Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Inger Landström

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 3
Plats
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå
2018
Folkhögskolan 150 år, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning 2018 : 81-102
Landström, Inger
2010
Två sidor av samma mynt?: Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna, Lund: Nordic Academic Press 2010 : 191-210
Landström, Inger
2009
Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, Delhi: Kamla-Raj Enterprises 2009, Vol. 5, (2) : 1-11
Jedeskog, Gunilla; Landström, Inger
2009
I lärandets gränsland: Formella, icke-formella och informella studier igår och idag., Hedemora: Gidlunds förlag 2009 : 79-106
Landström, Inger
2009
Organisation, teknik och lärande, Stockholm: Carlsson 2009 : 104-127
Landström, Inger; Jedeskog, Gunilla; Andersson, Per
2008
NERA's 36th Congress Copenhagen, March 6–8 2008
Landström, Inger
2008
Landström, Inger; Jedeskog, Gunilla; Andersson, Per
2008
København: Folkehøjskolernes Forening i Danmark 2008
Landström, Inger; Shehzad, Khuram; Romberg, Kerstin; et al.
2007
Årsbok om folkbildning: Forskning och utveckling 2006, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning 2007 : 202-221
Andersson, Eva; Laginder, Ann-Marie; Landström, Inger
2007
Adult education - liberty, fraternity, equality?: Nordic views on lifelong learning., Helsinki: Finnish Educational Research Association 2007 : 359-377
Andersson, Eva; Laginder, Ann-Marie; Landström, Inger; et al.
2007
ESREA European research conference,2007
Andersson, Eva; Landström, Inger; Laginder, Ann-Marie
2007
Mimers årliga forskarkonferens 2007,2007
Landström, Inger
2007
I gränslandet mellan det formella och informella lärandet,2007
Landström, Inger
2007
Mimer forskarkonferens,2007
Landström, Inger; Jedeskog, Gunilla
2007
NERA Congress,2007
Landström, Inger; Jedeskog, Gunilla; Andersson, Per
2007
ESREA European Research Conference,2007
Landström, Inger; Jedeskog, Gunilla; Andersson, Per
2006
Mimers årliga forskarkonferens,2006
Andersson, Eva; Laginder, Ann-Marie; Landström, Inger; et al.
2006
Lärande, IKT och samhällsomvandling: Två rapporter om folkbildning på distans
Andersson, Eva; Landström, Inger; Laginder, Ann-Marie
2006
34th NERA Congress,2006
Landström, Inger
2006
Vuxenantologin: En grundbok om vuxnas lärande, Stockholm: Atlas 2006 : 153-185
Landström, Inger
2006
NERA Congress,2006
Landström, Inger; Jedeskog, Gunilla; Andersson, Per
2006
Mimers forskarkonferens,2006
Landström, Inger; Jedeskog, Gunilla; Andersson, Per
2005
Adult Education - Liberty, Fraternity, Equality,2005
Andersson, Eva; Laginder, Ann-Marie; Landström, Inger; et al.
2005
Mimers forskarkonferens,2005 : 1-13
Andersson, Per; Jedeskog, Gunilla; Landström, Inger
2005
LearnIT:s konferens,2005
Andersson, Per; Jedeskog, Gunilla; Landström, Inger
2005
Linköping: Mimer/Skapande Vetande 2005
2005
Årsbok om folkbildning 2004: Forskning & utveckling
Landström, Inger
2005
Folkbildning - samtidig eller tidlös?: Om innebörder över tid, Linköping: Mimer, Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet 2005 : 195-214
Landström, Inger
2004
Mimers forskarkonferens,2004
Andersson, Per; Landström, Inger
2004
Linköping Studies in Education and Psychology, 99
Landström, Inger
2004
Folkbildning och lärande med IKT-stöd: En antologi om flexibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund, Stockholm: Fritzes offentliga publikationer 2004 : 23-51
Landström, Inger
2004
Linköping Studies in Education and Psychology, 99
Landström, Inger
2003
Mimers årliga forskarkonferens, 2003
Landström, Inger
2001
Forskning i Norden /även Mimers forskarkonferens, Eskilstuna 2000,2001
Landström, Inger
1996
Statens offentliga utredningar, 1996:75
Landström, Inger; Nitzler, Ragnhild; Andersson, Inger; et al.
1994
Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen 1994
Landström, Inger
1994
Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 105
Nitzler, Ragnhild; Landström, Inger