"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jimmie Svensson

Intresseområden: audiotext, kognitiv poetik, lyrik, metrik, metaforteori, Peirce, samtidspoesi, semiotik, Schiller, Tegnér.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, Universitetsforlaget 2022, Vol. 109, (3) : 184-205
Svensson, Jimmie
Tidskrift för litteraturvetenskap, Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap 2022, Vol. 52, (2-3) : 108-125
Svensson, Jimmie
Litterära klassiker, 8
Schiller, Friedrich
Populär Poesi, Populär poesi 2020, Vol. 45 : 26-31
Svensson, Jimmie
Nordisk poesi, Oslo: Universitetsforlaget 2020, Vol. 5, (2) : 92-110
Svensson, Jimmie
Populär Poesi, Tranås: Populär poesi 2019, Vol. 41 : 6-13
Svensson, Jimmie
Efter Tegnér: experiment med traditionen, Lund: Lunds universitet 2018 : 109-140
Svensson, Jimmie
CSS Conference 2017: Rethinking Scandinavia : Selected Proceedings
Svensson, Jimmie
Populär poesi, Jönköping: Populär poesi 2018, (39) : 18-23
Svensson, Jimmie
Populär Poesi, Tranås: Populär poesi 2018, (38) : 69-75
Svensson, Jimmie
Populär poesi, popularpoesi.se 2016, (29)
Erlanson, Erik; Svensson, Jimmie
Critica litterarum Lundensis, 14
Svensson, Jimmie
American Journal of Semiotics, Philosophy Documentation Center 2015, Vol. 31, (3-4) : 377-396
Svensson, Jimmie
Lyrikvännen, Lund: Ellerströms förlag 2013, (3) : 27-36
Svensson, Jimmie
Publicerad: 18 aug, 2021