"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild John-Christian Eurell

John-Christian Eurell

Universitetslektor i Nya testamentets exegetik

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Religionsvetenskap och teologi
Plats
A, Humanisthuset, HUM.J.138 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag disputerade 2021 vid Enskilda högskolan Stockholm på en avhandling om Petrusgestaltens användning för legitimitetsskapande i den tidiga kyrkan. Min forskning rör ett brett spektrum av frågeställningar inom nytestamentlig exegetik och patristik med syftet att förstå den tidigaste kyrkans sociologiska och intellektuella utveckling. Jag har också översatt en del fornkyrkliga texter från grekiska till svenska; bl a Petruspredikan, några texter av Klemens av Alexandria, samt Eusebios av Caesaraeas Konstantins liv (utkommer 2023). För närvarande arbetar jag med ett projekt om pastoralbreven som brevsamling.

Scottish journal of theology, Cambridge University Press 2022, Vol. 75, (2) : 148-157
Eurell, John-Christian
Journal of Early Christian History, Routledge 2022, Vol. 12, (2)
Eurell, John-Christian
Early Christianity, Tübingen: Mohr Siebeck 2022, Vol. 13, (2) : 188-204
Eurell, John-Christian
Svensk kyrkotidning, Svensk kyrkotidning AB 2022, Vol. 8, (7) : 206-208
Eurell, John-Christian
Teologisk Tidsskrift, Universitetsforlaget 2022, Vol. 11, (2) : 97-105
Eurell, John-Christian
Svensk Exegetisk Årsbok, Uppsala: Svenska exegetiska sällskapet 2022, Vol. 87 : 165-180
Eurell, John-Christian
Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, Leuven: Peeters Publishers 2022, Vol. 98, (2) : 313-330
Eurell, John-Christian
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 561
Eurell, John-Christian
Novum Testamentum, Brill Academic Publishers 2021, Vol. 63, (4) : 505-518
Eurell, John-Christian
Journal of Graeco-Roman Christianity and Judaism, Hamilton: McMaster Divinity College 2021, Vol. 17 : 196-204
Eurell, John-Christian
Neotestamentica, Queenswood: New Testament Society of South Africa 2021, Vol. 55, (2) : 311-321
Eurell, John-Christian
Peter in the early church: apostle - missionary - church leader, Leuven: Peeters Publishers 2021 : 537-544
Eurell, John-Christian
Journal of Early Christian History, Routledge 2020, Vol. 10, (1) : 61-80
Eurell, John-Christian
Scottish journal of theology, Cambridge University Press 2020, Vol. 73, (3) : 216-224
Eurell, John-Christian
Horizons in Biblical Theology, Brill Academic Publishers 2020, Vol. 42, (1) : 47-57
Eurell, John-Christian
Journal of Early Christian History, Routledge 2020, Vol. 10, (3) : 64-82
Eurell, John-Christian
Scottish journal of theology, Cambridge University Press 2019, Vol. 72, (2) : 182-190
Eurell, John-Christian
Svensk Exegetisk Årsbok, Svenska exegetiska sällskapet 2018, Vol. 83 : 231-233
Eurell, John-Christian
Nordic New Testament Conference 2018, University of Iceland, June 8-11, 2018
Eurell, John-Christian
Svensk Exegetisk Årsbok, Uppsala: Svenska exegetiska sällskapet 2012, Vol. 77 : 139-168
Eurell, John-Christian

Jag har konstruerat och undervisar kursen i nytestamentlig grekiska på såväl campus som på distans. Därutöver undervisar jag också det bibelvetenskapliga momentet på grundkursen och handleder en del uppsatser.