Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Johanna Jers

Johanna Jers

Min forskning rör jämställdhet, näringsliv och hållbarhet.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Mitt doktorandprojekt berör näringslivet, äganderättsliga frågor och jämställdhetsområdet.

Det övergripande syftet är att utifrån egendomsskyddet, likabehandlingsprincipen och diskrimineringsskyddet undersöka de rättsliga möjligheter och hinder som uppkommer i intressemotsättningen mellan två samhällsintressen – äganderätten och jämställdheten. Detta görs genom att analysera och jämföra tillåtligheten av tre regleringsmodeller – en tvingande, en uppmuntrande och en näringslivsstyrd modell som alla åsyftar åstadkomma en jämn könsfördelning i aktiemarknadsbolagsstyrelser. Rättslig tillåtlighet är emellertid inte allt, utan åtgärderna måste även vara lämpliga. Lämplighet analyseras och utvärderas utifrån ett ramverk baserat på inskränkningar och förenlighet med områdets grundvärden.

Ambitionen är därtill att diskutera vilken eller vilka modeller som dels tillgodoser verklig anpassningsbarhet för aktieägare och aktiebolag, dels uppnår den politiska målsättningen att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv samt målbilden att åstadkomma en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

 

Här har jag talat och skrivit om min forskning i populärvetenskapliga sammanhang:

http://www.kvinnohistoriskt.se/4.65c1214d14f38ac15531534e.html

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6835162

 

Min undervisning handlar främst om icke-diskriminering och internationella perspektiv på både grund- och avancerad nivå. På grundnivå undervisar jag primärt på Rätten i socialt arbete, 15 hp, som ges på termin två på socionomprogrammet. På avancerad nivå undervisar jag både på svenska och engelska, i exempelvis Barnrätt, 15 hp, en valbar kurs för socionomer och jurister och Human Rights Law, 7,5 hp som ges på magisterprogrammet med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter. 

 

Representationsuppdrag:

 - doktorandrepresentant i utbildningsutskottet vid min hemmainstitution, Juridiska institutionen, 2018/2019, 2019/2020.

 - doktorandrepresentant i forskningsstrategiska rådet (FOSTRA) vid Umeå universitet 2018/2019

 - studenternas gruppsuppleant i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet 2018/2019

 

Externa styrelseuppdrag:

 - ledamot i styrelsen för SAMDOK, doktorandsektionen på samhällsvetenskapliga fakulteten, 2018/2019 

 - ledamot i Sveriges genusforskarförbund 2019/2020, 2020/2021

 - ordförande i Sveriges genusforskarförbund Umeå lokalgrupp 2019/2020, 2020/2021. Ledamot under 2018/2019

Tidskrift för Genusvetenskap, Tidskrift för genusvetenskap 2020, Vol. 41, (3) : 91-93
Hoffart, Amund Rake; Jers, Johanna; Olovsdotter Lööv, Anna
Tidskrift för Genusvetenskap
Jers, Johanna

Forskargrupper

Gruppmedlem