Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jessica K Ljungberg

Jessica K Ljungberg

Mina forskningsintressen just nu inbegriper följande områden: Uppmärksamhet, Åldrande, Minne, Hjärnträning, Distraktion, Människa-Dator interaktion samt Ishockey (fast det är nog mer ett fritidsintresse :-).

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, D-118A Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Vet du om att man kan påverka sin hjärna och förbättra sitt minne? Ett av mina forskningsintressen handlar just om det. Hur kan vi träna vår hjärna och hur kan vi använda den kunskapen till att förbättra livsvillkoren för de äldre i samhället som ibland lever i ofrivillig ensamhet på olika äldreboenden? En annan hjärtefråga handlar om att förstå och förbättra människans beteende i relation till den nya och snabbt avancerade moderna tekniken. Ett exempel på ett sådant område rör piloternas arbetssituation där ett effektivt handlande i kritiska situationer är en livsnödvändighet. Jag har även under många år forskat på hur människans uppmärksamhet fungerar när vi t ex koncentrerar oss på en uppgift och vad som händer när något oväntat sker som distraherar oss.

Jag gör både grundforskning och tillämpad forskning och tycker att samarbeten med näringslivet samt universitetets tredje uppgift är mycket viktig.

Den här spännande forskningen kan bedrivas genom ett mycket generöst forskningsbidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i form av ett Wallenberg Academy Fellowship och en samfinansiering från mitt eget universitet. Studier på piloter drivs via ett samfinansierat projekt med vår goda samarbetspartner SAAB support och services och Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. 

Aging, Neuropsychology and Cognition, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 28, (3) : 392-417
Stenling, Andreas; Eriksson Sörman, Daniel; Lindwall, Magnus; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2020, Vol. 74, (3) : 735-740
Sundström, Anna; Eriksson Sörman, Daniel; Hansson, Patrik; et al.
Psychonomic Bulletin & Review, Springer 2019, Vol. 26, (4) : 1257-1265
Elbe, Pia; Eriksson Sörman, Daniel; Mellqvist, Elin; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10, (269)
Eriksson Sörman, Daniel; Hansson, Patrik; Körning Ljungberg, Jessica
Frontiers in Psychology, Vol. 10 : 1-12
Eriksson Sörman, Daniel; Hansson, Patrik; Pritschke, Ilona; et al.
PsyCh Journal, John Wiley & Sons 2019, Vol. 8, (2) : 180-186
Hjärtström, Hanna; Eriksson Sörman, Daniel; Körning-Ljungberg, Jessica
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Marsh, John E.; Hansson, Patrik; Eriksson Sörman, Daniel; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Eriksson Sörman, Daniel; Körning Ljungberg, Jessica; Rönnlund, Michael
Experimental psychology (Göttingen), Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers 2018, Vol. 65, (2) : 61-70
Marsja, Erik; Neely, Gregory; Ljungberg, Jessica K.
PLOS ONE, Vol. 13, (11)
Neely, Gregory; Eriksson Sörman, Daniel; Ljungberg, Jessica K.
PLOS ONE, Vol. 12, (12)
Eriksson Sörman, Daniel; Josefsson, Maria; Marsh, John Everett; et al.
Re-thinking the Senses Spring School - An Interdisciplinary Spring School, Dubrovnik, Croatia, April 3-8, 2017
Marsja, Erik; Marsh Everett, John; Patrik, Hansson; et al.
Linguistic Approaches to Bilingualism, Vol. 6, (1-2) : 190-204
Ljungberg, Jessika K.; Hansson, Patrik; Adolfsson, Rolf; et al.
Abstracts of the Psychonomic Society: 57th Annual Meeting : 102-102
Ljungberg K., Jessica; Hjärtström, Hanna; Eriksson Sörman, Daniel
17th International Multisensory Research Forum (IMRF 2016), Suzhou, China, June 15-18, 2016
Marsja, Erik; Marsh, John Everett; Neely, Gregory; et al.
56th Annual meeting of the Psychonomic Society, Chicago, USA, November 19-22, 2015
Ljungberg K., Jessica; Parmentier, Fabrice
Fechner Day 2015. 31st Annual Meeting of the International Society for Psychophysics: Conference proceedings
Marsja, Erik; Neely, Gregory; Ma, Lichen; et al.
Abstracts of the Psychonomic Society : 147-147
Sörman, Daniel; Hansson, Patrik; K. Ljungberg, Jessica; et al.
PsyCh Journal, The Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences and Wiley Publishing Asia Pty Ltd 2014, Vol. 3, (1) : 1-3
Ljungberg, Jessica K.
Acta Psychologica, Elsevier 2014, Vol. 150 : 161-166
Ljungberg, Jessica K; Parmentier, Fabrice BR; Jones, Dylan M; et al.
55th Annual meeting of the Psychonomic Society, November 20th, Long Beach, California, USA
Ljungberg K., Jessica; Parmentier, Fabrice; Marsja, Erik; et al.
SweCog meeting in Lund, September
Ljungberg K., Jessica; Parmentier, Fabrice; Marsja, Erik; et al.
Abstracts of the Psychomic Society, The Psychonomic Society 2014 : 101-
Marsja, Erik; Neely, Gregory; Parmentier, Fabrice; et al.
13th Auditory, Perception, Cognition and Action Meeting (APCAM) November 20th, Long Beach, California, USA
Marsja, Erik; Neely, Gregory; Parmentier, Fabrice; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2013, Vol. 8, (9) : e73029-
Ljungberg, Jessica K.; Hansson, Patrik; Andrés, Pilar; et al.
Noise & Health, Vol. 15, (64) : 173-177
Nordin, Steven; Körning Ljungberg, Jessica; Claeson, Anna-Sara; et al.
THULE: Kungliga Skytteanska Samfundets Årsbok 2012, Kungliga skytteanska samfundet 2012 : 119-132
K. Ljungberg, Jessica; Parmentier, Fabrice B. R.
Applied Cognitive Psychology, John Wiley & Sons 2012, Vol. 26, (3) : 451-461
K Ljungberg, Jessica; Permentier, Fabrice BR; Hughes, Robert W; et al.
Experimental psychology (Göttingen), Hogrefe Publishing 2012, Vol. 59, (6) : 355-363
Ljungberg, Jessica K; Parmentier, Fabrice
Human Factors, Sage Publications 2012, Vol. 54, (5) : 826-837
Ljungberg, Jessica K.; Parmentier, Fabrice
Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory and Cognition, Washington: American Psychological Association (APA) 2012, Vol. 38, (5) : 1461-1468
Ljungberg, Jessica K.; Parmentier, Fabrice; Leiva, Alicia; et al.
Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, American Psychological Association 2011, Vol. 37, (4) : 1134-1139
Parmentier, Fabrice B. R.; Ljungberg, Jessica K.; Elsley, Jane V.; et al.
International Journal of Vehicle Noise and Vibration (IJVNV), Vol. 3, (2) : 130-142
Ljungberg, Jessica K