Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Julia Falk

Julia Falk

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Idéhistoria
Plats
A, Humanisthuset, HF107 Umeå universitet, 901 87 Umeå

I min forskning undersöker jag spiritismen i Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Jag riktar dels in mig på hur vetenskap användes inom den spiritistiska diskursen, att spiritisterna både tog avstånd från och influerades av vetenskapen i sin verksamhet. Dels kvinnornas roll inom spiritismen, då det inom den fanns många aktiva kvinnor. Kvinnor kunde inom spiritismen anses vara lämpade som medium då de var ”känsliga” och således mer mottagliga. Min förhoppning är att kombinera dessa två inriktningar för att undersöka om det i spiritismen skapades ett rum, för de kvinnor som var aktiva inom den, där det var möjligt att både diskutera vetenskap och samtidigt kunna inta ledande positioner i egenskap av att vara ”känsliga” kvinnor.

Huvudmaterialet för min avhandling är tidskriften Efteråt? Tidskrift för spiritism och därmed beslägtade ämnen som gavs ut av Matilda Nilsson under åren 1891-1922, utifrån de åren sätts även tidsramen för min avhandling. Jag avser att komplettera min undersökning med andra spiritistiska tidskrifter som gavs ut i Sverige, men under kortare tidsperioder. Min avsikt är även att inkludera Hilma af Klint i min undersökning av spiritism i Sverige. Min förhoppning är att kunna undersöka de spiritistiska idéer som uttrycktes genom hennes målningar, men kanske främst analysera delar av hennes anteckningar.

Forskningsprojekt