"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Irfan Prabudiansyah

Jag är postdoktor i Magnus Anderssons grupp vid Kemiska institutionen. Min forskning fokuserar på strukturella och biofysiska studier av membrantransportproteiner.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som postdoktor till Kemiska institutionen
Plats
KBC-huset (KB), Linnaeus väg 10 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är biokemist och strukturbiolog med en djup passion för att avslöja cellulära processers molekylära mekanismer, med fokus på membranproteiner och enzymer.

Genom min forskning har jag fått mångsidig expertis inom biokemi, biofysik och strukturbiologi. Jag tog min doktorsexamen i biokemi vid University of Groningen i Nederländerna, där jag studerade proteintranslokationskanaler. Denna period gav mig färdigheter i membranproteinproduktion, rening och avancerade biofysiska karaktäriseringstekniker. Efter min doktorsexamen utökade jag ytterligare min expertis som postdoktor vid Delfts tekniska universitet, där jag fokuserade på att studera den strukturella dynamiken hos membranproteiner.

Som postdoktor vid Umeå universitet använder jag kryo-elektronmikroskopi för att reda ut 3D-strukturen hos membranproteiner. I ett nyligen genomfört projekt fokuserade jag på membranproteintransportörer, och lyckades fånga en nära atomär upplösningsstruktur. Denna studie ger insikter i deras operativa mekanismer och regulatoriska processer.

Forskargrupper

Gruppmedlem