"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jessica K Ljungberg

Jessica K Ljungberg

Mina forskningsintressen just nu inbegriper följande områden: Uppmärksamhet, Åldrande, Minne, Hjärnträning, Distraktion, Människa-Dator interaktion samt Ishockey (fast det är nog mer ett fritidsintresse :-).

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, D-118A Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Vet du om att man kan påverka sin hjärna och förbättra sitt minne? Ett av mina forskningsintressen handlar just om det. Hur kan vi träna vår hjärna och hur kan vi använda den kunskapen till att förbättra livsvillkoren för de äldre i samhället som ibland lever i ofrivillig ensamhet på olika äldreboenden? En annan hjärtefråga handlar om att förstå och förbättra människans beteende i relation till den nya och snabbt avancerade moderna tekniken. Ett exempel på ett sådant område rör piloternas arbetssituation där ett effektivt handlande i kritiska situationer är en livsnödvändighet. Jag har även under många år forskat på hur människans uppmärksamhet fungerar när vi t ex koncentrerar oss på en uppgift och vad som händer när något oväntat sker som distraherar oss.

Jag gör både grundforskning och tillämpad forskning och tycker att samarbeten med näringslivet samt universitetets tredje uppgift är mycket viktig.

Den här spännande forskningen kan bedrivas genom ett mycket generöst forskningsbidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i form av ett Wallenberg Academy Fellowship och en samfinansiering från mitt eget universitet. Studier på piloter drivs via ett samfinansierat projekt med vår goda samarbetspartner SAAB support och services och Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.