Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inger Landström

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 3
Plats
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå
Folkhögskolan 150 år, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning 2018 : 81-102
Landström, Inger
Två sidor av samma mynt?: Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna, Lund: Nordic Academic Press 2010 : 191-210
Landström, Inger
Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, Delhi: Kamla-Raj Enterprises 2009, Vol. 5, (2) : 1-11
Jedeskog, Gunilla; Landström, Inger
I lärandets gränsland: Formella, icke-formella och informella studier igår och idag., Hedemora: Gidlunds förlag 2009 : 79-106
Landström, Inger
Organisation, teknik och lärande, Stockholm: Carlsson 2009 : 104-127
Landström, Inger; Jedeskog, Gunilla; Andersson, Per
NERA's 36th Congress Copenhagen, March 6–8 2008
Landström, Inger
Landström, Inger; Jedeskog, Gunilla; Andersson, Per
København: Folkehøjskolernes Forening i Danmark 2008
Landström, Inger; Shehzad, Khuram; Romberg, Kerstin; et al.
Årsbok om folkbildning: Forskning och utveckling 2006, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning 2007 : 202-221
Andersson, Eva; Laginder, Ann-Marie; Landström, Inger
Adult education - liberty, fraternity, equality?: Nordic views on lifelong learning., Helsinki: Finnish Educational Research Association 2007 : 359-377
Andersson, Eva; Laginder, Ann-Marie; Landström, Inger; et al.
ESREA European research conference,2007
Andersson, Eva; Landström, Inger; Laginder, Ann-Marie
Mimers årliga forskarkonferens 2007,2007
Landström, Inger
I gränslandet mellan det formella och informella lärandet,2007
Landström, Inger
Mimer forskarkonferens,2007
Landström, Inger; Jedeskog, Gunilla
NERA Congress,2007
Landström, Inger; Jedeskog, Gunilla; Andersson, Per
ESREA European Research Conference,2007
Landström, Inger; Jedeskog, Gunilla; Andersson, Per
Mimers årliga forskarkonferens,2006
Andersson, Eva; Laginder, Ann-Marie; Landström, Inger; et al.
Lärande, IKT och samhällsomvandling: Två rapporter om folkbildning på distans
Andersson, Eva; Landström, Inger; Laginder, Ann-Marie
34th NERA Congress,2006
Landström, Inger
Vuxenantologin: En grundbok om vuxnas lärande, Stockholm: Atlas 2006 : 153-185
Landström, Inger
NERA Congress,2006
Landström, Inger; Jedeskog, Gunilla; Andersson, Per
Mimers forskarkonferens,2006
Landström, Inger; Jedeskog, Gunilla; Andersson, Per
Adult Education - Liberty, Fraternity, Equality,2005
Andersson, Eva; Laginder, Ann-Marie; Landström, Inger; et al.
Mimers forskarkonferens,2005 : 1-13
Andersson, Per; Jedeskog, Gunilla; Landström, Inger
LearnIT:s konferens,2005
Andersson, Per; Jedeskog, Gunilla; Landström, Inger
Linköping: Mimer/Skapande Vetande 2005
Årsbok om folkbildning 2004: Forskning & utveckling
Landström, Inger
Folkbildning - samtidig eller tidlös?: Om innebörder över tid, Linköping: Mimer, Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet 2005 : 195-214
Landström, Inger
Mimers forskarkonferens,2004
Andersson, Per; Landström, Inger
Linköping Studies in Education and Psychology, 99
Landström, Inger
Folkbildning och lärande med IKT-stöd: En antologi om flexibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund, Stockholm: Fritzes offentliga publikationer 2004 : 23-51
Landström, Inger
Linköping Studies in Education and Psychology, 99
Landström, Inger
Mimers årliga forskarkonferens, 2003
Landström, Inger
Forskning i Norden /även Mimers forskarkonferens, Eskilstuna 2000,2001
Landström, Inger
Statens offentliga utredningar, 1996:75
Landström, Inger; Nitzler, Ragnhild; Andersson, Inger; et al.
Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen 1994
Landström, Inger
Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 105
Nitzler, Ragnhild; Landström, Inger