"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Johanna Andersson

Johanna Andersson

Jag forskar om normaltryckshydrocephalus (NPH). Tillståndet är relativt okänt, trots att NPH är behandlingsbart och en vanlig orsak till demens och gångstörning bland äldre.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Neurovetenskaper
Plats
Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet, Klinisk vetenskap Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Lilja-Lund, Otto; Maripuu, Martin; Kockum, Karin; et al.
Umeå University medical dissertations, 2156
Andersson, Johanna
PLOS ONE, Public Library Science 2019, Vol. 14, (5)
Andersson, Johanna; Rosell, Michelle; Kockum, Karin; et al.
eNeurologicalSci, Vol. 7 : 27-31
Andersson, Johanna; Rosell, M.; Kockum, Karin; et al.