"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jing Helmersson

Jing Helmersson

Traditionell Samisk läkekonst, integration av vetenskaplig forskning (kvantfysik) och traditionell kunskap - samisk och kinesisk. Doktorsexamen i fysik 1989 (USA) och i folkhälsa 2018 (Sverige).

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Várdduo-Centrum för samisk forskning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 4 tr Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jing är forskare på Várdduo - centrum för samisk forskning vid Humanistisk fakultet. Tidigare är Jing utbildad modellerare inom folkhälsa och fysiker med två doktorsexamen, en inom folkhälsa (Umeå universitet 2018) och en i fysik (University of Michigan 1989). Jing har publicerat 81 vetenskapliga artiklar inom fysik, folkhälsa och urfolksforskning. Jing var tidigare professor i fysik vid California State University Long Beach med 24 års fysikforskning inom kvantoptik och kondenserad materiens fysik - magnetoreologiska vätskor. Hennes aktuella forskning rör 1) jämförelser mellan samisk traditionell läkekonst och 2) att utforska samisk andlig läkning från kvantfysik. Hennes huvudsakliga forskningsintressen är arktiskt välbefinnande med fokus på integration av vetenskaplig forskning och traditionell kunskap från Arktiska urfolk och kinesisk medicin.

I hennes tidigare forskning inom folkhälsa studerades sambandet mellan klimatförändringar och hälsa. Hon utvecklade matematiska modeller för vektorburna sjukdomar (dengue) och Aedes myggor och deras framtida prognoser under olika klimatförändringsscenarier för att stödja utsläppsreducering. Jing är född i Kina och bodde i USA i 20 år innan hon flyttade till Sverige 2004. Hon har också erfarenhet av kinesisk medicin inom området förebyggande av sjukdomar och livsstilsrådgivning. Dessutom ger hon offentliga föreläsningar / workshops om att främja välbefinnande från kropp, sinne och ande.

Journal of Arctic Studies, Liaocheng, Shandong Province, China: The Arctic Studies Center (ASC) 2022, Vol. 2 : 341-351
Liu-Helmersson, Jing; Nilsson, Lena Maria; Stoor, Krister
Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 98, (5 & 6) : 813-823
Jacobsson, Lars; Anne, Ouma; Liu-Helmersson, Jing
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 80, (1)
Liu-Helmersson, Jing; Anne, Ouma
PLoS Neglected Tropical Diseases, Public Library of Science 2021, Vol. 15, (12)
Sang, Shaowei; Liu, Qiyong; Guo, Xiaofang; et al.
BMC Cancer, Vol. 21, (1)
Wang, Yang; Zhang, Xiangwei; Zhang, Xiufeng; et al.
Journal of Travel Medicine, Cary: Oxford University Press 2019, Vol. 26, (5)
Lillepold, Kate; Rocklöv, Joacim; Liu-Helmersson, Jing; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 7
Liu-Helmersson, Jing; Brännström, Åke; Sewe, Maquins; et al.
Environmental Research, Elsevier 2019, Vol. 172 : 693-699
Liu-Helmersson, Jing; Rocklöv, Joacim; Sewe, Maquins; et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, Public Library of Science 2019, Vol. 13, (7)
Sang, Shaowei; Liu-Helmersson, Jing; Quam, Mikkel B. M.; et al.
Umeå University medical dissertations, 1931
Liu-Helmersson, Jing
Scientific Reports, Vol. 8, (1)
Massad, Eduardo; Amaku, Marcos; Coutinho, Francisco Antonio Bezerra; et al.
Annals of Thoracic Surgery, Elsevier 2018, Vol. 106, (4) : 1038-1046
Zhang, Xiangwei; Wang, Yang; Qu, Pengfei; et al.
EBioMedicine, Elsevier 2016, Vol. 7 : 267-277
Liu-Helmersson, Jing; Quam, Mikkel; Wilder-Smith, Annelies; et al.
EBioMedicine, Elsevier 2016, Vol. 9 : 250-256
Rocklöv, Joacim; Quam, Mikkel Brandon; Sudre, Bertrand; et al.
Tropical medicine & international health, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 20, (Suppl. 1) : 113-113
Liu-Helmersson, Jing; Quam, Mikkel; Stenlund, Hans; et al.
Tropical medicine & international health, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 20, (Suppl. 1) : 408-409
Quam, Mikkel B; Liu-Helmersson, Jing; Massad, E; et al.
Tropical medicine & international health, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 20, (Suppl. 1) : 408-408
Quam, Mikkel; Sessions, O; Liu-Helmersson, Jing; et al.
PLOS ONE, San Francisco: Public Library of Science 2014, Vol. 9, (3)
Liu-Helmersson, Jing; Stenlund, Hans; Wilder-Smith, Annelies; et al.
Eurosurveillance, Vol. 19, (8) : 20718-
Wilder-Smith, Annelies; Quam, Mikkel; Sessions, O.; et al.

Forskningsprojekt

1 september 2011 till 28 februari 2016