Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jenny Sullivan Hellgren

Jenny Sullivan Hellgren

Forskare och lärare i naturvetenskapsdidaktik med fokus på att naturvetenskaplig utbildning ska vara tillgänglig och meningsfull för alla och leda mot ett hållbart samhälle.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Målet med min forskning är att utveckla kunskap om lärares syn på naturvetenskapsundervisning som utgår från samhällsfrågor, samt hur synen relaterar till deras val, värden och klassrumspraktiker. Forskningen är huvudsakligen praktiknära och kopplad till Skolverkets kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik (NT-satsningen), och specifikt till modulen "Samhällsfrågor i naturvetenskaplig undervisning" för gymnasieskolan. Centrala områden i modulen är elevers utvecklande av förmågor såsom kommunikation, argumentation, kritisk granskning, förståelse för olika perspektiv och handlingskompetens. För lärare kan fokus på elevers utvecklande av förmågor för medborgarskap för ett hållbart samhälle medföra svårigheter då till exempel faktakunskaper i naturvetenskapliga ämnen och former för betygssättning och bedömning får en annan roll. Genom kollegialt lärande får lärare diskutera sitt eget och elevernas lärande, och dessa kollegiala samtal och intervjuer är grunden för att bättre förstå lärares syn på naturvetenskapsundervisning som utgår från samhällsfrågor, samt vilka effekter synen har för val, värden och klassrumspraktiker. Forskningen ingår i projektet "Lärarkunskap för scientific literacy–utveckling av undervisning genom samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI)".

En central del av SNI-undervisning är elevers utveckling av förmågan att argumentera och ta ställning i olika frågor, till exempel gällande miljö, energi och hälsa. Argumentation är också en förmåga som lärarna uppfattar som svår att stödja eleverna i att utveckla. För att bättre förstå hur elever kan möta argumentation har jag som deltagare i projektet "Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar" jämfört argumentation i läroböcker i biologi, kemi och matematik.

En del av min forskning handlar också om elever och lärare som deltar i Forskarhjälpen som är ett samarbete mellan Nobelmuseet, olika forskargrupper och högstadieklasser. De projekt som forskningen handlar om är Medicinjakten (2011) och Spindeljakten (2018). Studierna i samband med Medicinjakten hade fokus på elevers motivation, upplevelser och engagemang när de fick möta en naturvetenskap som var relevant för dem och arbeta med metoder som forskare använder. Det resulterade i avhandlingen Students as scientists: a study of motivation in the science classroom. I samband med Spindeljakten kommer fokus att vara lärares syn på naturvetenskapsundervisning om läkemedel som sprids via reningsverk ut i vattendrag, samt hur synen relaterar till deras val, värden och klassrumspraktiker lärarnas val, värden och klassrumspraktiker i samband med Spindeljakten.

Sammantaget är fokus för min forskning att naturvetenskaplig utbildning ska vara tillgänglig och meningsfull för alla. Skolans naturvetenskap ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom att ge elever kunskaper och färdigheter för att ta ställning i frågor och fatta beslut och agera på individuell nivå såväl som på samhällsnivå.

Jag är legitimerad lärare i biologi och kemi med doktorsexamina i Pedagogiskt arbete (Umeå universitet, 2016) och Växtfysiologi (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2003). Jag har en anställning som universitetslektor och arbetar med 50% forskning och 50% undervisning på lärarutbildningar. Undervisningen är dels handledning av examensarbeten och dels naturvetenskapsdidaktik. Jag sitter också i editorial board för den vetenskapliga tidskriften Research in Science & Technological Education.

ESERA 2021, the 14th Conference of the European Science Education Research Association, Online via University of Minho, Braga, Portugal, August 30 - September 3, 2021
Almarlind, Pia; Sullivan Hellgren, Jenny Maria
Bridging Research and Practice in Science Education: Selected Papers from the ESERA 2017 Conference, Springer 2019 : 107-122
Hellgren, Jenny M.
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Oslo University 2019, Vol. 15, (3) : 299-312
Hellgren, Jenny Maria
ESERA 2017, 12th Conference of the European Science Education Research Association, Dublin, Ireland, August 21-25, 2017
Sullivan Hellgren, Jenny
NFSUN 2017: Science competencies for the future, Trondheim, Norway, June 7-9, 2017
Sullivan Hellgren, Jenny
NFSUN 2017, Nordic Research Symposium on Science Education, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway, 6-9 June 2017
Sullivan Hellgren, Jenny; Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
Research in Science & Technological Education, Abingdon: Taylor & Francis 2017, Vol. 35, (4) : 409-426
Sullivan Hellgren, Jenny; Lindberg, Stina
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 65
Hellgren, Jenny Maria
Narratives of doctoral studies in science education: making the transition from educational practitioner to researcher, Routledge 2016 : 56-67
Sullivan Hellgren, Jenny
11th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA 2015),31 aug - 4 sept 2015, Helsinki, Finland
Sullivan Hellgren, Jenny
Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN): Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments, 4th – 6th June 2014, Helsinki, Finland
Hellgren, Jenny M
Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN): Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments, 4th – 6th June 2014, Helsinki, Finland
Hellgren, Jenny M; Stewart, Kirsty; Sullivan, Kirk PH
European Journal of Psychology of Education, Springer 2014, Vol. 29, (4) : 673-691
Winberg, Mikael T.; Hellgren, Jenny M.; Palm, Torulf
Nationellt centrum för matematikutveckling 2010
Palm, Torulf; Sullivan Hellgren, Jenny; Winberg, Mikael
Plant Physiology, ASPB Publications 2004, Vol. 135, (1) : 212-220
Hellgren, Jenny M; Olofsson, Kjell; Sundberg, Björn
The Plant Journal, Blackwell Publishing 2003, Vol. 34, (3) : 339-349
Andersson-Gunnerås, Sara; Hellgren, Jenny M; Björklund, Simon; et al.
Acta Universitatis Agriculturae Sueciae Silvestria, 268
Hellgren, Jenny Maria