Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild John Gabrielsson

John Gabrielsson

Utbildad sociolog med en kandidatexamen från Risk- och Krishanteringsprogrammet samt en magisterexamen med inriktning mot forskning inom risk-, kris- och säkerhetshantering vid Mittuniversitetet.

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Europeiska CBRNE-centret
Plats
E, våning 7, KBC-huset KBC-huset, Linnaeus väg 6, 90187 UMEÅ

Bakgrund

Jag har en kandidatexamen från Risk- och Krishanteringsprogrammet samt en magisterexamen vid Mittuniversitetet i Östersund. I min magisteruppsats var jag också anknuten till Europeiska CBRNE-centret. Mitt huvudområde inom både kandidat- och magisteruppsatserna var sociologi med spetskompetens inom risk-, kris- och säkerhetshantering. Tidigare akademiskt fokus innan magisteruppsatsen har legat på frågor utanför CBRNE-området. Främst inom totalförsvaret, frivilliga försvarsorganisationer, spontanfrivilliga och hushållsberedskap.

Jag har ett flerårigt engagemang inom det civila försvaret, exempelvis hos Försvarsutbildarna och Röda Korset, där jag medverkar i både strategiska och operativa roller.

CBRNE-området är något som alltid har intresserat mig. Jag hadde dock inte innan min magisterstudie haft möjligheten till att utforska det på en akademisk nivå. Att utveckla mig ytterligare inom detta område var ett självklart val när det kom till att välja vad jag ville skriva min magisteruppsats inom.