"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Julia Falk

Doktorand i idéhistoria. Mitt avhandlingsprojekt handlar om spiritismen i Sverige runt sekelskiftet 1900.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskarstuderande till Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Idéhistoria
Plats
A, Humanisthuset, HUM.F.104 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är doktorand i idéhistoria och i mitt avhandlingsprojekt undersöker jag spiritismen i Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Jag riktar dels in mig på hur vetenskap användes inom den spiritistiska diskursen, att spiritisterna både tog avstånd från och influerades av vetenskapen i sin verksamhet. Dels kvinnornas roll inom spiritismen, då det inom den fanns många aktiva kvinnor. Kvinnor ansågs inom spiritismen som lämpade att vara medium då de enligt tidens ideal var ”känsliga” och således mer mottagliga. Min förhoppning är att kombinera dessa två inriktningar för att undersöka om det i spiritismen skapades ett rum, för de kvinnor som var aktiva inom den, där det var möjligt att både diskutera vetenskap och samtidigt kunna inta ledande positioner i egenskap av att vara ”känsliga” kvinnor.

Huvudmaterialet för min avhandling är tidskriften Efteråt? Tidskrift för spiritism och därmed beslägtade ämnen som gavs ut av Matilda Nilsson under åren 1891-1922. Jag undersöker även seansanteckingar från seanser som Hilma af Klint höll med sällskapet De fem. Även diskussionen om spiritismen i dagspressen under tidsperioden analyseras för att bredda förståelsen för hur spiritism uppfattades i Sverige. 

Umeå: Umeå University 2024
Falk, Julia
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2020, Vol. 29, (3) : 18-26
Falk, Julia

Forskningsprojekt