Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Personalbild John Gabrielsson

John Gabrielsson

Samarbetar med Europeiska CBRNE-centret i min D-uppsats.

Utbildad sociolog från Risk- och Krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet. Pågående magisterutbildning.

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Europeiska CBRNE-centret
Plats
E, våning 7, KBC-huset KBC-huset, Linnaeus väg 6, 90187 UMEÅ

Bakgrund

Jag har en kandidatexamen från Risk- och Krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. Mitt huvudområde är sociologi med spetskompetens inom risk- och krishantering. Tidigare akademiskt fokus har legat på krisberedskaps- och totalförsvarsfrågor utanför CBRNE-området. Främst inom frivilliga försvarsorganisationer, spontanfrivilliga och hushållsberedskap.

Flerårigt engagemang i det civila försvaret, både på operativ och strategisk nivå, exempelvis inom Försvarsutbildarna och Röda Korset. Jag är också anställd som säkerhetssamordnare vid en kommun.

CBRNE-området är något som alltid har intresserat mig. Jag har dock tidigare inte haft möjligheten till att utforska det på en akademisk nivå. Att utveckla mig ytterligare inom detta område var ett självklart val när det kom till att välja vad jag ville skriva min magisteruppsats inom.

Magisteruppsats

Magisteruppsatsen behandlar CBRNE-antagonistiska risker samt hot inom post- och godshantering. Mer specifikt hur olika aktörer samverkar för att identifiera, förhindra samt stoppa risker och hot inom detta område. Jag vill med uppsatsen exempelvis undersöka hur olika aktörer ser på samverkan. Men också vad det kan finnas för potential till förbättring kring inter-organisatoriska relationer kring ämnet CBRNE-antagonistiska risker samt hot inom post- och godshantering i Sverige.

Jag är mycket stolt och tacksam över att jag har fått möjligheten till att samarbeta med Europeiska CBRNE-centret i min magisteruppsats.