & Sons, Inc 2010, Vol. 45, (1) : 49-62
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Lundström, Ulf; et al.
European Conference of Educational Research (ECER)
Erixon Arreman, Inger; Lundahl, Lisbeth; Schedin, Gunnar
Umeå: School of Education, Umeå universitet 2009
Erixon Arreman, Inger; Strömgren, Magnus
European Educational Research Journal (online), Symposium Journals Ltd 2008, Vol. 7, (2) : 157-175
Erixon Arreman, Inger
European Educational Research Journal (online), Vol. 7, (4) : 554-562
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Teacher education policy in Europe: a voice of higher education institutions, Umeå: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet 2008 : 157-181
Erixon Arreman, Inger; Strömgren, Magnus
Paper presented at the symposium “The Changing Forms of Knowledge in Contemporary Curriculum Reconfigurations”: The European Conference in Educational Research (ECER), Gothenburg August 10-12, 2008
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Lundström, Ulf; et al.
Prispevki k posodobitvi pedagoskih studisjskih programov II, Ljubljana: Pedagoška fakulteta 2007 : 91-115
Erixon Arreman, Inger; Erixon, Per-Olof
Högskoleverkets kvalitetskonferens
Erixon Arreman, Inger; Strömgren, Magnus
Gender and Education, Vol. 19, (3) : 317-337
Erixon Arreman, Inger; Weiner, Gaby
Analysis of Educational Policies in a Comparative Perspective, Linz: Universitätsverlag Rudolf Trauner 2005 : 89-104
Erixon Arreman, Inger
Journal of Education for Teaching, Vol. 31, (3) : 215-235
Erixon Arreman, Inger
Journal of In-Service Education: an international journal of professional development, Vol. 29, (3) : 545-547
Erixon Arreman, Inger
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: Umeå universitet 2003, (3-4) : 87-107
Erixon Arreman, Inger; Weiner, Gaby
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: Umeå universitet 2002, (1-2) : 39-56
Erixon Arreman, Inger